Последни новини
Home / Законът / Адвокатска колегия Смолян подкрепя призива на ОСА за защита на адв. Ина Лулчева от нападки на гл. прокурор Иван Гешев

Адвокатска колегия Смолян подкрепя призива на ОСА за защита на адв. Ина Лулчева от нападки на гл. прокурор Иван Гешев

Defakto.bg

   Адвокатите от Смолян настояват ВСС да се занимае с поведение на Иван Гешев, а Висшият адвокатски съвет да  сезира международните институции за системните му внушения срещу адвокатското съсловие

Адв. Елена Даскалова-Радева, председател на Смолянската адвокатска колеигя .

На извънредно заседание  адвокатска колегия Смолян прие декларация, в която  изцяло подкрепя  призива  на Обединени свободни адвокати (ОСА)  за подкрепа на зам.- председателя на Висшия адвокатски съвет Ина Лулчев, срещу която главния прокурор Иван Гешев демонстрира неуважително отношение на изслушване в правна комисия по повод  мехнизма за разследване на Обвинител  №1.  Тогава  гл. прокурор, визирайки адвокат Лулчева отправи внушения, че  законопроектът е и писан в една „кантора, чиито адвокати виждаме да се появяват и при разследвания за шпионаж Александър Малинов и при разследваните от Nexo“.

Смолянските защитници  се обръщат към Висшия адвокатски за подкрепа на Лулчева и авторитета на съсловието, към ВСС – за оценка на поведението на главния прокурор и обмисляне на евентуално откриване на процедура за предсрочното му освобождаване заради увреждане на авторитета на съдебната власт и до министъра на правосъдието.

Декларацията е подписана от председателя на колегията адв. Елена Даскалова-Радева.

„Общото събрание на Адвокатска колегия-Смолян се противопоставяме категорично на всякакви опити за персонални атаки срещу конкретни адвокати и срещу адвокатската професия като цяло.   Демонстрираното отношение от Главния прокурор и използваната от него риторика води до обезценяване на основни принципи, залегнали в Конституцията и процесуалното ни законодателство, от една страна, а от друга засяга институционалното доверие в адвокатурата и мястото й в едно изграждано върху върховенството на правото демократично общество“, казват смолянските адвокати.

Те напомнят, че  това не е първия път, в който Главният прокурор си позволява публично да изказва несъвместими с длъжността му позиции срещу адвокати.   Настояват  ВАдС да предприеме нужните действия за институционална защита на българската адвокатура, както и за сезирането на международните организации, в който членува Висшия адвокатски съвет за подкрепа и позиция за системните действия на Главния прокурор за внушения,  неглижиращи ролята на адвокатурата и нарушаващи презумпцията за невинност. 

 

Пълният текст на декларацията:

      

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

НА АДВОКАТИТЕ ОТ

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – ГР.СМОЛЯН,

ПРИЕТА ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АК-Смолян,

проведено на 28.01.2023 година

 

                                  

Адвокатите от адвокатска колегия – Смолян изцяло подкрепяме декларацията на СНЦОП „ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ“, ЕИК 205846611 относно изказването на главния прокурор Иван Гешев при изслушването му в заседание на Правна комисия на НС, проведено на 19.01.2023 г.

На 19 януари 2023 г. по време на изслушването си в правната комисия на Народното събрание, главният прокурор Иван Гешев е заявил, че обсъжданите изменения и допълнения на НПК и ЗСВ, свързани с повишаване ефективността на разследванията, отчетността на главния прокурор и механизъм за неговото разследване, са писани от една „кантора, чиито адвокати виждаме да се появяват и при разследвания за шпионаж Александър Малинов и при разследваните от Nexo“. Главният прокурор не си е спестил и подмятанията, че в същата кантора работи и една адвокатка, която била много активна „при закриването специализираните наказателни съдилища и прокуратури“, както и че тази „адвокатка присъства днес на изслушването“. Несъмнено стана ясно, че с това Главният прокурор адресира адв. Ина Лулчева – зам. председател на ВАдвС, която е присъствала на заседанието на правна комисия в НС, но за която Главният прокурор е предпочел да говори само докато моментно е отсъствала от заседателната зала.

Общото събрание на Адвокатска колегия-Смолян се противопоставяме категорично на всякакви опити за персонални атаки срещу конкретни адвокати и срещу адвокатската професия като цяло. Демонстрираното отношение от Главния прокурор и използваната от него риторика води до обезценяване на основни принципи, залегнали в Конституцията и процесуалното ни законодателство, от една страна, а от друга засяга институционалното доверие в адвокатурата и мястото й в едно изграждано върху върховенството на правото демократично общество.

Важен в случая е цялостният контекст, в който Главният прокурор си позволи обсъжданите изказвания – този на предложенията за законодателни изменения за подобряване ефективността на наказателното производство. Именно това съвпадение създава недопустимото внушение, че след като подготвяните изменения и допълнения са „писани от адвокати, които обаче защитават лица, разследвани за шпионаж или са свързани с технологична компания“, както и че „paбoтaта на адвоката e дa зaщитaвa и дa взимa пapи oт xopaтa, ĸoитo зaщитaвa, нeзaвиcимo ĸaĸвa e иcтинaтa“, то същите промени и изменения се правят единствено за да бъде затруднена прокуратурата да изпълнява своите задължения и така лицата да се спасят от наказателно преследване и отговорност.

