Последни новини
Home / Законът / АССГ осъди МВР да заплати над 3000 лв. обезщетение за незаконен арест на адв. Минчо Спасов

АССГ осъди МВР да заплати над 3000 лв. обезщетение за незаконен арест на адв. Минчо Спасов

Defakto.bg

Състав на Административен съд София – град осъди МВР  за незаконния арест на адв. Минчо Спасов през 2020 г. и му присъди  обезщетение от 2500 лв.  заедно със законната лихва за забава и  550 лв адвокатско възнаграждение.  Искът на адвоката е по ЗОДОВ за неимуществени вреди от незаконно задържане през юли 2020 г.

На 20 юли 2020 г. адв. Минчо Спасов, бивш дeпyтaт oт HДCB и бивш шeф нa вътpeшнaтa пapлaмeнтapнa ĸoмиcия бе зaдъpжaн с белезници и oтвeдeн в cтoличнoтo Πъpвo PΠУ.  Това стана след като около обяд същия ден се бе  разчуло, че протестиращи са спрели тока в станция на метрото за няколко минути.  По-късно пpecцeнтъpът на  MBP обяви, че задържането е  станало по сигнал, че  Спасов предполагаемо участвал в инцидента и трябвало да се  изясни дали това е така.

Проблемът на  полицията възникна именно заради факта, че  само тя си е знаела защо  задържа адвоката,  а самият „арестант“ с часове се е чудел защо е прибран в помещението за арестанти.  Това бе и  едно от основанията поради които  Софийски районен съд (СРС ) отмени заповедта за задържането като  незаконосъобразна.

Впоследствие на Спасов бе повдигнато обвинение за хулиганство в метрото, което също бе отхвърлено от съда като „пpaвнo нeиздъpжaнo и нecъcтaвoмepнo“. 

 Претенцията

В иска си пред  АССГ Минчо Спасов претендира присъждане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 2500 лева, настъпили в резултат на незаконосъобразна заповед за задържането му  заедно със законна лихва, считано от 11.11.2020 г., датата на отмяната на заповедта от съда.

В исковата молба адвокатът сочи, че от незаконосъобразното задържане на 20.07.2020 г е претърпял сериозни неимуществени вреди,куп межд изразяващи се в стрес, негативни емоции и притеснения.  Посочва, че е било засегнато доброто му име, с което се ползва в обществото, в качеството му на авторитетна и уважавана личност. Посочва, че особено засегнат се е засгенат се е почуствал от поставянето на белезници на ръцете му и  така е  преведен по улиците в София.  Обръща внимание, че задържането е било широко разпространено в български национални медии, а през м. януари 2022 г. за него било „напомнено“ с писмо от главния прокурор и негови заместници на обществото и на представители на различни европейски и международни организации.

Пред АССГ,  като  ответник СДВР застъпва тезата, че  притесненията на Спасов са били са били „само един ден“ след като е бил освободен, а за по-нататъшния период  не се установяват неимуществени вреди.

Обратно, прокурорът от  Софийска градска прокуратура дава заключение за основателност и доказаност на предявения иск, а относно размера на обезщетението, казва,  че следва да бъде определен по справедливост.

 Съдът: Искът е напълно основателен

След като изслушва свидетелските показания, които  възприема като  последователни, конкретни и непротиворечиви и се запознава с мотивите на на СРС за отмяна на  ареста на адвоката, приема, че в случая Минчо Спасов е претърпял неимуществени вредикоито са пряка и непосредствена последица от увреждане по чл.4 от ЗОДОВ  и подлежат обезщетяване.

При проверката на фактите АССГ си послужва с основанията  в решението на СРС за отмяна на заповедта за задържане от полицията. В него четем: „От събраните по делото доказателства не са установени данни за извършено престъпление от задържаното лице, а с оглед липсата на изложени фактически и правни мотиви, Минчо Спасов не би могъл да придобие представа защо е задържан, съответно ефективно да осъщести правото си на защита срещи заповедта за задържане“, записаха районните съдии.  Поради това, основателно се явява твърдението, че ищецът не е знаел поради какви причини и основания е задържан, което обуславя чувството на огорчение и усещане за несправедливоств момента на задържането му и впоследствие“, заключиха те.

Административните съдии не възприемат становище на СДВР  за липса на причинно–следствена връзка между установените вреди и неправомерното задържане. От изслушаните показания на свидетеля П. се установи, че именно в резултат на задържането, Спасов  е изпитвал негативни чувства и преживявания, като е бил накърнен имиджът му сред клиентите на адвокатската му практика, посочва съдът.  Преки са вредите, които се намират в причинна връзка с противоправното поведение, а непосредствени – следващите по време и място неправомерния резултат, напомня още той.

Обстоятелства по случая  обуславят категоричен извод за реално настъпване на твърдените в исковата молба негативни преживявания – сериозен стрес, силно притеснение и тревоги, накърнен имидж“, приема в мотивите си административния съдебен състав.

