Последни новини
Home / Законът / По наше дело: Правото на Съюза не допуска осъждането на подсъдим само на базата на свидетелски показания, дадени пред съдия, но в отсъствието на обвиняемия

По наше дело: Правото на Съюза не допуска осъждането на подсъдим само на базата на свидетелски показания, дадени пред съдия, но в отсъствието на обвиняемия

Defakto.bg

Правото на Съюза не допуска осъждането на подсъдим само на базата на свидетелски показания, дадени пред съдия, но в отсъствието на обвиняем или негов защитник, когато този свидетел не може да бъде намерен, за да бъде разпитан в съдебната фаза на производството, и не са налице достатъчно компенсиращи фактори
Това прие в решението си по дело С-348/21 Съдът на ЕС, съобщиха оттам
Решението е във връзка с едно от общо пет преюдициални запитвания, отправени от закрития Специализиран наказателен съд по едно и също наказателно производство, образувано по внесен обвинителен акт срещу ИП, ДД, ЗИ, СС и ХЯ за участие в организирана престъпна група, и се отнася до тълкуването на разпоредби от Директива 2016/3431 във връзка с член 47 алинея 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

Казусът

Съдебното наказателно производство е образувано по обвинителен акт на Специализираната прокуратура срещу пет лица (три, от които-длъжностни лица-служители на „Гранична полиция“ на аерогара София) за участие в организирана престъпна група, действала с користна цел за неправомерно превеждане през границите на България на граждани на трети държави (Бангладеш и Ирак), неправомерното им подпомагане да преминават в страната, получаване и даване на подкупи във връзка с тази дейност.  В основната си част повдигнатите обвинения срещу ИП, ДД, ЗИ, СС и ХЯ се основават на показанията на свидетели, разпитани пред съдия по реда на член 223 от НПК непосредствено преди привличането на лицата в качеството на обвиняеми по досъдебното производство, въпреки че наблюдаващият прокурор е разполагал с информация, че срещу свидетелите са издадени заповеди за извеждането им от страната и те няма да могат да участват в хода на евентуален съдебен процес.

В хода на досъдебното производство наблюдаващият прокурор е отказал провеждането на допълнителен разпит на свидетелите в присъствието на обвиняемите, а в хода на съдебното производство е поискал прочитане на показанията на отсъстващите свидетели по реда на член 281 от НПК.

Въпреки опитите на запитващата юрисдикция да призове съответните свидетели, призоваването им за личен разпит в съдебната фаза на производството се оказва невъзможно.

Преюдициалното запитване

 

Въпросът на запитващата юрисдикция е свързан с установяването на точното съдържание и обхват на правото на обвиняемите да присъстват на съдебния процес срещу тях, като по-специално цели да се установи дали е допустима национална уредба, съгласно която, когато не е възможно да се разпита свидетел на обвинението в съдебната фаза на наказателното производство, решаващият съд може да обоснове решението си относно вината или невиновността на подсъдимия на показанията на посочения свидетел, получени при разпит, проведен пред съдия в досъдебната фаза на това производство, но без участието на обвиняемия или на неговия адвокат.

Съображенията на Съда

Най-напред, Съдът уточнява, че наред с правото на лично явяване на съдебните заседания в рамките на водения срещу него съдебен процес, подсъдимият разполага и с правото да участва ефективно в разпита или да изисква разпит на свидетелите на обвинението в съдебната фаза на наказателното производство.

В тази насока Съдът припомня, че от практиката на Съда и на ЕСПЧ следва, че правото на обвиняемите да зададат въпроси на свидетелите, призовани от обвинението по време на съдебния наказателен процес, представлява специфичен и същностен аспект от правото на справедлив съдебен процес. Съдът акцентира върху обстоятелството, че оценката на надеждността на свидетел е сложна задача, която по принцип не може да бъде изпълнена само като се прочетат неговите показания, така както са записани в протоколите от разпитите.
Съдът отбелязва, че макар възможността да се вземат предвид показанията на отсъстващи свидетели да е предвидена в закон, следва да се зачита правото на защита, което по принцип изисква да се даде на обвиняемия адекватна и достатъчна възможност да оспори показанията на свидетелите на обвинението и да участва в разпита им в момента на даването на показанията или на по-късен етап.

Предвид това запитващата юрисдикция следва да прецени дали е налице уважителна причина за неявяването на свидетеля (смърт, здравословно състояние, страх да се дадат показания или невъзможността той да бъде намерен, като по отношение на последната хипотеза тази юрисдикция е длъжна да положи всички усилия, които разумно могат да се очакват от нея, за да осигури явяването на същия свидетел) и дали, доколкото показанията на свидетеля могат да бъдат единственото или определящото основание за евентуално осъждане на обвиняемия, съществуват достатъчно компенсиращи фактори, по-специално солидни процесуални гаранции, за да се неутрализират трудностите, причинени на обвиняемия и на неговия адвокат поради вземането предвид на посочените показания, за да се гарантира, че разглеждан като цяло, съдебният процес е справедлив.

По тези съображения Съдът приема, че правото на Съюза не допуска прилагането на национална правна уредба, която позволява на национален съд, когато не е възможно да разпита свидетел на обвинението в съдебната фаза на наказателното производство, да обоснове решението си относно вината или невиновността на обвиняемия на показанията на посочения свидетел, получени при разпит, проведен пред съдия в досъдебната фаза на това производство. Но  без участието на обвиняемия или на неговия адвокат, освен ако е налице уважителна причина за неявяването на свидетеля в съдебната фаза на наказателното производство, показанията на този свидетел не са единственото или определящото основание за осъждането на обвиняемия и съществуват достатъчно компенсиращи фактори, за да се неутрализират трудностите, причинени на обвиняемия и на неговия адвокат поради вземането предвид на посочените показания.

1 Директива (EС) 2016/343 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство (OB 2016, L 65, стр. 1)

About De Fakto

Проверете също

Дебатът за НПК в парламента: Малко право, компенсирано с невежество и обиди

Депутатите  започнаха отново  обсъждането на законопроектите за промени в Наказателно-процесуалния кодекс, сред които са и …

СЕС: Събирането на биометрични и генетични данни от всяко обвиняемо лице, противоречи на защитата на личните данни

Системното събиране за полицейска регистрация на биометрични и генетични данни от всяко лице, привлечено като …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.