Последни новини
Home / Законът / ВАС отхвърли жалба на Светлин Михайлов срещу решение на Съдийската колегия за повишаване в Търговската колегия на ВКС

ВАС отхвърли жалба на Светлин Михайлов срещу решение на Съдийската колегия за повишаване в Търговската колегия на ВКС

Defakto.bg

Върховният административен съд отхвърли жалба срещу Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 12 юли да прекрати гласуване във връзка с конкурс за повишаване и заемане на 4 длъжности „съдия“ във Върховния касационен съд – Търговска колегия.

На 12 юли м.г. СК на ВСС повиши четирима съдии в Търговската колегия на ВКС. Това са Людмила Цолова, Мадлена Желева, Анжелина Христова-Борисова и Васил Христакиев  от  Софийския апелативен съд. Четиримата бяха класирани на обявените за заемане чрез конкурс места в ТК на ВКС. Конкурсът за повишаване беше обявен през юни 2019 г. Сред кандидатите бе и  Светлин Михайлов от Софийския градски съд.

На същото заседание СК на ВСС  прие искането на председателя на ВКС Галина Захарова за допускане на предварително изпълнение на решението за повишаването на четиримата магистрати заради кадровата необезпеченост на ТК на ВКС. Така на 20 юли четиримата съдии встъпиха в длъжност.

Междувременно обаче Светлин Михайлов обжалва допускането на предварителното изпълнение на решението за повишаване като посочва, че не са ясни конкретните обстоятелства, които да го налагат.  Тричленен състав на ВАС  отхвърля жалбата като неоснователна.

Ето и пълният на съобщението на ВАС по казуса:

Административно дело № 6791 от 2022 г. е образувано пред ВАС по жалба на съдия Светлин Михайлов, участник в конкурсния процес.

С решение на Съдийската колегия от 11 юни 2019 г. е обявен конкурс за повишаване в длъжност и заемане на 4 свободни длъжности в Търговската колегия на Върховния касационен съд. То е обнародвано в ДВ, бр. 49 от 21.06.2019 г. Заявление за участие в конкурса са подали 23 кандидати, като всички са допуснати до участие в конкурса. Поименният списък е обявен по съответния ред. Съгласно изискването на Закона за съдебната власт (ЗСВ) конкурсната комисия е извършила класиране на кандидатите според общата им оценка.

На основание чл. 193, ал 3 от Закона за съдебната власт Комисията по атестирането и конкурсите е предложила на Съдийска колегия да бъде проведено гласуване за назначаване на кандидатите по поредността на класирането, като на свободните четири длъжности „съдия“ във ВКС, Търговска колегия, се повишат съответните кандидати до попълване на свободните места.

В резултат на цялостния преглед на конкурсната документация заедно с резултатите от класирането по чл. 192, ал. 1 от ЗСВ и мотивираното становище по чл. 192, ал. 3 от същия закон, протоколите за работата на комисията и за избор на делата, становищата на Комисията по професионална етика към Съдийската колегия, които са изготвени на основание на същия законов текст, ал. 5, СК на ВСС е приела, че кандидатите притежават необходимите нравствени качества за заемане на длъжността „съдия“ във Върховния касационен съд – Търговска колегия.

С решения на СК на ВСС по т. 13.1, 13.2, 13.3 и 13.4 на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ са повишени на длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд – Търговска колегия, съответно Людмила Цолова, Мадлена Желева, Анжелина Христова-Борисова и Васил Христакиев.

С решение на СК на ВСС по т. 13.6 поради попълване на местата е прекратено гласуването за останалите кандидати, участвали в конкурса.

В конкретния случай, настоящият съдебен състав отчита, че жалбоподателят Михайлов е насочил жалбата си срещу решението на СК на ВСС по т. 13.6 от проведено заседание на СК на ВСС на 12.07.2022 г., с което е прекратено гласуването по отношение на него във връзка с конкурс за повишаване и заемане на 4 длъжности „съдия“ във Върховния касационен съд – Търговска колегия, обявен с решение на СК на ВСС по Протокол № 18/11.06.2018 г., обн. в ДВ, бр.. 49 от 21.06.2019 г.

Жалбоподателят Михайлов обаче не е оспорил Решението на СК на ВСС по точки 13.1, 13.2, 13.3 и 13.4. Константна е практиката на ВАС, че всяко отделно решение на СК на ВСС за повишаване на съдия след проведен конкурс, представлява самостоятелен административен акт, който от своя страна подлежи на самостоятелно обжалване в законоустановения срок. (Решение № 2957 от 05.03.2021 г. по адм. д. № 11942/2020 г., VІ отд. на ВАС; Решение № 7938 от 01.07.2021 г. по адм. д. № 4812/2021 г., VІ отд. на ВАС; Решение № 9372 от 07.09.2021 г. по адм. д. № 155/2020 г., VІ отд. на ВАС; Решение № 9615 от 24.09.2021 г. по адм. д. № 586/2020 г., VІ отд. на ВАС и др.)

Липсата на подадена жалба срещу някое от решенията по т. 13.1, 13.2, 13.3 и 13.4 от страна на Михайлов, макар последният да е разполагал с право да ги оспори, води след себе си като правна последица влизането им в сила, поради което настоящият съдебен състав е в невъзможност да осъществи контрол за тяхната законосъобразност и респективно следва да зачита стабилитета, с който се ползва всеки влязъл в сила административен акт.

 

About De Fakto

Проверете също

Софийска районна прокуратура задържа и обвини актьора Христо Шопов за закана с убийство, ще иска постоянен арест

Актьорът Христо Шопов е обвинен и задържан за 72 часа, съобщи Софийска районна прокуратура. По  …

За първи път президентът Румен Радев ще участва в откриването на Общото събрание на адвокатите от страната

За първи път президентът Румен Радев ще участва в официалното откриване на Общото събрание (ОС …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.