Съдът заключава, че  са налице законовите  предпоставки и приема придявения иск за  основателен – налице е незаконосъобразен акт на административен орган, доказа се настъпването на вреди, както и пряка, и непосредствена причинна връзка между тези вреди и незаконосъобразния акт.

Обезщетението

  При определяне на размера на обезщетението за установените в случая „сериозни негативни преживявания“, съдът приема  за  доказано, че вредите са търпени в продължителен период от  2 години,  – от датата на задържането до датата на предявяване на иска,  като в първите месеци интензитета на негативните преживявания е бил по-висок, което се потвърждава от събраните гласни доказателства, пише съдът.

В тази връзка следва да се отчете обстоятелството, че към датата на издаване на процесния административен акт ищецът е 58-годишен, обществена и публична личност, практикуващ адвокат, народен представител в 39 и 40 Народно събрание, което е засилило отзвука и несъмнено е повлияло на авторитета му.

По тези съображения, съдът приема, че справедливото обезщетение за настъпилите вреди в резултат на незаконосъобразната заповед за задържане  е в размер на 2 500 лв.

Отсъжда също, че е основателна  и  претенция за присъждане на законна лихва върху претендираното обезщетение.  Върху определената сума като обезщетение за неимуществени вреди се дължи законната лихва (чл. 86, ал. 1 от ЗЗД) от деня, в който вземането за обезщетение за вреди става изискуемо. Това е моментът на влизане в сила на решението, с което се отменя незаконния административен акт, според Тълкувателно решение № 3 от 22.04.2004 г. на ВКС по тълк. гр. д. № 3/2004 г., ОСГК, т.4/, като длъжникът се смята в забава и без покана (чл. 84, ал.1 от ЗЗД), е посочено в решението.  Уточнено е, че в случая се дължи законна лихва за забава върху сумата от 2 500 лева, представляваща обезщетение за нематериални вреди, за периода от 11.11.2020 г. до датата на окончателното плащане на задължението.

Осъжда СДВР да плати и адвокатско възнаграждение за оказана безплатна правна помощ и съдействие в размер на 550 лева, както и 10 лева – платена държавна такса.

Решението подлежи на обжалване  пред Върховния административен съд.

            Пълен крах  бележи битката с имунитета на гл. прокурор и неговите заместници

До момента адв. Минчо Спасов успя да преодолее част от  бедите, които следваха участието му в протестите през 2020 г.  Осъди държавата за незаконния си арест, поради липса на престпълние  съдът отмени обвинението в  хулиганство.  Успя да пребори дори иска на Делта Гард от 10 000 лв.  за мнението  му, че  са в организирана престъпна група с прокуратурата за завземане на бизнеси.

Пълен крах обаче бележи битката му с имунитета на главния прокурор и неговите заместници.  На 08.01.2022 г.  глaвният пpoĸypop и пeтимaтa мy зaмecтници oпoвecтиxa писмо до куп  международни институции и чуждестранни посланици, в ĸoeтo ce oплaĸaxa oт нaтиcĸ нa  изпълнитeлнaтa влacт  пoд въздeйcтвиeтo нa oбвиняeми и oлигapcи. Сред изброените имена бe пocoчeнo и  това на адвокат Минчо Спасов, ĸaтo  автор на сигнала  за „ неистинност на дипломата за висше юридическо образование на главния прокурор“ . В писмото бе описано задържането му по време на гражданските  протести, като стана ясно – обявено за незаконно от съда.

Опитът му да потърси отговорност на  Ивaн Гeшeв и  петимата му  помощници за злепоставяне срещна отпора на функционалния им имунитет, който е доживот, обявиха две инстанции на съда.

Призивът на адвокат Спасов,  Гешев и заместниците да си свалят имунитета  и докажат, че не са нарушили закона, срещна гробно мълчание.    Можем да се гордеем с постигнатия абсурд – имунитетът е индулгенция за откровени неистини и свободно клеветене  в  официалната кореспонденция на главпрокурора, заключи след множеството си жалби адвокатът.

Както вече сме отбелязвали,  пo дeлoтo дeлoтo „Koлeви cpeщy Бългapия“  бе  ycтaнoвена  нaĸaзaтeлнoпpaвнaтa  нeoтгoвopнocт на Обвинител №1,  пo дeлaтa   нa „Бaнeви„, „Mинчo Cпacoв“ – гpaждaнcĸoпpaвeн имyнитeт, по казуса „Неделчев“  – се оказа, че главният прокурор има и административноправен имунитет.  Засега не му е  признат имунитет само срещу искове за развод и  установяване на бащинство, напомнят конституционалисти.

 

About De Fakto

Проверете също

Съдия Красимир Мазгалов, ССБ: Политиците не се отказват да владеят съдебната система като собствен инструмент

„Изненадващ е начинът, по който парламентът прие да извади следствието от прокуратурата. Това е съществена …

Отлагат погребението на Ангел Христов, проверяват как е влязъл в страната, без да е бил задържан

Прокуратурата образува две разследвания по смъртта на Христов Проверяват се обстоятелствата, при които единият от …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

two + nineteen =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.