Подобни внушения от страна на Главния прокурор засягат в пълнота и Адвокатурата като институция, чиято функция и важност са причината принципите за изграждане на същата – свобода, независимост и самоуправление, да са конституционно регламентирани. Напомняме, че правото на защита е гарантирано както от Конституцията и международното право, така и от наказателнопроцесуалния кодекс.

Изпълняването на функциите по защита, не може да бъде аргумент за това дали един законопроект е добър или лош или да ограничава възможността за вземане на отношение по проблемите на съдебната власт и нейното необходимо реформиране. В противен случай ще сме изправени в хипотеза, при която адвокатите и адвокатурата ще бъдем не просто безгласни участници в процесите, които засягат пряко нас и професионалната ни дейност, но практикуващите законоворегламентираната професия на защитници са заплашени да бъдат тенденциозно и недопустимо популистки заклеймени като “оказващи защита на лица, срещу които се водят разследвания”.

Намираме за недопустимо всяко внушение, което би поставило под въпрос законосъобразността на нашата конституционно закрепена дейност на правна защита и процесуално представителство, при строго съблюдаване презумпцията за невиновност до доказване на противното.

Обръщаме внимание, че това не е първия път, в който Главният прокурор си позволява публично да изказва несъвместими с длъжността му позиции срещу адвокати.

След като Иван Гешев нарече „наглост“  позицията на Фондация „Български адвокати за правата на човека“ (БАПЧ) за промени в конституцията и след като Иван Гешев в множество свои публични прояви нарича правозащитниците „адвокати на подсъдими и обвиняеми олигарси“,  Висшият адвокатски съвет излезе с нарочна декларация срещу горното от 27.02.2020 година, в която се заявява:

Адвокатите осъществяват конституционно гарантирано право на защита и не защитават свои, а чужди права, поради което няма как да се идентифицират с клиентите, чиито права защитават. Всякакви негативни внушения, че адвокатите нямат морално право да изразяват становища по важни за обществото теми, защото клиентите им били „обвиняеми“, поради което адвокатите имали интерес от това да няма силна прокуратура, освен неверни, са и недопустими, когато изхождат от главния прокурор. Процесът няма как да е гарантирано справедлив без участието на адвокати, като защитници на обвинените от прокуратурата лица, защото само професионално подготвени и независими хора, каквито са адвокатите, могат да изградят и противопоставят защитна теза, съответстваща на фактите и правото. Когато се правят неправилни внушения за адвокатската професия, не само се уронва престижът й, но и се посяга на държавността. Висшият адвокатски съвет смята, че въпросът за отговорността на главния прокурор и въобще за мястото и ролята на прокуратурата в съдебната система е от първостепенно значение за цялото общество. Този дебат следва да се води експертно, без емоции и никому ненужни квалификации. Силна прокуратура не означава безконтролна прокуратура, а напротив. Цялото българско общество има интерес от работеща прокуратура, която да функционира в кръга на своите правомощия, която да внася ефективни и проверени обвинителни актове, основани на факти и доказателства, които да водят до справедливи съдебни актове. Единствено при зачитане на правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица и при ефективно функциониране на всички власти в рамките на техните конституционни правомощия, България може да бъде правова държава, защото, както Висшият адвокатски съвет съвсем скоро имаше повод да напомни отново – там, където свършва правото, започва произволът“.

Напомнянето за правото и произволът присъства и в множество декларации, включително приетите от Общото събрание на адвокатите от страната от 22.02.2020, приети такива нарочни от Висшия адвокатски съвет през м.юли 2020 година, както и адвокатските съвети на Адвокатски колегии Пловдив, Хасково, Смолян, Стара Загора и Благоевград.

През месец ноември 2020 година нарочна позиция по повод аналогични изказвания на Главния прокурор бе разпространена и от Съветът на адвокатурите и правните общества, в заключителната част на която е порицан остро всеки опит за пренебрегване на върховенството на закона като обща ценност на ЕС, независимостта на съдебната власт и важната роля на адвокатурата и адвокатите в обществото.

Ето защо с настоящата декларация призоваваме Висшия съдебен съвет за оценка на поведението на главния прокурор и обмисляне на евентуално откриване на процедура за предсрочното му освобождаване заради увреждане на авторитета на съдебната власт.

Призоваваме и Висшия адвокатски съвет да предприеме нужните действия за институционална защита на българската адвокатура, както и за сезирането на международните организации, в който членува Висшия адвокатски съвет за подкрепа и позиция за системните действия на Главния прокурор за внушения,  неглижиращи ролята на адвокатурата и нарушаващи презумпцията за невинност.

 

 С уважение,

За Адвокатска колегия-Смолян-

Елена Даскалова-Радева,

председател

About De Fakto

Проверете също

Национална конференция: От медиацията всички печелят – и страните по делата, и правораздаването, каза министър Зарков

Медиацията може да се окаже ситуация, в която всички печелят – системата на правораздаването, хората, …

Българка е екстрадирана в САЩ по обвинение за криптоизмамата „УанКойн“ (допълнена)

Българката Ирина Дилкинска е екстрадирана в САЩ и ѝ е повдигнато обвинение във връзка с …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

3 − 1 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.