Последни новини
Home / Актуално / Софийски градски съд оправда журналиста Огнян Стефанов по шумното обвинение на прокуратурата за укрити данъци

Софийски градски съд оправда журналиста Огнян Стефанов по шумното обвинение на прокуратурата за укрити данъци

Defakto.bg

Обвинението  трябва да доказва по несъмнен начин вината на обвиняемия – хипотеза, каквато в случая не е налице,  обяви съдът

През 2017 г. срещу създателя на „Фрог нюз“ Огнян Стефанов бяха образувани три досъдебни производства плюс един ревизионен акт.  Според изданието причината за нерегламентирания натиск вероятно са критиките и текстове срещу управляващите и прокуратурата във „Фрог нюз“. През 2020 г. Огнян Стефанов съобщи, че делата „шамари“ срещу него са нараснали на шест. Изглежда обаче,  прокуратурата забравя, че освен да повдига обвинения, трябва и да ги доказва.

Съдебен състав на Софийски градски съд оправда   Огнян Стефанов, създател на  „Фрог Нюз,  по обвинението на прокуратурата, че е спестил на фиска  27 045,61 лв.,  данъци от недекларирани доходи.  Делото тръгна през 2018 г.след като СГП внесе обвинителен акт в съда, а свидетели по нашумелия процес са видни личности като бившият изпълнителен директор на КТБ Цветан Василев и бившата му дясна ръка Бисер Лазов, нашумял като основен свидетел по „КТБ“,  счетоводител по финансовите въпроси на  „Фирмата“.

Едно е да се твърди, че е налице неизпълнено данъчно задължение,    друго –  то  да е доказано, а трето и четвърто е, че една осъдителна присъда не може да се крепи на предположения, а на безспорни доказателства за виновност,  сочат заключителните изводи на съда.

В публикуваните мотиви по делото, което може  да се похвали с богата и дълга  история,  е отбелязано и решение на ВАС,  че е  неправомерно  данъчните да прихващат свидетелски показания  по други   разследвания на прокуратурата и въз основа на тях да правят изводи за  неплатени налози.

Мотивите за оправдателната присъда подсещат, че  за обвинително голословие не всяка заплата си е заслужавала плащането.

  Обвинението

 През 2018 г. прокуратурата внасе обвинителен акт срещу Огнян Стефанов  за данъчно престъпление, извършено с  четири деяния в условията на продължавана престъпна дейност.   Според прокуратурата  за периода от 01 януари  2012 г. до 16 април 2015 г.,  Стефанов  е укрил 27 045,61 лв., за които не е подал  данъчни декларации и така е укрил истината  за доходи от други източници по следния начин:

  1. За времето от 01.01.2012 г до 30.04.2012г., – 533,19 лв., за доходи в размер на 5 331.91 лв.;
  2. На 15.02.2013 г. е избегнал установяване на задължение в размер на 1 512,42 лв., като не е декларирал приходи в размер на 14 314.18 лв.;

И още:    На 07.03.2014 г. избегнал установяване на задължение в размер на 10 000,00 лв. като не е декларирал доходи от друг източник в размер на 100 000,00 лв., получени в банката в  София.  По същия начин е избегнал да се установи и задължение в размер на 15 000,00 за доход в размер на 150 000, 00 лв., получени в КТБ.

Интересно е, че в хода на съдебното следствие  прокуратурата се отказва да  поддържа обвинението за  „укритите“ налози за 2012 г. и за 2013 г., заради несъбрани доказателства за тези данъчни задължения.  Но твърди, че  за укритите доходи от 250 000 лв. е събрала достатъчно материал,  който подкрепя фактите, изложени в обвинителния акт и уверява съда, че  той може да се приеме за доказан „по необходимия категоричен начин.“ 

Обвинението излага и тезата, че получените от подсъдимия суми от 100 000.00 лева и 150 000.00 лева следва да се приемат за облагаем доход, „тъй като по делото  (забележително)  не са събрани доказателства, същите да са му дадени на друго основание“.

