Последни новини
Home / Законът / Съдът на ЕС: Рамковото решение за конфискация имущество не се прилага, ако деянието не съставлява престъпление

Съдът на ЕС: Рамковото решение за конфискация имущество не се прилага, ако деянието не съставлява престъпление

Defakto.bg

Рамковото решение за конфискация на облаги, средства и имущество не се прилага, ако деянието не съставлява престъпление – това е решеине на Съда на ЕС  по дело С-752/21 г.  Решението е постановено по преюдициално запитване, отправено от Административен съд-Хасково, във връзка с тълкуването на разпоредби от Митническия кодекс на Съюза1 и Рамковото решение за конфискация2.

 

Казусът

 

Предмет на разглеждане пред Административен съд-Хасково е жалба срещу определение на Районен съд-Свиленград, с което е оставена без разглеждане като недопустима жалбата на търговско дружество срещу отнемането от митническите органи в полза на държавата на тежкотоварно превозно средство и полуремарке, собственост на дружеството. Отнетите превозни средства са послужили за превозване на стоки, предмет на митническа контрабанда по Закона за митниците, осъществена от неизвестен извършител.
Р айонен съд-Свиленград приема, че съгласно ЗАНН с право на обжалване разполага нарушителят, но не и трето неучастващо в административнонаказателното производство лице, а предвид факта, че наказателното постановление е издадено срещу неизвестен извършител, то в съответствие със Закона за митниците влиза в сила от момента на издаването и не подлежи на обжалване.

 

Преюдициалното запитване

 

Административен съд-Хасково изпитва съмнения относно съвместимостта на националната правна уредба с Митническия кодекс, както и с Рамково решение, в случай че последното се прилага и когато извършеното деяние не е престъпление.

Преценката на Съда

По отношение на Митническия кодекс, Съдът припомня, че съгласно този кодекс всяко лице има право да обжалва решенията на митническите органи, свързани с прилагането на митническото законодателство, които го засягат пряко и лично. Поради това Съдът приема, че наказателно постановление, с което се отнемат превозни средства от трето лице във връзка с административнонаказателно производство за митническа контрабанда, извършена от друг, има характер на „решение“ по смисъла на Митническия кодекс и следва да подлежи на обжалване от лицето, чието имущество е отнето.

Така Съдът стига до заключение, че Митническият кодекс не допуска национална правна уредба, която не предвижда право на обжалване на такова постановление за лице, което е пряко и лично засегнато от него.
По отношение на приложното поле на Рамковото решение, Съдът посочва, че то е ограничено само до престъпления и то до такива с определена тежест-за които се предвижда наказание лишаване от свобода над една година.

От друга страна, Съдът пояснява, че понятието „конфискация“ се определя като „окончателно отнемане на имущество, постановено от съд във връзка с престъпление“.

В тази връзка, Съдът отбелязва, че в конкретния случай наказателното постановление е издадено от митнически органи, а не от съд, в хода на административно производство, което не се отнася до престъпление.

Поради това Съдът приема, че Рамковото решение не е приложимо към случай, в който извършеното деяние не представлява престъпление.

1 Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 2013 г., стр. 1).
2 Рамково решение 2005/212/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 година относно конфискация на облаги, средства и имущество от престъпления (ОВ L 68, 2005 г., стр. 49; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 7, стр. 147).

About De Fakto

Проверете също

Национална конференция: От медиацията всички печелят – и страните по делата, и правораздаването, каза министър Зарков

Медиацията може да се окаже ситуация, в която всички печелят – системата на правораздаването, хората, …

Българка е екстрадирана в САЩ по обвинение за криптоизмамата „УанКойн“ (допълнена)

Българката Ирина Дилкинска е екстрадирана в САЩ и ѝ е повдигнато обвинение във връзка с …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

9 + eight =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.