Последни новини
Home / Законът / Съдът на ЕС: През 2022 г. делата носят отпечатък на правовата държава, околна среда, личен живот и войната в Украйна

Съдът на ЕС: През 2022 г. делата носят отпечатък на правовата държава, околна среда, личен живот и войната в Украйна

Defakto.bg

Съдебната статистика за 2022 г. сочи, че  дела пред Съда на ЕС носият отпечатъка на големите предизвикателства на съвременния свят (правова държава, околна среда, защита на личния живот в цифровата ера и т.н.) и на приеманите от Европейския съюз ограничителни мерки във връзка с войната в Украйна.

Броят на образуваните дела пред Съда и Общия съд остава висок за пета поредна година

Броят на образуваните пред двете съдилища дела през 2022 г. е сходен с броя им през предходната година (1710 дела през 2022 г. спрямо 1720 през 2021 г.) и остава доста висок.     Всъщност през последните пет години може да се констатира значително и структурно повишение на броя на новообразуваните дела, особено пред Съда (+21 %).  Между 2013 г. и 2017 г. до Съда са отнасяни средно по 693 дела на година, докато между 2018 г. и 2022 г. този среден показател достига 839, което е повишение от 146 дела на година. Броят на делата пред Общия съд се стабилизира на средно 883 нови дела на година.
Колкото до броя на разгледаните дела, през 2022 г. Съдът и Общият съд успяват да приключат общо 1666 дела, което отговаря на средното за последните години (1692 дела на година между 2018 г. и 2021 г.).

Общо развитие на съдебната дейност на институцията през 2018—2022 г.: образувани, приключени и висящи дела

Що се отнася до темите, които засягат делата пред двете съдилища, председателят на Съда на Европейския съюз г-н Кун Ленартс отбелязва, че „на институцията повече от всякога се налага да се произнася по чувствителни теми. Дали става дума за съхраняването на ценностите на правовата държава, опазването на околната среда, борбата с дискриминацията, защитата на личния живот и личните данни, спазването на правилата за конкуренция от цифровите гиганти или защитата на потребителите, актовете на Съда и Общия съд са пряко свързани с големите предизвикателства на съвременния свят“.

За да съхрани капацитета си да постановява качествени актове в разумен срок, на 30 ноември 2022 г., като използва възможността, която му предоставят Договорите, Съдът отправи искане до законодателните органи на Съюза с цел да се прехвърлят на Общия съд правомощията за произнасяне по преюдициални въпроси в някои специфични сфери и да се разшири обхватът на механизма за предварително допускане на обжалване на съдебните актове на Общия съд.

 

Съдът

Тази година броят на новообразуваните дела пред Съда е висок, особено в преюдициалната област.
Броят на висящите пред него дела е стабилен (1111 през 2022 г. спрямо 1113 дела през 2021 г.), а приключените през 2022 г. дела леко надвишават по брой образуваните дела през годината.

Обща дейност на Съда — Образувани, приключени и висящи дела (2018—2022)


Що се отнася до продължителността на делата, може да се констатира, че все по-голям брой от отнасяните до Съда дела повдигат чувствителни и сложни въпроси, които изискват повече време и размисъл. Поради по-честото произнасяне с определения обаче, особено по жалби против актове на Общия съд, общата продължителност на делата (16,4 месеца) остава сходна с тази през предходната година (16,6 месеца). При все това се забелязва леко увеличаване на средната продължителност на преюдициалните дела (17,3 месеца спрямо 16,7 месеца през 2021 г.), което е знак за нарасналата сложност на отправяните до Съда въпроси.
Колкото до произхода на преюдициалните запитвания, може да се отбележи, че през 2022 г. най-голям брой преюдициални запитвания до Съда отправят германските (98), италианските (63), българските (43), испанските (41) и полските (39) съдилища.

Дела по преюдициални запитвания до Съда от съдилищата на държавите членки (2022 г.)

