Последни новини
Home / Законът / ТР на ВКС: в кои случаи при транспортни престъплания не се налага „лишаване от право да се управлява МПС“

ТР на ВКС: в кои случаи при транспортни престъплания не се налага „лишаване от право да се управлява МПС“

Defakto.bg

ВКС постанови тълкувателно решение по въпрос за неналагането при някои престъпления по транспорта на кумулативно предвиденото в чл. 343г от НК наказание „лишаване от право да се управлява МПС“, съобщи съдът.

            С Тълкувателно решение № 1 от 13.04.2023 г. по Тълкувателно дело № 1/2022 г. Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС) реши:

Разпоредбата на чл. 343г от НК по отношение на кумулативно предвиденото наказание „лишаване от право“ по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК не изключва приложението на чл. 55, ал. 3 от НК в случаите, в които основното наказание за извършено престъпление по чл. 343, чл. 343а, чл. 343б и чл. 343в, ал. 1 от НК е определено при условията на чл. 55 от Н

Тълкувателното дело е образувано по искане от главния прокурор, в което се обосновава наличието на противоречива съдебна практика.

Според чл. 343 г от НК във всички случаи на чл. 343, 343 а, 343б и чл. 343 в, ал. 1 съдът постановява и лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 7 (да се упражнява определена професия или дейност). Съгласно чл. 55 от НК при изключителни или многобройни смекчаващи обстоятелства, когато и най-лекото, предвидено в закона наказание се окаже несъразмерно тежко, съдът определя наказанието под най-ниския предел или го заменя. В ал. 3 се казва, че в тези случаи съдът може да не наложи по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

В съдебната практика са формирани две становища. Според първото разпоредбата на чл. 343 г от НК не изключва приложението на чл. 55, ал. 3 от НК, когато наказанието е определено при хипотезата на чл. 55 от НК. Според второто нормата на чл. 343 г от НК изключва приложението на чл. 55, ал. 3 от НК, когато наказанието е определено при условията на чл. 55 от НК. Основното различие в двете становища се свежда до начина, по който се тълкува употребеният от законодателя израз в чл. 343г от НК „във всички случаи“.

Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС приема за правилно становището, според което изразът има за цел да обхване всички състави на транспортни престъпления, изброени в чл. 343 г от НК, които са четири: чл. 343, чл. 343а, чл. 343б и чл. 343в, ал. 1 от НК. Използваният от законодателя израз семантично е равнозначен на израза „в тези случаи“ (в изброените такива) се налага кумулативно по-леко наказание: „лишаване от право да се управлява моторно превозно средство“ по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК. Формулировката, използвана в чл. 343 г от НК, позволява да се обобщят всички състави на транспортни престъпления, включени в тази норма, за които наред с основното наказание „лишаване от свобода“ се предвижда допълнително кумулативно наказание „лишаване от право да се управлява моторно превозно средство“.

В мотивите на тълкувателното решение са проследява хронологично уредбата, свързана със санкционирането на транспортните престъпления в наказателния закон. Според върховните съдии проследяването на измененията в Наказателния кодекс дава основание да се направи извод, че законодателят е избрал обобщаващ подход при създаване на чл. 343г от НК, като е целял в една разпоредба да включи случаите, при които се налага кумулативно наказание „лишаване от право да се управлява моторно превозно средство“ при извършено престъпление по чл. 343, чл. 343а, чл. 343б, чл. 343в, ал. 1 от НК.

Върховните съдии са категорични, че приложението на чл. 55, ал. 3 от НК в случаите по чл. 343г от НК би могло да бъде изключено, ако двете норми се намират в съотношение на специална към обща такава. Член 343 г от НК не носи белезите на специална разпоредба и не би могла да дерогира чл. 55, ал. 3 от НК, тъй като между тях не се поражда конкуренция. Спецификата на чл. 343г от НК я очертава като норма от особената част на НК, имаща за цел да обхване хипотезите, при които се налага кумулативно по-леко наказание наред с основното такова. Разпоредбата на чл. 55 (и ал. 3) от НК се намира в общата част на НК и доколкото в закона липсват ограничаващи приложението ѝ правила, тя се явява универсално приложима към нормите от особената част. В мотивите на тълкувателното решение се казва: „Неприемливо е разбирането, че използваният в чл. 343г от НК израз „във всички случаи“ има за цел да предвиди, че налагането на допълнителното наказание „лишаване от право да се управлява моторно превозно средство“ е императивно и не зависи от приложението на чл. 55 от НК. Разбирането би могло да бъде споделено само при наличие на такава формулировка в закона, която изрично съдържа забрана за приложение на чл. 55, ал. 3 от НК в случаите по чл. 343г от НК. Доколкото в Наказателния кодекс липсва правило, ограничаващо чл. 55, ал. 3 от НК, отнесено към чл. 343г от НК, съдът разполага с правомощие да прецени дали да определи допълнителното по-леко наказание „лишаване от право да се управлява моторно превозно средство“, когато е наложил основното наказание при условията на чл. 55 от НК.“

Налагането на наказание като специфична правосъдна дейност се основава на принципите на законност и индивидуализация на наказанието. Принципът на законност се проявява по два начина. Първо, въз основа на правната квалификация се установяват санкционните последици от деянието, тоест какво е предвиденото наказание, дали то е единично или съдържа комплекс от санкции. Съдът взема предвид и нормата на чл. 343 г от НК с оглед налагане на кумулативното наказание „лишаване от право да се управлява моторно превозно средство“ по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК. Второ, съдът отмерва наказанието в пределите, определени от санкционната част на материалната наказателноправна норма, съдържаща състав на  престъпление. Наред с това прилага и разпоредби от общата част, които имат отношение към извършеното престъпление.

При определяне на наказанието се прилага принципът за индивидуализация, който изисква да се съобразят установените по делото смекчаващи и отегчаващи обстоятелства и да се постигне съответствие на наложеното наказание със спецификата на конкретния случай. Този принцип предполага да бъдат реализирани целите по чл. 36 от НК, а наказанието да отговори на законовия критерий за справедливост по чл. 348, ал. 5 от НПК. Независимо че нормата на чл. 55 от НК систематично предхожда чл. 56 и 57 от НК, тя се прилага след установяване на релевантните за наказателната отговорност обстоятелства, когато съдът приеме, че са налице многобройни и/или изключителни смекчаващи обстоятелства, респективно, когато бъде направен положителен извод относно втората кумулативна предпоставка на чл. 55 от НК. Когато съдът определи основното наказание при условията на чл. 55 от НК, той може да реши да не наложи  допълнителното по-леко наказание, като приложи ал. 3. Това е в съответствие с принципите за определяне на наказанието и преди всичко с принципа за индивидуализация и привеждане на наказанието в съответствие с особеностите на конкретния случай.    

About De Fakto

Проверете също

СЕС: Кога пътниците няма право да си получат допълнителните разноски, направени след анулиран полет от превозвача

    Полет за връщане ( репатриране), организиран в контекста на мярка за консулска помощ, …

Комисията „Панайотов“ в МП класира трима от 10-те кандидати за съдия в Европейския съд по правата на човека

Омбудсманът Диана Ковачева, съдия Галя Вълкова от Софийския градски съд и бившият директор на Националния …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

five × 3 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.