Последни новини
Home / Актуално / Ивайло Дерменджиев: По случая „Гигова“ ВАдвС прие една декларация, в сайта се оказа друга – помпозна и нелепа срещу журналистите

Ивайло Дерменджиев: По случая „Гигова“ ВАдвС прие една декларация, в сайта се оказа друга – помпозна и нелепа срещу журналистите

Defakto.bg
Адвокат д-р ИВайло Дерменджиев, председател на ВАдвС

Изненадващо научаваме, че позицията на Висшия адвокатски съвет (ВАдС) срещу журналистическа публикация  за конфликт на интереси на зам. председателя на съвета Валя Гигова,  не е  подкрепена от председателя на ВАдвС Ивайло Дерменджиев.  На въпрос на Де Факто уместно ли е ВАдС да заклеймява журналисти,  вместо да се вгледа в поставения проблем, научаваме, че   съветът е одобрил  друг текст на декларация,  а не публикувания на сайта. (Цялото интервюто по-долу б.р.) В позицията си Висшият адвокатски съвет определя като „манипулативни“  и „злоупотреба със свободата на словото“ твърденията, че адв.  Валя Гигова е лобирала за промени в Наредба  №1 за минималните адвокатски хонорари, след като е договорила внушител хонорар като адвокат на ЦИК.  Критичните изводи в статията съветът определя като  и „неразбиране на характера и правомощията на ВАдС като колективен орган“.

Аз не споделям мнението, че адвокатите са недосегаеми за критики, не одобрявам да се размахва пръст на журналистите за критични  публикации„, заяви Дерменджиев  пред Де ФактоПриемането на въпросната позиция е станало в негово отсъствие, а  самият той е изказал резерви по предложения от адв. Гигова текст в  Наредба №1. за адвокатаския хонорар при частични искове, един от акцентите в критична журналистическа статия.

Повод за разслоението в адвокатурата по случая, е публикацията на БЪРД,  че в Софийски градски съд е образувано дело по иск на „Сиела Норма“ АД срещу ЦИК за 42,3 млн. лв. ., по което фирмата е поискала присъждане на  средства за  наем за проведените три  поредни избора през втората половина на 2021 г.  По делото „Сиела Норма“ твърди, че платените от ЦИК 34 126 848 лв. от ЦИК за машините за гласуване не са достътъчни, за да се прехвърли собствеността им върху държавата и претендира, че остава собственик на всички 9600 устройства за гласуване до изплащането на пълната сума  на договора, който е за 43 198 800 лв. с  ДДС.

Главният иск по делото за 42,3 млн. лв. е предявен частично за 26 000 лв.  Сайтът обръща  внимание на факта, че адвокатът на ЦИК Валя Гигова  ще получи хонорар върху пълната сума на иска или над 300 000 лв.  Самата тя е вносител на поправка в Наредба 1 за минималните адвокатски хонорари, която  урежда точно този въпрос – адвокатското възнаграждение да се изчислява върху пълната сума на иска, а не върху частичната. „Адв. Гигова е договорила този хонорар преди да бъде гласувана новата наредба„, сочи БАРД. „Тя не би трябвало изобщо да предлага такъв текст и да участва в дебатите, тъй като поправката обслужва нейните икономически интереси. Елементарната етика изисква тя да си даде отвод поради хипотезата на конфликт на интереси“,  заключава БЪРД по случая „Гигова“.

Цитиран е и  адвокат Петър Славов да казва при обсъждането, че „такъв текст може да доведе до източване на държавни институции с огромни хонорари„.

