Последни новини
Home / Законът / АССГ отмени решението на ЦИК за общо броене и отчитане на бюлетините от вота, законът е дописан, казват съдиите (решението)

АССГ отмени решението на ЦИК за общо броене и отчитане на бюлетините от вота, законът е дописан, казват съдиите (решението)

Defakto.bg
Татяна Жилова, председател на съдебния състав..

Софийският административен съвет уважи жалбите на „Левицата!“ и „Продължаваме промяната – Демократична България“ и отмени решението на Централната избирателна комисия (ЦИК), в частта, с която се утвърждават образците на изборните книжа за предсрочния парламентарен вот на 2 април.

Съдебното решение е на съдиите Татяна Жилова, председател и членове Анета Юргакиева и Мая Сукнарова.(виж най долу)

Преписката се изпраща на ЦИК за преразглеждане в отменената част,  според която в протоколите от гласуването трябва да се записва само общият резултат от гласуването с хартиени бюлетини и машини.

Липсва законова разпоредба, която да позволява смесването на двата вида бюлетини и сумарното отчитане на изборния резултат, посочват съдиите. Отбелязват, че разпечатването на машинен протокол не нарушава изборните правила. Според закона следва отделно броене на бюлетините и отделно отчитане на резултата, отбелязва съдът  И още: Решението противоречи на Изборния кодекс, защото „не гарантира прозрачността на изборния процес и не дава възможност за реален контрол на изборния процес, както от гражданите, така и от съда„.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд с касационна жалба в тридневен срок, който тече от днес.

Делото бе образувано по жалба на коалиция „Левицата!“. Към нея се  присъединениха жалбите на „Продължаваме Промяната – Демократична България“, на Стефан Манов в лично качество, който е и член на Обществения съвет към ЦИК от Сдружението за честни избори, и жалба на Петър Славов в лично качество, представител и на Сдружение „Гражданска платформа“. Ha  пpaĸтиĸa члeнoвeтe нa избopнaтa aдминиcтpaция от  ГEPБ, ДΠC, БCΠ и двaмa oт „Имa тaĸъв нapoд“ нaлoжиxa засекретяване на  мaшинния вoт и невъзможност дa ce пpaви ĸoнтpoлнo зacичaнe мeждy пpeбpoeнитe paзпиcĸи и дaннитe в ycтpoйcтвaтa.

След решението на АССГ  Росен Желязков от ГЕРБ:Л заяви: „Ние не приемаме упреците, които се отправят, че ГЕРБ-СДС има някакво отношение при взимането на решението, и ще настояваме в рамките на компетенциите, които има ЦИК, да преразгледа това свое решение“.

Мая Манолова от „Левицата“ и Надежда Йорданова от ПП-ДБ, които бяха жалбоподатели, съобщиха друго важен извод на  съда – че принтирането на протокол с изборните резултати от машината за гласуване не нарушава Изборния кодекс.  Отпечатването на машинен протокол беше отменено от т.нар „хартиената коалиция“ със същите промени в кодекса, с които тя наложи в парламента м.г. двата вида хартиени бюлетини. Манолова заяви, че очаква от секционните избирателни комисии да принтират протоколите от машините след края на изборния ден.

Манолова посочи същ, че данните от флашките към машините, на които се записват изборните резултати, ще бъдат достъпни на интернет страниците на ЦИК и районните избирателни комисии. Тя очаква, че това ще предотврати  евентуални опити за манипулация на машинните гласове.

Според Татяна Дончева в  решението си АССГ потвърждава законовото изискване да се отчита и записва резултата от машинното гласуване отделно от хартиеното, като така се дава възможност и за контрол на резултата от изборите и призовава ЦИК да спазва закона и да приеме правила в защита на честните избори.
Публикуваме автентичната част от решението на АССГ, в която съдът стига до  извода за незаконосъобразност на решението на ЦИК, акцентите са на Де Факто

Решението на ЦИК в оспорените му части е в нарушение на материалноправните разпоредби на закона

(..)  Оспорените части от образците на протоколите на С. и Р. се отнасят за действията на избирателните комисии след отваряне на избирателните кутии, които дейности са регламентирани императивно в разпоредбите на чл.277 — чл.281 от ИК.

4.1. Хартиените бюлетини и машинните бюлетини се пускат от гласоподавателите в различни урни, наречени в закона съответно избирателна кутия (за хартиените бюлетини) и специална кутия за машинно гласуване.  Изваждането, подреждането и броенето на бюлетините е уредено в няколко разпоредби на закона, които са свързани помещу си и са подчинени на един и същ разум: разделно преброяване и отчитане на гласовете от избирателните кутии с хартиени бюлетини и от специалните кутии за машинно гласуване:

Чл.271 : След приключване на гласуването секционната избирателна комисия отчита резултатите от машинното гласуване, като преброява бюлетините от машинното гласуване.

