Последни новини
Home / Законът / Управляващият интернет търсачка премахва от резултатите при търсене информация, за която се твърди, че е неистина

Управляващият интернет търсачка премахва от резултатите при търсене информация, за която се твърди, че е неистина

Defakto.bg

Лицето, което управлява интернет търсачка, следва да премахне от резултатите при търсене, информацията, включена в съдържанието, към което се препраща, когато е подадено искане, че тази информация е очевидно неистинна.   Не е необходимо това обстоятелство да се  доказва със съдебно решение, постановено срещу издателя на съответния интернет сайт.  Това гласи решение на Съда по дело C-460/20 | Google, съобщи пресцентърът на съда.

Двама управители на група инвестиционни дружества са поискали от Google да премахне от резултатите при търсене въз основа на техните имена връзките, препращащи към някои статии, които разглеждат по критичен начин инвестиционния модел, прилаган от тази корпоративна група.  Мотивът е, че  тези статии съдържат неистинни твърдения.
Освен това са поискали  от Google да заличи техните снимки, показвани под формата на миниатюрни изображения (thumbnails), от списъка с резултатите при търсене на изображения въз основа на техните имена.  В този списък се визуализират единствено самите миниатюрни изображения, без да се възпроизвеждат елементите от контекста на публикацията с тези снимки на интернет страницата, към която се препраща. С други думи, първоначалният контекст на публикацията на изображенията нито се показва, нито може по друг начин да се види при визуализацията на тези миниатюрни изображения.

Google отказва да изпълни тези искания, като препраща към професионалния контекст, в който се вписват разглежданите в главното производство статии и снимки, и посочва, че не му е било известно дали информацията, съдържаща се в тези статии, е истинна или не.

Сезиран с правния  спор, Федералният върховен съд на Германия иска Съдът да тълкува Общия регламент относно защитата на данните, който по-специално урежда правото на изтриване („правото да бъдеш забравен“), както и Директивата за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни във връзка с Хартата на основните права на Европейския съюз.

В произнесеното решение  Съдът припомня, че правото на защита на личните данни не е абсолютно право, а трябва да се разглежда във връзка с неговата функция в обществото и да бъде в равновесие с другите основни права съгласно принципа на пропорционалност.  Посочва, че Общият регламент относно защитата на данните предвижда изрично, че правото на изтриване, което има субектът на данните, е изключено, когато обработването е необходимо за упражняването на правото, свързано  със свободата на информация.
Правото на субекта на данните на зачитане на личния живот и на защита на личните данни имат по принцип предимство пред законния интерес на интернет потребителите, които потенциално биха могли да имат интерес от достъп до въпросната информация.  Това равновесие все пак може да зависи от релевантните обстоятелства във всеки отделен случай, по-специално от естеството на тази информация. И от чувствителността ѝ по отношение на личния живот на субекта на данни, както и от интереса на обществеността да разполага с посочената информация, който може да бъде различен по-специално в зависимост от ролята на това лице в обществения живот, посочва съдът.

Все пак, правото на свобода на изразяване и на информация не може да се взема предвид тогава, когато дори част от информацията, включена в съдържанието, към което се препраща, се окаже неистинна, при положение че тя не е от маловажно значение, отбелязва  СЕС.

Що се отнася,до задълженията на лицето, което иска премахване от резултатите при търсене поради неистинност на посочено съдържание, Съдът подчертава, че то трябва да докаже очевидната неистинност на включената в това съдържание информация или на поне част от нея, при положение че тя не е от маловажно значение.

За да се избегне възлагането на прекомерна тежест, същото лице трябва да представи единствено доказателствата, които с оглед на обстоятелствата в конкретния случай може разумно да се изисква от него да издири.

По принцип гражданинът поискал заличаване,  не е длъжен още от досъдебната фаза на правния спор да представи съдебно решение, постановено срещу издателя на съответния интернет сайт, дори под формата на решение, взето в рамките на производство по постановяване на привременни или обезпечителни мерки.