Пледира съдът да наложи  на Стефанов наказание в размер на предвидения в закона минимум.

Защитата

Адвокатът на журналиста пледира за оправдателна присъда, поради недоказаност на обвинението. Самият Огнян Стефанов като подсъдим,  посочва, че e получил заем от 300 000 лв. от  Цветан Василев, но  за вестник „Торнадо“, на който бил съиздател и за който има сключен договор, изготвен от свидетелия Бисер Лазов. По него  заемател е вестниикът, а парите са  преведени по банков път. Категорично отрича  да е вземал сочените от обвинението общо  250 000 лв. Твърди също, че след запознанството с Лазов, същият го е търсил в качеството му на журналист, за да му дава информация за извършени злоупотреби на различни фирми, която евентуално да бъде публикувана. Стефанов публикувал получаваната от Лазов информация безвъзмездно. Категорично заявява също, че никога не се е срещал със свидетелката Юлия Илиева, касирер във „Фирмата“ на Цв. Василев.

По делото , като свидетел Цв. Василев отрича да е разпореждал на подчинените си да предадат на журналиста инкриминираните суми от 100 000.00 лева и 150 000.00 лева,  както и  каквито и да било други суми, по друго време, на  други лица.

   Свидетелят Бисер Лазов  

Бисер Лазов от 1998 г. е изключително доверено лице на Цветан Василев като счетоводител на „Фирма“- та му.  Т.нар. фирма, посочена в съдебното решение,  влючвала множество дружества, собственост на различни лица, които само формално били собственици, но реално дружествата са били собственост на Цв.Василев и управлявани от него, казва Лазов като свидетел на обвинението.

  На 06 август 2013 г.,  казва той,   получил нареждане от Василев да осигури сумата от 100 000.00 лева на Огнян Стефанов.  По думите му банкерът  му указал лично да заведе подсъдимия до касата на „Фирмата“, от която  да му се дадат 100 000.00 лева.   Сумата била приготвена от касиерката Юлия Илиева, която я предала сумата на Лазов, а той на Стефанов.

Предаването на парите Лазов  отразил в ежедневната справка, която била изготвяна за Василев. Фактът  бил отразен и от касиерката Илиева в изготвян от нея документ за  наличността на касата и движенията на паричните средства в нея за деня, която била представяна от Лазов на Василев. В  нея  било отразено единствено предаването на сумата, като не било посочено основанието за това. Василев се запознал със съдържанието й  в  присъствието на Лазов  и не направил никакви забележки или възражения за предадената на журналиста сума.

  На 18.03.2014 г. Лазов отново получил нареждане от банкера да осигури от касата на „Фирмата“ парична сума за Огнян Стефанов, този път сумата била в размер на 150 000.00 лева.  Предаването на сумата от 150 000.00 лева на подсъдимия станало  по същия начин, като отново  било отразено в ежедневната справка, изготвяна за Цв. Василев.

Основанията за двете суми останали неизвестни както за свидетелката Илиева, така и за Лазов, тъй като не били изготвяни никакви документи, нито пък Ц.В. или О.С. дали информация за тези обстоятелства, пише в мотивите на съда.

Лазов  допуска,  че е възможно сумите да са били предназначени за „медийно осигуряване“ на Цв.В., тъй като в този период имало „медийни атаки“ срещу него.  Споделял пред Лазов, че трябвало да противодейства на тези „атаки“, с подходи и средства от всякакво естество, като например да отправи предложения към журналисти за по-високо платена рабода в телевизия ТV7, негова собственост към този период, заплащане на суми в брой и др. , сочи в показанията си бившият му счетоводител. В тази връзка, Василев  заплащал различни суми на определени лица, като на някои от тях заплащането било еднократно, на други многократно. Прокурросикят свидетел  е  категрочен, че  подсъдимият многократно се е срещал с Цветан Василев, а повод за запознансвото било поискано интервю от Стефанов. По  време на някои от тези срещи Лазов носел на шефа си пари в брой от касата на „Фирмата“ , отразени в справката като дадени на Огнян Стефанов, твърди свидетелят Лазов.