чл.277, ал.1: Избирателната кутия се отваря, бюлетините и бюлетините от машинно гласуване се изваждат една по една, поставят се с лицевата страна надолу чл. 279, ал.1: След отваряне на избирателната кутия ц на специалната кутия за машинно гласуване и изваждането им бюлетините и бюлетините от машинно гласуване се подреждат на купчинки, както следва…; чл.28О, ал.1: Секционната избирателна комисия преброява подадените в секцията с хартиена бюлетина и бюлетина от машинно гласуване гласове и предпочитанията (преференциите).

Липсва законова разпоредба, която да допуска смесване на двата вида бюлетини и съвместното им броене

по начин, който не дава възможност да се установи вида на гласуването, както и сумарното отчитане на изборния резултат.

4.2. Минималното съдържание на протокола на С. е регламентирано в две разпоредби, кореспондиращи помежду си:

Съгласно чл.27З, ал.1 от ИК секционната избирателна комисия установява резултатите от гласуването с хартиените бюлетини и от машинното гласуване и съставя протокол. Е. анализ на разпоредбата недвусмислено задължава С. да посочи поотделно резултатите.

Реквизитите на протокола са регламентирани императивно и в чл.281 от ИК, който предвижда протоколите на С. и Р. в часта им, удостоверяваща действията след отварянето на избирателната кутия и на специалната кутия за машинно гласуване, да се състоят от два листа: 1) ал.1 – на първия лист се вписват .данните за брой намерени бюлетини, брой действителни и недействителни гласове, броят на гласовете за всяка кандидатска листа, както и подадени заявления, выражения и жалби и взетите по тях решения; 2) ал.2 – на вторият лист се вписва общият брой на преференциите.

Е. и систематичен прочит на чл.281, ал.1 и ал.2 от ИК, ясно показва волята на законодателя да разграничи вписването на данните в протокола за кандидатски листи от вписването на преференциите — не само трафично на отделни листи, но и по същество. В първия случай, за отчитане на гласовете по кандидатски листи в протокола се вписват броят на намерените бюлетини и на подадените гласове – съобразено с предходните разпоредби, цитирани по-горе и с разума на закона, това вписване трябва да бъде направено поотделно, така както е било направено отхвърленото предложение на Обществения съвет и на г-жа Р. М.. Във втория случай, за отчитане на преференциалния вот в протокола се вписва общият брой на преференциите, както е предвидено в т.9 от утвърдените образци.

Утвърдените образци на Приложения №№81-НС, №82-НС-ч и №8З-НС в частта по т.5 не съответстват на разпоредбите на чл.27З, ал. 1 и на чл.281, ал. 1, т. 1 от ИК, като ЦИК на практика е „дописала“ закона, вписвайки вместо данни за „брой намерени бюлетини“  данни за „общ брой намерени бюлетини“.

Именно това определение „общ“ променя смисъла на закона и дава възможност за съвместно броене на бюлетините и сумарно отчитане на резултата, което не намира опора в закона.

Аналогични изводи се обосновават и по отношение на т.7 от трите утвърдени приложения относно броя на действителните гласове (бюлетини). В тази част увърдените образци противоречат на чл.281, ал. 1, т.2, т.З и т.За от ИК, които сщо предвиждат да се вписват данни за броя на гласовете — поотделно за двата вида гласуване, а не за общия брой сумарно.

 Решението на ЦИК в оспорената му част противоречи на целта на закона

Цел на ИК да гарантира упражняването на всеобщото, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване и да осигури свободно изразяване на волята на избирателите, които са основни принципи на изборите в правовата държава и които са прогласени като основни принципи на изборния процес и в нашето законодателство — чл.З от ИК.

В основата на изборния процес са заложени три кумулативни основни изисквания: идентификация на избирателите – за осигуряване на всеобщото, равно и пряко избирателно право; защита на тайната на вота за гарантиране на свободното изразяване на волята на избирателите, и верификация на изборните резултати възможност за контрол върху правилното отчитане на изборните резултати. Именно на тези три изисквания е подчинено и систематичното подреждане на разпоредбите на ИК. Ако изборите са проведени в нарушение на което и да е от тези изисквания, е нарушен стандарта за упражняване на избирателни права и за провеждане на честни избори.

Протоколите на С. и Р. представляват официални документи и се ползват с материална доказателствена сила, поради което те трябва да отразяват пълно и точно обстоятелствата, подлежащи на вписване в тях.

При утвърждаване на образците за изборни книжа ЦИК трябва стриктно да следва нормативните разпоредби и е максимално ограничена в своята оперативна самостоятелност. Отделното отчитането на гласовете от машинното гласуване чрез разделно преброяване на контролните разписки е гаранция за прозрачност на изборния процес, особено след изменението на чл.271, ал. 1 от ИК (ДВ, ф. 104 от 2022г.), с което отпадна нормативното задължение да се разпечатва протокол от машините за гласуване.

