Последни новини
Home / Законът / Само независим и безпристрастен съд, предварително създаден със закон, може да разреши наказателно преследване на съдия

Само независим и безпристрастен съд, предварително създаден със закон, може да разреши наказателно преследване на съдия

Defakto.bg

Само независим и безпристрастен съд, предварително създаден със закон, може да разреши наказателно преследване на съдия. Това посочва в заключението си генералният  адвокат на СЕС  Collins по C-615/20 и C-671/20 | YP и други за снемане на имунитета на съдия и отстраняването му от длъжност, съобщи пресцентърът на съда.

      Случаят

На 18 ноември 2020 г. Дисциплинарната колегия на Върховния съд (Полша) снема имунитета на съдия I.T. по отношение на наказателно преследване, намалява възнаграждението му и го отстранява от длъжност. Поради отстраняването му от длъжност съдия I.T. не може да разглежда нито едно от делата, които са му били възложени.
По дело C-615/20 запитващата юрисдикция, в която заседава съдия I.T., повдига многобройни възражения относно независимостта и безпристрастността на Дисциплинарната колегия и изразява съмнение дали разрешението ѝ да започне наказателно преследване срещу съдия и да го отстрани от длъжност представлява „съдебно решение“.  Като се има предвид, че решението на Дисциплинарната колегия оказва пряко въздействие върху статута на запитващата юрисдикция, тя иска да се установи дали националните разпоредби, разрешаващи наказателното преследване срещу съдии, са подчинени на изискването за ефективна съдебна защита и дали предвид характеристиките си Дисциплинарната колегия може да дава такива разрешения. Освен това тя иска да се установи дали необоснованият отказ да се разреши на съдия, по отношение на когото такова преследване е разрешено, да заседава в съдебен състав, нарушава правото на Съюза.
По дело C-671/20 съдия, на когото председателят на Окръжния съд във Варшава е преразпределил делата, първоначално разглеждани от съдия I.T., изразява сходни резерви относно законосъобразността и ефективността на разрешението, дадено от Дисциплинарната колегия.
В представеното  заключение1 генералният адвокат Anthony Michael Collins отново потвърждава, че независимо от премахването на Дисциплинарната колегия продължават да съществуват оправдани съмнения относно нейната независимост и безпристрастност, които вече са установени в практиката на Съда2. При условие, че това бъде проверено от запитващата юрисдикция, преките и непреки институционални връзки между министъра на правосъдието, прокурора, Krajowa Rada Sądownictwa (Национален съдебен съвет, Полша) и Дисциплинарната колегия увеличават и без това значителния риск последната да не бъде възприемана като напълно неутрален правораздавателен орган, когато се произнася по искания за предоставяне на разрешение за наказателно преследване срещу съдии и отстраняването им от длъжност.

Заключението

Генералният адвокат стига до заключението, че член 2 ДЕС и член 19, параграф 1, втора алинея ДЕС, разгледани в светлината на член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз, не допускат национална правна уредба, която предоставя компетентност за разрешаване на наказателното преследване, задържането и отстраняването от длъжност на съдии на съд, който не отговаря на изискванията да е независим, безпристрастен или предварително създаден със закон.

Според генералния адвокат Collins задължението да се провери дали националният съд с оглед на състава си представлява предварително създаден със закон съд е съществено процесуално изискване.  Спазването му е абсолютна процесуална предпоставка и трябва да се проверява служебно3. Следователно правото на Съюза не допуска полския изменен Закон за устройството на общите съдилища, който възпрепятства всички полски съдилища да разглеждат какъвто и да е аспект от производството, което води до назначаването на съдия. Що се отнася до практиката на Конституционния съд на Полша, която забранява всякакъв съдебен контрол, който да се упражнява върху съдебните назначения, генералният адвокат отбелязва, че решенията на Съда, които изискват извършването на такъв контрол, обвързват всички полски съдилища.

Ето защо запитващата юрисдикция трябва да остави без приложение решенията на Конституционния съд, ако приеме, че те са несъвместими с правото на Съюза, и да откаже да приложи всяко национално правило, което я задължава да се съобрази с тези решения.

Генералният адвокат преценява също последиците от констатацията, че предоставянето на компетентност за разрешаване на наказателно преследване срещу съдии на Дисциплинарната колегия не е в съответствие с правото на Съюза. Според него след премахването на Дисциплинарната колегия Полша трябва да гарантира, че компетентността на Дисциплинарната колегия се упражнява от независим и безпристрастен съд, предварително създаден със закон. Полша също трябва незабавно да отстрани последиците от решенията, които тази колегия е приела.

Генералният адвокат Collins смята, че всички държавни органи, включително запитващата юрисдикция, са длъжни да отстранят незаконосъобразните последици от решенията на Дисциплинарната колегия, с които се разрешава наказателно преследване срещу съдии и отстраняването им от длъжност. Следователно те трябва да оставят без приложение решението на Дисциплинарната колегия и да позволят на съдия I.T. да участва в състава на запитващата юрисдикция. Ако обаче едно от делата, които първоначално са били разпределени на съдия I.T., е преразпределено на друг състав, който сам по себе си е независим и безпристрастен съд, предварително създаден със закон, тези производства може да останат висящи пред новия състав. Заключение в противния смисъл не би взело предвид правата на страните по делото на правна сигурност и на съдебен процес в разумен срок.

Още по темата тук

 

1 Вж. също заключение на генерален адвокат Collins от днес по, на практика, идентични въпроси по дело Комисия/Полша (Независимост и личен живот на съдиите) (C-204/21, вж. също прессъобжение № 201/22).
2 Решение от 15 юли 2021 г., Комисия/Полша (Дисциплинарен режим на съдиите), C-791/19 (вж. също прессъобщение № 130/21); решение от 19 ноември 2019 г., A. K. и др. (Независимост на Дисциплинарната колегия на Върховния съд), C-585/18, C-624/18 и C-625/18 (вж. също прессъобщение № 145/19).

About De Fakto

Проверете също

Софийска районна прокуратура задържа и обвини актьора Христо Шопов за закана с убийство, ще иска постоянен арест

Актьорът Христо Шопов е обвинен и задържан за 72 часа, съобщи Софийска районна прокуратура. По  …

За първи път президентът Румен Радев ще участва в откриването на Общото събрание на адвокатите от страната

За първи път президентът Румен Радев ще участва в официалното откриване на Общото събрание (ОС …

Един коментар

  1. А.Д.Чернева

    Това означава ли, че всеки съдия може да си решава, както си иска и да нарушава които си иска чл./ зак?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.