Последни новини
Home / Законът / Мандатът на българския съдия в ЕСПЧ изтича догодина, МП обяви обществени консултации за избора на кандидати

Мандатът на българския съдия в ЕСПЧ изтича догодина, МП обяви обществени консултации за избора на кандидати

Defakto.bg
През 2015 г. адвокат Йонко Грозев беше избран с пълно мнозинство от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа за съдия в Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Мандатът на съдия в Европейския съд е 9 години.

Министерството на правосъдието кани всички заинтересовани лица да вземат участие в обществени консултации по проект на заповед за определяне на критериите, на които трябва да отговарят кандидатите за съдия в Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) и уредба на процедурата по подбор.

    
Мандатът на българския съдия в ЕСПЧ Йонко Грозев изтича на 12 април 2024 г. Към  България е отправена молба да представи, не по-късно от 21 май 2023 г., списък с имената на трима кандидати за съдия, техните професионални биографии, както и информация относно проведената процедура по подбора им.
 
Процедура по подбор на български съдия в ЕСПЧ е провеждана през 2007 г. и 2014 г. Определянето на критериите, на които трябва да отговарят кандидатите за съдия в ЕСПЧ и уредба на процедурата по подбор са уредени с нарочни заповеди на министъра на правосъдието.
В проектозаповедта на министъра е, посочено, че  кандидатите  за съдия в Европейския съд по правата на човека трябва да отговарят на следните условия:
а)     да притежават високи морални качества според правилата за професионална етика и тези за съдебна етика на ЕСПЧ, включително независимост и безпристрастност;

б)     да имат българско гражданство;

в)     да имат завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „Право“. Кандидатите, завършили висше юридическо образование в чужбина, признато в Република България по предвидения ред, следва да имат придобита образователно-квалификационна степен, която  съответства на „магистър“ по специалността „Право“;

г)   да имат задълбочени познания за националната правна система и по международно публично право. Наличието на познания в областта на правата на човека e предимство;

д)   да имат най-малко 15 години юридически стаж, част от които на длъжност съдия във Върховния касационен съд, Върховния административен съд или Конституционния съд, или да са юристи с призната компетентност и най-малко 15-годишен професионален опит.

е)   да владеят във висока степен един от официалните езици на Съвета на Европа (английски или френски) и в достатъчна степен другия официален език, което да позволява пълноценното им участие в работата на ЕСПЧ;

ж)  да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

з)   да не са навършили 65 години към 21 август 2023 г.;

и)  да са в състояние, което позволява пълноценното осъществяване на правомощията на съдия.

В заповедта на министъра е посочено още, че  Комисията по провеждане на подбора ще се състои от нечетен брой членове – експерти по международно публично право, експерти в областта на правата на човека и експерти по английски и френски език. В състава на Комисията се включват най-малко съдия, хабилитиран преподавател по правни науки, експерт от дирекция „Права на човека“ в Министерството на външните работи, адвокат, представител на юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в областта на правата на човека, и по един преподавател във висше училище по английска и френска филология. Членовете на Комисията следва да владеят в достатъчна степен английски и френски език.

Министърът определя поименния състав на Комисията, включваща най-малко седем основни членове, в т. ч. нейния председател, и същия брой резервни членове. Членовете на Комисията попълват декларация за липса на личен интерес по образец съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед.

Повече подробности за технологията на избора тук

 Становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани до 17.00 ч. на 9 януари 2023 г. в Центъра за административно обслужване на
Министерството на правосъдието – гр. София, ул. „Славянска“ № 1 или по ел. поща на адрес: [email protected]

About De Fakto

Проверете също

Мария Габриел: Не приемам държавата да бъде поделена между две коалиции за овладяване на съдебна власт и регулаторите

Меморандумът е опит за политическа търговия, прикрита зад привидни лозунги за спазване на принципи Няма …

ОС на Търговската колегия на ВКС постанови тълкувателно решение по въпроси, свързани с арбитражното споразумение

С Тълкувателно решение № 1/2023 г. от 21.02.2024 г. по Тълкувателно дело № 1/2023 г. Общото …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.