Общият съд

След делата, свързани със здравната криза (дела в областта на държавните помощи, обществените поръчки, търговската политика, общественото здраве, достъпа до документи и публичната служба), които белязаха 2021 г., едно от основните явления за 2022 г. е появата на съдебните спорове по повод на приеманите от Европейския съюз ограничителни мерки във връзка с войната в Украйна.  По-общо, през 2022 г. са заведени 103 нови дела за ограничителни мерки и те представляват 11,4 % от общия брой на образуваните през годината дела (спрямо 4,8 % през 2021 г. и 3 % през 2020 г.).
В този смисъл председателят на Общия съд г-н Марк ван дер Вауде отбелязва, че „предвид войната в Украйна и все по-напрегнатия международен контекст, а и предвид новостите в законодателството (регулацията на цифровите гиганти, уредбата на държавните помощи, конкретно в данъчната област и в сектора на енергетиката и околната среда, защитата на личните данни и пр.) може да се стигне до интензифициране на контрола за законосъобразност на актовете на институциите на Съюза. Нека няма съмнение — Общият съд напълно съзнава отговорностите си и ще се организира, за да се справи с това“.

В областта на държавните помощи има цели 68 новообразувани дела1 (спрямо 46 през 2021 г. и 42 през 2020 г.). За сметка на това се наблюдава спад в броя на новите жалби в областта на интелектуалната собственост (270 в сравнение с 308 през 2021 г. и 282 през 2020 г.) и в областта на публичната служба (66 в сравнение с 81 през 2021 г. и 120 през 2020 г.).

Що се отнася до броя на висящите дела, при 904 образувани и 858 приключени дела той леко се покачва, за да се установи на 1474 (спрямо 1428 през 2021 г.).

Броят на новообразуваните дела е по-висок в сравнение с двете предходни години (882 през 2021 г. и 847 през 2020 г.), но остава под броя им през някои от предишните години (939 през 2019 г., 917 през 2017 г., 974 през 2016 г. и 912 през 2014 г.). Общият съд приключва 858 дела, което е по-малко, отколкото през 2021 г. (951). Този спад от 9,8 % е конюнктурен и се дължи главно на постъпването на голям брой дела през декември 2022 г. и на многобройните промени в състава на Общия съд поради встъпването в длъжност на нови съдии през първата половина на годината и
смяната на съдии през септември 2022 г. в рамките на частичното обновяване на състава на Общия съд на всеки три години.

   Обща дейност на Общия съд — образувани, приключени и висящи дела (2018—2022)

Средната продължителност на производството е съвсем удовлетворителна. Тя възлиза на 16,2 месеца за делата, приключили с решение или определение (спрямо 17,3 месеца през 2021 г. и 15,4 месеца през 2020 г.), и на 20,4 месеца за онези само дела, които са приключили с решение.

1 От които 50 по жалби на физически и юридически лица срещу решението на Комисията за схемата за помощи, прилагана от Португалия за зоната за свободна търговия Мадейра.

About De Fakto

Проверете също

Национална конференция: От медиацията всички печелят – и страните по делата, и правораздаването, каза министър Зарков

Медиацията може да се окаже ситуация, в която всички печелят – системата на правораздаването, хората, …

Българка е екстрадирана в САЩ по обвинение за криптоизмамата „УанКойн“ (допълнена)

Българката Ирина Дилкинска е екстрадирана в САЩ и ѝ е повдигнато обвинение във връзка с …

Един коментар

  1. Абс.незаконно е, опит за и
    зм. в законите да се прилагат в движение, да се ангажират нищо не подозирам граждани, защото лично аз го приемам като вмешателство, вид проследяване, тормоз.
    Промени например в ет.собственост следва задължително да се правят след непр.зачитане на евр.тълкуване на понятието потребител и без подписа на потребителя, няма как да му се вменяват права и задължения спрямо т.н.домоуправител.
    Тълкуването му може да б,де и в посока кражба на жилища и достъп до лични данни и не само

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

ten + eleven =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.