Последни новини
Home / Законът / Промени в НПК разширяват правата на непълнолетните и пострадалите в наказателния процес

Промени в НПК разширяват правата на непълнолетните и пострадалите в наказателния процес

Defakto.bg

   Делата за престъпления, извършени от непълнолетни, ще се разглеждат с предимство и при закрити врати от съдии, притежаващи специална подготовка в областта на правата на детето или които имат ефективен достъп до специализирано обучение.   Специална подготовка или достъп до ефективно специализирано обучение ще се изисква от прокурорите и разследващите органи в рамките на досъдебното производство по такива дела.  Това предвиждат част от измененията и допълненията на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), приети от правителството днес, съобщи пресслужбата на МС.

С проектозакона се въвеждат разпоредбите на европейска директива и на съвета относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство, и се осигурява пълното въвеждане на изискванията на директива на Европейския парламент и на съвета за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления.

Задължително ще се изготвя характеристика на непълнолетния обвиняем, за да се установят неговите специфични потребности по отношение на организацията на защитата, продължаване на образованието, обучението и ефективното реинтегриране в обществото. Характеристиката ще се изготвя от инспектор при детска педагогическа стая с участието на непълнолетния, а когато е подходящо, и с участието на родител, попечител или друго лице, което по закон полага грижи за обвиняемия, както и други лица, които разполагат с информация за личността му, включително и посочени от него.

На непълнолетния обвиняем се предоставят редица допълнителни права: пълна информация за правата му ще може да получава родител, попечител или лице, което по закон полага грижи за него. Освен това същите лица ще могат да го придружават в съдебните заседания и при извършване на действията по разследването. Предвидено е да се извършва медицински преглед при задържане, както и да се установяват личностните особености. Новите разпоредби гарантират и защита на правото на личен и семеен живот чрез ограничаване на разпространяването на информация.

Регламентира се задължението да се правят звукозапис и видеозапис при разпит на непълнолетен, задържан или обвинен за престъпление, за което се предвижда не по-малко от 10 години лишаване от свобода или друго по-тежко наказание.

Редуцират се сроковете при задържане на непълнолетен, като е записано, че явяването му пред съда се осигурява незабавно от прокурора, който при необходимост може да постанови задържане на обвиняемия до 48 часа за довеждането му. Мярката за неотклонение задържане под стража в досъдебното производство не може да продължи повече от 5 месеца, ако лицето е привлечено като обвиняем за тежко умишлено престъпление, и повече от 1 година за престъпление, за което се предвижда не по-малко от 15 години лишаване от свобода или друго по-тежко наказание. Във всички останали случаи задържането под стража в досъдебното производство не може да продължи повече от 2 месеца.

Разширява се списъкът с процесуални права на пострадалите, като се добавя правото им да бъдат придружавани в наказателния процес от човек по техен избор. Това право може да бъде ограничено, когато присъствието на избрания придружител противоречи на интересите на пострадалия или може да затрудни наказателното производство.

Ограничава се възможността за провеждането на повторен или допълнителен разпит като свидетел, което цели да намали ненужния стрес за пострадалия. Изключение се предвижда единствено при наличие на нови факти, които не са били изяснени при първоначалния разпит на пострадалия.

Създава се нова уредба за „свидетел със специфични нужди от защита“.

Тя предвижда разпитът на такъв свидетел да се провежда при вземане на мерки за избягване на контакт с обвиняемия, включително чрез видеоконференция или телефонна конференция. Разпитът ще може да се извършва и в подходящо помещение; в присъствието на педагог или психолог и от един и същ разследващ орган, ако е необходим повторен разпит. В случаите на домашно насилие или на престъпление против половата неприкосновеност по искане на пострадалия разпитът може да се извърши от лице от същия пол.

С поправките се предлагат и изменения в Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления.  Изцяло нова глава урежда процедурата за извършване на индивидуалната оценка на пострадалите веднага след подаването на сигнала за извършеното престъпление. При оценката се вземат предвид видът и характерът на престъплението и обстоятелствата, свързани с него; видът и степента на претърпените вреди; възрастта, интелектуалното развитие, емоционалната и социалната зрялост и образованието на пострадалия.

Проектозаконът дава възможност на членовете на семейството на пострадалия (съпругът, лицето, с което той се намира във фактическо съжителство, възходящите, низходящите, братята, сестрите и издържаните от него лица), претърпели имуществени и неимуществени вреди от престъпления от общ характер, също да получат подпомагане.

 

About De Fakto

Проверете също

СЕС: Кога пътниците няма право да си получат допълнителните разноски, направени след анулиран полет от превозвача

    Полет за връщане ( репатриране), организиран в контекста на мярка за консулска помощ, …

Комитетът на министрите на СЕ поздрави България за приетия механизъм за независимо разследване на главния прокурор

  Комитетът на министрите на СЕ: България прави забележителна реформа за осигуряване на ефективни разследвания, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

12 − 8 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.