Из декларацията на ВАдС: Внушенията, изнесени в публичното пространство, за наличие на конфликт на интереси относно заместник-председателя на Висшия адвокатски съвет при обсъждането и приемането на проекта за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, защото е предложила проекта за изменение на наредбата, са неверни и почиват на неправилна и манипулативна интерпретация на изказвания, извлечени от протоколи от заседания на Висшия адвокатски съвет при обсъждане на съвършено различни въпроси, както и на неразбирането на характера и правомощията на Висш адвокатски съвет като колективен орган..  Висшият адвокатски съвет категорично се противопоставя на подобна злоупотреба със свободата на словото – измененията в наредбата отразяват колективната обща воля на Висшия адвокатски съвет и всякакви внушения, че чрез приемането на тази наредба се прокарвали „лобистки интереси“ и че заместник-председателят при приемането ѝ бил „в конфликт на интереси“, са изцяло безпочвени и не намират нито нормативна, нито житейска опора.

 Адв. Дерменджиев: Мнозинството в този състав на ВАдвС не е в състояние да бъде безпристрастно и открито за собствената си дейност  

Адвокат Дерменджиев, все по – често се появяват твърдения, че Висшият адвокатски съвет вместо да решава проблемите на адвокатите,      създава проблеми.  Последният случай  – изнесените в пресата съмнения за необективност при преценката дали и как трябва да бъде     променена наредбата за минималните адвокатски възнаграждения и повдигнатите от адвокати на нарочна пресконференция проблеми,    свързани с капсуловането на ВАдвС и концентриране на работата му до защита на интересите на неговите членове.   Излезе и декларация,  достакритична към журналистите и твърда в защита на членове на ВАдвС.  Какво се случа във ВАдС?

–  Тази  тема е изключително неприятна. Още по-неприятно е, че името на дългогодишен член на Висшия адвокатски съвет, Валя Гигова, се свързва със съмнения за използване на лостове, с които разполага като член на Съвета и председател на Правната комисия, за да лобира за скоростното приемане на измененията на наредбата за адвокатските възнаграждения.  Трябва да се признае, че за изменение на наредбата, като се увеличи размерът на минималните възнаграждения се говори отдавна, но доколкото съществуването на регулация на размера на минималните адвокатски възнаграждения, респ. за справедливото адвокатско възнаграждение, е обсъждан, а и предстои да бъде обсъждан от Съда в Люксембург, този въпрос беше дълго отлаган и едва ли и сега е уреден по възможно най-добрият начин.

Срещу текста в наредбата, който предвижда  при частичен иск на адвоката да се дължи хонорар в размер, определен на база пълния размер на иска, имаше множество възражения, включително и аз самият бях против.

Всъщност именно този текст е поводът за публикациите, защото той легитимира получаването на значителното възнаграждение от една държавна структура.

Разпоредбата за възнаграждението при частичен иск облагодетелства, разбира се, адвокатите, но не всички, а само първият, който се явява по частичния иск. Колко и ще получи ли изобщо възнаграждение адвокатът, който се яви по предявения изцяло иск, ако първият адвокат по някаква причина не може? Освен това, по този начин несправедливо се натоварва страната, която възстановява разноските.  А ако частичният иск бъде отхвърлен? Това е полемика, която ще продължи.

        Всъщност, възможно ли е, ВАдвС да понася критика?

– По-обезпокоително е, че този състав на ВАдвС не е в състояние да бъде безпристрастен и открит, когато прави преценка на собствената си дейност, да прояви смиреност и приеме критика.

В дискусията, проведена по повод информацията в медиите, мнозинството от съвета не се поколеба да измести фокуса и акцентите и произведе една,  според мен, безпринципна декларация, в защита на конкретно лице, без да държи сметка, че адвокатурата е създадена и призвана да работи за гражданите и обществото, а не за интересите на отделни избраници.