Разделното отчитане на гласовете от двата вида гласуване и разделното вписване в протоколите на С. и Р. обезпечава контрола върху изборния процес капо от гласоподавателите и от външни наблюдатели, така и от съда при евентуално оспорване на изборните резултати.  Аргументи в този смисъл могат да се почерпят и от Решение №9 от 02.07.2021г. на Конституционния съд на РБ, постановено по к.д.№9/2021г., което е приложимо mutatis mutandis и към настоящия спор. Конституционният съд изрично е посочил в мотивите си , че машинното гласуване чрез специализирани устройства за гласуване (машини) следва да отговаря на изискванията за сигурност и надеждност, поставени в Кодекса за добрата практика по изборните въпроси на Съвета на Европа („С. of G. Р. in Е. matters“).

Част от тези добри практики са необходимите гаранции за проверка на вота, като се минимализира или напълно изключи човешкия  фактор, за да се осигури честността и прозрачността на изборния процес.

Като орган, който носи цялата отговорност за провеждане на изборите, ЦИК трябва да упражнява властническите си правомощия добросъвестно, справедливо и по разумен начин – спазвайки принципа за съразмерност, прогласен в чл.б, ал. 1 от АПК.  Хартиените бюлетини и контролните разписки от машините физически са много различни — и като размер, и като вид хартия, и като начин на сгъване, а

това предполага затруднения и грешки при съвместното им броене.

Като административен орган ЦИК е длъжна от две или повече законосъобразни възможности да избере тази, която е най благоприятна за държавата и обществото — чл.б, ал а от АПК. Утвърждавайки сумарно отчитане на гласовете от машинното гласуване и гласуването с хартиени бюлетини, ЦИК, елиминира възможността  за контрол и установяване на грешки, което е в нарушение на принципа за съразмерност и в нарушение на добрите практики в изборния процес. Така в частта по т.9 от утвърдените образци по отношение на преференциалните гласове ЦИК е предвидила единствено отчитане на общия брой гласове, формално прилагайки чл.281, ал.2 от ИК, без да съобрази технологията на отчитане на резултата, при която крайният резултат от преференциалния вот се сумира от броя на хартиените и машинните бюлетини поотделно.

Като всеки административен орган ЦИК е длъжна да спазва принципа за последователност и предвидимост, въведен с чл. 13 от АПК, и да следва своите публично обявени критерии и установена практика. След отпадането на нормативното изискване да се сравнява резултатът, извлечен от записващото техническо устройство, с броя на контролните разписки, не може това да се постави като задължително изискване за работата на С. и Р., но съдът отбелязва, че

разпечатването на машинен протокол не представлява нарушение на изборните правила

Още повече, че в методическите указания, приети с Решение №1452-НС от 22. септември 2022г. , същият състав на ЦИК, видно от официалната интернет страница на комисията, е посочил, че по този начин се „гарантира сигурноспа и прозрачността на изборния процес при отчитане на резултата от машинното гласуване“

По тези съображения Решение №1690-НС от 20.02.2023г. на ЦИК в частта му, с която се утвърждават образци на изборни книжа за провеждане на изборите за Народно събрание на 2. април 2023г. — част П от Приложение №81-НС, Приложение №82-НС-ч и Приложение №8З-НС се отменя като незаконосъобразно на основание чл.146, т.4 и т.5 от АПК. Преписката се изпраща на ЦИК за ново разглеждане в отменената част на решението при спазване на задължителните указания по прилагането на закона и съобразяване на образците на протоколите на С. и Р. с разума и целта на закона за пълно и точно отчитане на гласовете от машинното гласуване и от гласуването с хартиени бюлетини чрез разделното броене на бюлетините и вписването на резултатите поотделно.

Така мотивиран и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК Административен съд София-град, XlV тричленен състав,

РЕШИ:

ОТМЕНЯ Решение №169О-НС от 20.02.2023г. на Централната избирателна комисия в частта му, с която се утвърчават образци на изборни книжа за провехщане на изборите за Народно събрание на 2. април 2023г.: част П от Приложение №81-НС, Приложение №82-НС-ч и Приложение №83-

ИЗПРАЩА преписката на Централната избирателна комисия за ново разглеждане в отменената част при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба, подадена чрез Административен съд София-град в З-дневен срок от съобщаването му.

 

About De Fakto

Проверете също

СЕС: Кога пътниците няма право да си получат допълнителните разноски, направени след анулиран полет от превозвача

    Полет за връщане ( репатриране), организиран в контекста на мярка за консулска помощ, …

Комисията „Панайотов“ в МП класира трима от 10-те кандидати за съдия в Европейския съд по правата на човека

Омбудсманът Диана Ковачева, съдия Галя Вълкова от Софийския градски съд и бившият директор на Националния …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

14 − 7 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.