Последни новини
Home / Законът / Съдът на ЕС: Сексуалната ориентация не може да е пречка за сключване на договор със самостоятелно заети лица

Съдът на ЕС: Сексуалната ориентация не може да е пречка за сключване на договор със самостоятелно заети лица

Defakto.bg

 Сексуалната ориентация не може да бъде основание за отказ да бъде сключен договор със самостоятелно заето лице. Като обхваща широк спектър от професионални дейности, Директивата за равно третиране в областта на заетостта и професиите създава основна рамка за борба срещу дискриминацията, основана  на сексуалната ориентаци – това реши  Съдът на ЕС  по дело C-356/21 | TP (Аудио-визуален редактор за обществена телевизия),съобщават оттам.

 Казусът

В периода между 2010 г. и 2017 г. самостоятелно заето лице подготвя аудиовизуални монтажи, трейлъри и сериали за емисиите за собствена реклама на ТР — дружество, което управлява национален обществен телевизионен канал в Полша. Сътрудничеството се основава на редица последователни краткосрочни договори за изработка, които това лице сключва с TP в рамките на своята независима икономическа дейност.

През декември 2017 г. това самостоятелно заето лице и неговият партньор публикуват в YouTube коледен музикален клип, чиято цел е да насърчи търпимостта към еднополовите двойки.  Скоро след публикуването на това видео TP отменя едностранно периодите на седмична заетост на това самостоятелно заето лице, а
впоследствие не сключва нов договор за изработка с него.

Понеже счита, че е жертва на пряка дискриминация, основана на сексуалната му ориентация, това лице предявява иск за обезщетение пред Столичен районен съд Варшава (Полша).  От една страна, запитващата юрисдикция иска да се установи дали разглежданото в главното производство положение попада в
приложното поле на Директива 2000/78/ЕО за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите1.  От друга страна, националният съд иска да се установи дали тази директива не допуска национална правна уредба, която води до това, че с оглед на свободата на избор на страна по договор, да бъде изключен от предоставяната по силата на тази директива защита срещу дискриминация отказът, основан на сексуалната ориентация на дадено лице, да се сключи или поднови договор със самостоятелно заето лице.

  Мотивите на Съда

С решението си2, което Съдът постановява в четвъртък, , се приема, че понятието „условията за достъп до заетост, самостоятелна заетост или упражняване на занятие“, което се ограничава до професионални дейности, попадащи в приложното поле на Директива 2000/78, трябва да се разбира в широк смисъл, като се обхваща всяка професионална дейност, независимо от естеството и характеристиките ѝ. Това тълкуване следва не само от текста на Директива 2000/78, но се потвърждава и от нейните цели.  В това отношение Съдът посочва, че по съображения от социален и обществен интерес целта на Директива 2000/78 е да се премахнат всички пречки, основаващи се на дискриминационни признаци, пред достъпа до средства за издръжка и пред способността за оказване на принос към обществото чрез труд, независимо от правната форма на предоставянето му. Въпреки че дейностите, състоящи се в самото доставяне на стоки или услуги на един или повече получатели не попадат в приложното поле на тази директива, Съдът уточнява, че е важно професионалните дейности, които попадат в приложното поле на Директива 2000/78, да бъдат реални и да се упражняват в рамките на правоотношение, характеризиращо се с известна стабилност. Запитващата юрисдикция следва да прецени дали разглежданата дейност отговаря на този критерий.

Също така, що се отнася до понятието „условия за наемане и условия на труд, включително условията за уволнение и заплащане“ по смисъла на Директива 2000/78, Съдът констатира, че то също трябва да се тълкува в широк смисъл, като включва условията, приложими към всяка форма на заетост и самостоятелна заетост, независимо от правната форма, под която тя се упражнява. Освен това, що се отнася до понятието „уволнение“ Съдът приема, че лице, извършвало дейност като самостоятелно заето лице, също може да се окаже принудено да прекрати тази дейност поради обстоятелства, свързани с неговия съдоговорител, и поради това да се окаже в уязвимо положение, което е сходно с това на уволнен работник.

Съдът стига до извода, без да се засяга преценката на запитващата юрисдикция, че решението да не се поднови договор поради съображения, свързани със сексуалната ориентация на страна по договор, попада в приложното поле на Директива 2000/78.
В случай, че запитващата юрисдикция стигне до извода, че е налице дискриминация, Съдът приема, че тя не би могла да бъде обоснована с някой от признаците, посочени в член 2, параграф 5 от Директива 2000/78, с който се въвежда изключение от принципа за забрана на дискриминацията.  Във връзка с това Съдът приема, че макар да изглежда, че полската правна уредба защитава правата и свободите на другите, и по-специално свободата на договаряне, тя не е необходима за цели, свързани с гарантирането на тази свобода.

Според Съда обстоятелството, че полският законодател е предвидил някои изключения от свободата на избор на страна по договор, показва, че самият той е приел, че допускането на дискриминация не може да се счита за необходимо, за да се гарантира свободата на договаряне в едно демократично общество. На последно място, Съдът припомня, че да се приеме, че свободата на договаряне позволява да се откаже да бъде сключен договор с дадено лице поради сексуалната му ориентация, би означавало да се лиши Директива 2000/78 и забраната за всяка дискриминация, основана на такъв признак, от полезното им действие.

1 Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и
професиите (ОВ L 303, 2000 г., стр. 16; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 6, стр. 7).
2 Вж. също заключението на генералният адвокат Ćapeta по дело C-356/21

About De Fakto

Проверете също

ВАС отмени наредбата за безвъзмездна финансова помощ по мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности“ от ПРСР

Върховният административен съд отмени Наредба № 30 от 11.08.2008 г. за условията и реда за …

ВСС пита „Сиела – Норма“ за пазарната стойност на машините, ако бъдат одобрени за избора на нов съдебен съвет

ВСС гласува да се отправи запитване за прогнозната  пазарната  стойност на машините,  ако се приеме, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

7 − one =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.