От  друга страна, що се отнася до задълженията и отговорностите, възложени на лицето, което управлява интернет търсачката, Съдът приема, че за да провери дали дадено съдържание може да продължи да бъде включвано в списъка с резултатите от търсенето, извършено чрез неговата търсачка, след като е подадено искане за премахване от резултатите при търсене, това лице трябва да се основе на всички налични права и интереси, както и на всички обстоятелства по конкретния случай.  Все пак, лицето, което управлява интернет търсачката не може да бъде задължено да упражнява активна роля при издирването на фактически обстоятелства, които не са подкрепени с искането за премахване от резултатите при търсене, за да определи дали това искане е обосновано.

Ето защо, в случай че лицето, подало искане за премахване от резултатите при търсене, представи релевантни и достатъчни доказателства, с които може да подкрепи искането и с които се установява очевидната неистинност на информацията, включена в съдържанието, към което се препраща, лицето, което управлява интернет търсачката, е длъжно да уважи това искане за премахване от резултатите при търсене. Следователно същото важи на още по-силно основание, ако подалото искането лице представи съдебно решение, съдържащо констатация в този смисъл.  За сметка на това, когато не е представено такова съдебно решение и неистинният характер на информацията, включена в съдържанието, към което се препраща, не следва очевидно с оглед на доказателствата, представените от подалото искането лице, от своя страна, лицето, което управлява интернет търсачката, не е длъжно да изпълни искането. В този случай обаче подалото искането лице трябва да може да сезира надзорния или съдебния орган, за да може той да извърши необходимите проверки и да разпореди на този администратор на лични данни да предприеме необходимите мерки. Освен това Съдът изисква отуправляващия  интернет търсачката, да предупреди интернет потребителите, за  съществуването на административно или съдебно производство относно твърдения за неистинност на конкретно съдържание.

Що се отнася до визуализацията на снимки под формата на миниатюрни изображения (thumbnails), Съдът подчертава, че когато след търсене по име, се показват снимки на субекта на данни под формата на миниатюрни изображения, тази визуализация може да представлява особено силно вмешателство в правото на зачитане на личния живот и в правото на защита на личните данни на това лице.
Съдът посочва, че когато лицето, което управлява интернет търсачка, получи искане за премахване на резултати при търсене, на снимките, показвани под формата на миниатюрни изображения, трябва да провери дали визуализирането на тези снимки е необходимо за упражняването на правото на свобода на информацията на интернет потребителите, които са потенциално заинтересовани да имат достъп до тези снимки. В това отношение отговорът на въпроса дали се допринася за дебат от общ интерес е от първостепенно значение и следва да се вземе предвид при претеглянето на конкуриращите се основни права.
Съдът уточнява, че се налага да бъде извършено отделно претегляне на конкуриращите се права и интереси. Това е така, от една страна, когато става въпрос за статии, съдържащи снимки, които в първоначалния им контекст, илюстрират включената в тези статии информация и изразените в тях становища и от друга страна, когато става въпрос за снимки, показвани под формата на миниатюрни изображения в списъка с резултати на дадена интернет търсачка, извън контекста, в който те са публикувани на първоначалната интернет страница.

В контекста на претеглянето, което следва да се извърши с оглед на снимките, показвани под формата на миниатюрни изображения, Съдът заключава, че следва да се държи сметка за тяхната информативна стойност, независимо от контекста на тяхната публикация на интернет страницата, откъдето те са изтегляни. Въпреки това, следва да се вземе предвид всеки текстови елемент, който съпътства пряко визуализирането на тези снимки в резултатите при търсенето и който може да предостави разяснения относно информативната стойност на тези снимки.

 

About De Fakto

Проверете също

Мария Габриел: Не приемам държавата да бъде поделена между две коалиции за овладяване на съдебна власт и регулаторите

Меморандумът е опит за политическа търговия, прикрита зад привидни лозунги за спазване на принципи Няма …

ОС на Търговската колегия на ВКС постанови тълкувателно решение по въпроси, свързани с арбитражното споразумение

С Тълкувателно решение № 1/2023 г. от 21.02.2024 г. по Тълкувателно дело № 1/2023 г. Общото …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.