Последни новини
Home / Законът / Одобрени са промени в Закона за българските лични документи и в Закона за особените залози

Одобрени са промени в Закона за българските лични документи и в Закона за особените залози

Defakto.bg

Министерският съвет одобри промени в   Закона за българските лични документи и в Закона за особените залози,  съобщава пресслужбата на МС.

Едно от предложените изменения в   Закона за българските лични документи  е отпадането на задължението за смяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство (СУМПС) при промяна на постоянния адрес на населено място в рамките на една област.

Разширява се обхватът на въведената ускорена услуга за издаване на СУМПС /до 3 дни от приемането на заявлението/- при подмяна на СУМПС поради изтичане на срока на валидност, при вече изтекъл срок на валидност, при промяна в данните на водача – смяна на фамилия и транслитерация, както и при издаване на дубликат.  Добавят се и случаите на: първоначално придобиване на правоспособност за управление на МПС от определена категория; подмяна на СУМПС поради придобиване на правоспособност за управление от нова категория; възстановяване на правоспособност след като на водача са били отнети контролни точки; възстановяване на правоспособност поради отказ на категория.
В ЗБЛД се създава правна възможност личните карти на българските граждани да съдържат удостоверения за електронна идентичност. Така личните карти могат да бъдат използвани като носител на електронен идентификатор по смисъла на Закона за електронна идентификация.
Регламентирана е и опцията за запис на удостоверения за електронна идентичност в документите тип „паспорт“, както и в разрешенията за пребиваване, които се издават на пребиваващи у нас чужденци.

Предвидена е и възможността при определени условия да бъдат издавани паспорти със срок на валидност до 10 години, както и временна карта за самоличност на лица, на които е постановена присъда, която не е влязла в сила.
Със законопроекта се урежда и хипотезата за издаване на нов документ за самоличност, когато заявителят не може да предостави документ за самоличност или заместващ го такъв поради загубване, кражба или унищожаване.   В тези случаи се предвижда удостоверяването на личността да става с представянето на удостоверителен документ за раждане.

С измененията Закона за особените залози се  цели предоставяне на качествени, ефективни и леснодостъпни електронни услуги за гражданите и бизнеса чрез създаване, поддържане и развитие на функционален и надежден електронен Централен регистър на особените залози (ЦРОЗ).  Предвижда се също осигуряване на по-висока степен на защита срещу злоупотреба с лични данни.

От 1 юли 2023 г. ЦРОЗ преминава към Агенция по вписванията.

По подобие на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, промените осигуряват регистриран достъп до делата на залогодателите в ЦРОЗ и съдържащите се в тях електронни образи на документи с лични данни, както и възможност за осъществяване на контрол върху достъпа до личните данни. Регистрираният достъп може да се заявява онлайн или да се предоставя в териториалните звена на Агенция по вписванията.

Актовете, подлежащи на обявяване в централния регистър, са публични и общодостъпни, като в тях личните данни, освен онези, които се изискват по закон, са заличени.

Детайлизирани са правилата във връзка със съдържанието на заявленията за вписване, заличаване и обявяване на актове в ЦРОЗ. Дава се възможност за отстраняване на допуснати нередовности в заявлението в тридневен срок, без заплащане на нова такса.  Урежда се възможност при отказ за извършване на исканото вписване, заличаване или обявяване заявителят да може да подаде ново заявление за вписване на същото обстоятелство, като се ползва от представени вече документи. В тези случаи се заплаща нова държавна такса.

Прецизирана е разпоредбата за подаването на документи в електронна форма, с възможност за подписване с електронен подпис, сочи съобщението. Регламентиран е и  начинът за служебно откриване на персонална електронна партида на залогодателя след 1 юли 2023 г. в ЦРОЗ към Агенция по вписванията.

About De Fakto

Проверете също

Адв. Михаил Екимджиев: В правовите държави авторитетът и доверието към съда се градят и отстояват от самите съдии.

Становището на ВКС за противоконституционност на проекта за промени в НПК, предвиждащ контрол над главния …

ВАдС се разграничи от критиката на адв. Михаил Екимджиев за работата на върховните съдилища

Във връзка с публично изразеното от адвокат Михаил Екимджиев становище относно работата на Върховния касационен …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.