Последни новини
Home / Без категория / Заключение: Зам.главният инспектор не може да надзирава разследванията срещу главния инспектор

Заключение: Зам.главният инспектор не може да надзирава разследванията срещу главния инспектор

Defakto.bg

       Правото на ЕС не допуска национална правна уредба, която възлага на заместник-главния инспектор да упражнява надзор на разследванията по сигнали срещу главния инспектор –  това се казва в заключението на генералния адвокат А. Колинс.

 

Съдебен инспекторат в Румъния е съдебният орган, който отговаря за провеждането на дисциплинарни разследвания и за образуването на дисциплинарни производства срещу съдии и прокурори в Румъния. Съгласно правилата, уреждащи дейността на Съдебния инспекторат, главният инспектор назначава заместник-главния инспектор по своя преценка; мандатът на заместник-главния инспектор зависи от и съвпада с този на главния инспектор и всички съдебни инспектори са подчинени на главния инспектор, от когото зависи кариерното им развитие.
Апелативният съд Букурещ, Румъния иска да се установи дали орган като Съдебния инспекторат трябва да предоставя същите гаранции за независимост и безпристрастност, каквито се изискват от съдилищата съгласно правото на Съюза.

По-конкретно той пита дали правото на Съюза допуска национална правна уредба или разпоредби, които възлагат на заместник-главния инспектор в Съдебния инспекторат да упражнява надзор на разследванията по сигнали срещу главния инспектор, както и на евентуалните дисциплинарни разследвания и производства, които биха могли да възникнат в резултат на това.

 Становището

В представеното си днес становище генерален адвокат Collins потвърждава практиката на Съда1, според която организацията на правосъдието е от компетентността на държавите членки, но упражняването на това правомощие трябва да е в съответствие с правото на Съюза.  Ето защо дисциплинарният режим, приложим спрямо съдиите, трябва да съдържа необходимите гаранции за пълно избягване на риска от използването му като система за политически контрол на техните действия.
В решението си Asociaţia ‘Forumul Judecătorilor din România,2 Съдът постановява, че румънското законодателство, уреждащо временното назначаване на ръководни длъжности в Съдебния инспекторат трябва да отговаря на изискванията, произтичащи от правото на Съюза, и по-специално свързаните с правовата държава. Като се има предвид обхватът на правомощията на Съдебния инспекторат да провежда дисциплинарни разследвания и да образува дисциплинарни производства срещу съдии и прокурори, тези
изисквания се прилагат и към временното назначаване на главния инспектор, както и към организацията и дейността на Съдебния инспекторат. Тъй като законът предоставя на главния инспектор широки правомощия и прерогативи, той следва да отговаря на същите тези изисквания.
Генералният адвокат отбелязва, че решенията на Съдебния инспекторат да остави без уважение жалба срещу съдия или прокурор, могат да бъдат обжалвани пред Curtea de Apel Bucureşti (Апелативен съд Букурещ) и на свой ред пред Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Върховен касационен съд) .

Наличието на такива производства, които жалбоподателите водят, за да оспорят решенията на дисциплинарния орган, е съществено, но може обаче да се окаже недостатъчно за преодоляване на системните проблеми, възникнали в контекста на функционирането на този дисциплинарен режим.

Като се имат предвид широките правомощия на главния инспектор, решаващата му роля в рамките на Съдебния инспекторат и липсата на какъвто и да било вътрешен механизъм за ограничаване на неподходящото използване на тези правомощия, Съдебният инспекторат трябва да разглежда дисциплинарните жалби срещу него с максимален професионализъм и безпристрастност, за да гарантира общественото доверие в този орган и в цялата съдебна система. Фактът, че главният инспектор в Съдебния инспекторат назначава заместник-главния инспектор по собствена преценка, може да буди безпокойство, тъй като заместник-главният инспектор е натоварен да решава дали да разследва сигнали и да образува дисциплинарни производства срещу главния инспектор.
Генералният адвокат отбелязва, че преди приемането на националната правна уредба през 2018 г.3, Висшият съдебен съвет е назначавал както главния инспектор, така и заместник-главния инспектор по сходна процедура, а мандатът на заместник-главния инспектор е бил независим от този на главния инспектор. Оттогава явно заместник-главният инспектор се назначава по преценка само на главния инспектор и неговият мандат зависи от мандата на главния инспектор и съвпада с него. Законите и подзаконовите актове, уреждащи дейността на Съдебния инспекторат, не предвиждат никакъв вътрешен механизъм за преразглеждане на твърденията за неправомерно използване на широките правомощия на главния инспектор, освен чрез дисциплинарни процедури.
Колинс  стига до заключението, че приетото през 2018 г. законодателство може значително да подкопае общественото възприятие, че заместник-главният инспектор може да контролира дисциплинарните разследвания и производствата във връзка със сигнали и жалби срещу главния инспектор по обективен и безпристрастен начин. Поради това приемането това законодателство, изглежда, е равносилно на намаляване на защитата на правовата държава в Румъния.
Въпреки задължението на заместник-главния инспектор да действа по независим и безпристрастен начин, той може да бъде възприет като имащ личен интерес от изхода на всяко дисциплинарно разследване и/или производство срещу главния инспектор. Освен това е очевидно, че всички съдебни инспектори в рамките на Съдебния инспекторат са подчинени на главния инспектор и че кариерното им развитие зависи от това кой заема този пост. Това също може да накърни общественото възприятие, че съдебните инспектори разследват сигналите и жалбите срещу главния инспектор по професионален и безпристрастен начин.
В заключение генералният адвокат стига до извода, че  правото на ЕС не допуска национални законови или подзаконови разпоредби, които възлагат на заместник-главния инспектор в Съдебния инспекторат да упражнява надзор на дисциплинарните разследвания и производства срещу главния инспектор.

1 Решение от 18 май 2021 г., Asociaţia ‘Forumul Judecătorilor din România’ и др., C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 and C-397/19 (вж. също Прессъобщение № 82/21).
2 Пак там, параграфи 182 и 184.

About De Fakto

Проверете също

ВАС отмени Наредба № 1 за организиране на движението по пътищата, издадена от регионалния министър

   Тричленен състав на Върховния административен съд отмени Наредба № 1 от 17.01.2001 г. за …

Нови осъдителни решения на Европейския съд, свързани с гражданската конфискация по закона от 2005 г.

На 2 март Европейският съд по правата на човека в състав от трима съдии обяви …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

four × 2 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.