Текстът на декларацията е съгласуван по електронна поща, след заседание, на което аз други колеги  не присъствахме поради ангажимент извън страната.  Председателстващата заседанието, адв. Ина Лулчева, е предложила, и това е било възприето, ако се приема декларация, тя  да съдържа само принципната позиция, че ВАдвС не постановява актовете си по лобистки или конюнктурни съображения, без да се обсъжда въпросът за това дали адв. Гигова се е засегнала от публикациите.  Подчертано е, че не следва да се създава впечатление, че членовете на ВАдвС и дейността на самият съвет не могат да бъдат обсъждани, критикувани, както излиза от текста на декларацията. Взето е и решение за принципния текст на декларацията, то е записано в протокола от 24 ноември, но впоследствие излиза различно съдържание, разширено с помпозна нелепост и с критики към журналистите, че изобщо са дръзнали да се занимават с нас.

Аз не споделям мнението, че адвокатите са недосегаеми за критики, не одобрявам да се размахва пръст на журналистите за критични  публикации.

През изминалата година и малко имаше множество сигнали за невъзможността на този състав на ВАдвС да работи единно, воден от принципи, без да се съобразява с конкретна личност.

Същият състав на съвета отказа да излезе с декларация, която да осъди личните нападки срещу мен, в качеството ми на председател на ВАдвС, направени в публикация, инспирирана от конкретни чиновници от Министерството на финансите, вероятно и с подкрепата на министъра. Поводът на публикацията бе позицията ми в защита на поне 50 български адвокатски дружества, които могат да свършат същата, а понякога и по-добра, работа за по-малко пари, отколкото държавата плаща (става дума за десетки милиони) на западни кантори за процесуално представителство по арбитражни дела. Съветът не само не ме подкрепи, но дори бях укорен, че съм поставил въпроса без да искам разрешението им.

    Много изненади поднасяте, г-н Дерменджиев. Оказвате се в едно обградено малцинство на съвета, който оглавявате.   Как виждате възможността този Съвет да продължи работа?

–  Напрежението сред адвокатите ескалира. След два месеца ще се проведе общото събрание на адвокатите от страната и очаквам сериозни критики, а се чуват и крайни искания – за колективна оставка.

Аз лично не веднъж съм предлагал да подадем колективна оставка, защото напускането на един или двама-трима колеги, включително и моето лично,  няма да спомогне за промяна стила на работата, за възцаравяне на разума и градивността.  Разбира се, че не ми е приятно да съм председател на съвета в такава ситуация, но признавам, никога не съм допускал, че адвокати с дългогодишна практика и ярко изразено присъствие не само в професията, но и в обществото, биха могли да бъдат водени от пристрастия, високомерие и нетърпимост към критиката.

Същевременно, както аз, така и други членове на съвета, които сме ангажирани с обещаното пред колегите, които гласуваха за нас, ще  продължим да отстояваме позицията си, когато тя се различава от решението на мнозинството и ще обявяваме публично несъгласието си. Това, засега, е единственият начин, по който можем да реагираме. Висшият адвокатски съвет не трябва да се превръща в гумен печат  на приватизатори на изборна  логистика.

    Покрай наближаващата Коледа – вярвате ли в чудеса?

– От членовете на ВАдвС се очаква да са стожери на морала и добрите нрави, на етиката във взаимоотношенията както между колеги, така и в отношенията с клиентите, включително и към тези, с които са на отсрещни страни.

Адвокатите полагат клетва и вярвам в това,  че именно обещаното в клетвата ще определя дневния ред на всеки от нас, а не от  тщеславието и материалният интерес на всяка цена.

 

About Лилия Христовска

Проверете също

Особено мнение: Защо разпоредбата за отнемане на лиценз по Закона за частната охранителна дейност нарушава Конституцията

Конституционинят съд отхвърли искането на 3-членен състав на ВАС  за съд за установяване на противоконституционност …

Антон Славчев спечели конкурс за прокурор в СГП, Дани Каназирева – извън списъка на печелившите

 Класирането на кандидатите в конкурса за първоначално назначаване и заемане на 10 длъжности „прокурор“ в …

Един коментар

  1. Светлозар Николов

    Адвокати за свободна България: Подкрепяме изразената позиция на председателят на ВАдвС адв. Ивайло Дерменджиев

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

17 − 4 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.