Последни новини
Home / Законът / ВАС: Незаконният строеж на язовир „Искър“ трябва да бъде премахнат от „Био майнинг“

ВАС: Незаконният строеж на язовир „Искър“ трябва да бъде премахнат от „Био майнинг“

Defakto.bg

 

Върховният административен съд остави в сила решението на Административен съд София – град, с което е отхвърлена жалбата на „Био Майнинг“ срещу заповедта на главния архитект на Столична община за събаряне на незаконен строеж на язовир „Искър“, съобщиха от оттам.   С въпросната   заповед  главният архитект на Столична община нарежда на 1. „Био Майнинг“ АД – София и на Териториално поделение Държавно ловно стопанство „Искър“, към ДП „Югозападно държавно предприятие“ да премахнат незаконен строеж: „Едноетажна сграда (метална конструкция с тухлени стени) – склад“, находяща се в имот с идентификатор 22472.7450.259, по КККР на село Долни Пасарел, яз. Искър, район „Панчарево“ – Столична община, до сграда с идентификатор 22472.7450.259.2 и сеновал на територията на ТП „Държавно ловно стопанство Искър“.

Делото пред ВАС през 2022 г. беше образувано по жалби на „Био Майнинг“ на Румен Гайтански-Вълка и Югозападното държавно предприятие, по-конкретно държавното ловно стопанство (ДЛС) „Искър“, срещу решението на Административен съд София – град.

Върховните магистрати обаче отменят частта от решението на първоинстанционния съд, с която е отхвърлена жалбата на Териториално поделение Държавно ловно стопанство „Искър“ към ДП „Югозападно държавно предприятие“ против заповед на главния архитект на Столична община за премахване на незаконен строеж на язовир „Искър“. ВАС приема, че държавно ловно стопанство „Искър“ не е юридическо лице и не притежава правосубектност, за да бъде адресат на заповедта на главния архитект на Столична община, с която на него, заедно с дружеството „Био Майнинг“ им е наредено да премахнат незаконен строеж на язовир „Искър“.

Върховните съдии  приемат, че със заповедта законосъобразно е наредено на „Био Майнинг“ АД да премахне незаконния строеж, тъй като същото е извършител на строежа.  Касационната инстанция изцяло споделя мотивите на първата инстанция относно незаконосъобразността и нетърпимостта на строежа, предмет на заповедта.

АССГ е направил прецизен анализ на събраните от него доказателства и достигнал до вярното заключение, че предмета на заповедта за премахване представлява нов строеж, за който не са налице одобрени инвестиционни проекти, липсва и издадено разрешение за строеж. Касационната инстанция не споделя доводите в жалбата на „Био майнинг“ АД, че е в изпълнение на сключен договор за съвместна дейност, дружеството е осъществило текущ ремонт на съществуващ стар навес. Няма никаква пречка, историческите аерозаснемания да бъдат ползвани като доказателство редом с другите събрани по делото доказателства. Тези аерозаснемания установяват както наличието на нова сграда, различна по форма и размери от съществуващия на нейно място стар навес, така и годината на изграждането й.

В подкрепа на тези изводи е и заключението на допуснатата и приета съдебно-техническа експертиза, според която без съмнение е налице изцяло нов строеж, изпълнен след 2017 г. Липсата на инвестиционни проекти и разрешение за строеж, характеризират сградата като незаконна, а годината на изграждането й не допуска приложението на нито една от хипотезите за търпим строеж по § 16 от ПР на ЗУТ и § 127, ал.1 от ПЗР на ЗИДЗУТ.

Дори осъществените строителни работи хипотетично да бъдат възприети като ремонт на съществуващ стар навес, същите не е възможно да бъдат квалифицирани като „текущ ремонт“ съгласно § 5, т. 43 от ДР на ЗУТ, тъй като са изградени/заменени конструктивни елементи – осови, носещи колони, нови стени и покривна конструкция. С оглед факта, че са изградени изцяло нови основи, поставени са нови носещи колони и е изградена нова покривна конструкция, тези строителни дейности носят белезите на основен ремонт по смисъла на § 5, т. 42 от същия параграф, който основен ремонт е строеж съгласно легалната дефиниция на това понятие по т. 38. Като такъв не попада в изключенията по чл. 151, ал.1 от ЗУТ и в частност на т. 1 и за него се изисква издаването на строително разрешение по чл. 148, ал.1 от ЗУТ, ergo – дори да се приеме, че строежът представлява ремонт, то той е основен такъв и същият отново е незаконен.

Решението на ВАС е окончателно.

About De Fakto

Проверете също

Софийска районна прокуратура задържа и обвини актьора Христо Шопов за закана с убийство, ще иска постоянен арест

Актьорът Христо Шопов е обвинен и задържан за 72 часа, съобщи Софийска районна прокуратура. По  …

За първи път президентът Румен Радев ще участва в откриването на Общото събрание на адвокатите от страната

За първи път президентът Румен Радев ще участва в официалното откриване на Общото събрание (ОС …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.