Как данъчните  „оневиниха“  журналиста

  По времето, когато прокуратурата разследва Огнян Стефанов,  данъчните власти извършват  ревизия на Цв. Василев, а  свидетелката  Б.Я.,  главен инспектор по приходите на НАП „случайно“  видяла показания на свидетелите Бисер Лазов и Юлия Илиева  за получените от Стефанов пари в брой и изискала свидетелствата им  официално от СГП.   Въз основа на тях е назначена проверка, която завършила с ревизия на журналиста, която пък приключила с ревизионен акт (РА)  за довнасяне на данък в размер на 1 467.58 лева за 2011 г., на 357.12 лева за 2012 г., на 10 000.00 лева за 2013 г. и на 15 000.00 лева за 2014 г.

След сложни перипетии по обжалването,  ревизионният акт стига до ВАС, който го отменя и прекратява делото с мотива, че е незаконосъобразен с мотива, че  органите по приходите са изградили изводите си въз основа свидетелските показания на Б.Л. и Ю.И., които,  в конкретния случай, са недопустими по ДОПК.   Според ВАС, показанията на тези свидетели могат да послужат като основание за образуване на ревизионно производство, но не са допустими доказателствени средства за установяване на облигационно отношение, с оглед неговата стойност, а именно над 5 000.00 лева.

По-късно ще се окаже, че  ВАС в аванс е  „решил“  важен въпроси за вината по наказателното производство срещу Стефанов, като е обявил, че доказателствата на данъчните установяват  единствено предаването на двете суми – 100 000.00 лева през 2013г. и 150 000.00 лева през 2014 г.,  но не и основанието за това,  поради което  намира за неустановено  получените от Огнян Стефанов средства да представляват доход, подлежащ на облагане.

В решението си ВАС отбелязва също, че ревизионното производство не отменя задължението на органите по приходите да установяват с  предвидените в ДОПК доказателствени средства, получаването на сумите, техния размер и основанието за получаването им.

 

  Съдебно-счетоводна експертиза

 

В хода на досъдебното производство по обвинението срещу Огнян Стефанов за укрити данъци,  е назначена и изговена съдебно-счетоводна експертиза. За честа на професията в съдебно заседание, проведено на 12.12.2022 г. вещите лица заявяват, че изготвената от тях в досъдебното производство експертиза е непълна, тъй като не са изследвали доходите на съпругата на Огнян Стифанов, тоест  те не са включени в приходната част, а в разходната са включени разходите на цялото семейство.

Пред съда вещите лица казват  също, че експертизата е изготвена по този начин, защото така е била поставена задачата, но според тях, при изследване на приходите на съпругата на Стефанов , заключението ще бъде различно от това, което са направили в изготвената от тях експертиза.

Съдът дори не допуска прочитането на експертизата след иззявленията на експертите  и назначава нова  тройна съдебно-счетоводна експертиза, без да подсигурява „правилният резултат“.  Новата експертиза не установява несъответствие между декларираните доходи и разполагаеми наличности в режим семейна имуществена общност (СИО)  за периода 01.01.2010 г. до 31.12.2014г. на Огнян Стефанов и  съпругата му  и направените от тях разходи.  В съдебно заседание вещите лица уточняват, че при анализа на използваните източници на информация относно всички парични средства на съпружеската имуществена общност са преценявали конкретно за всеки един паричен поток дали представлява доход или не, какъвто например е получен заем.

 

Фактите в обобщение 

 

  Като извършва  анализ на фактическата обстановка по казуса и  противоречивите способи за събиране на доказателства в случая,  съдът кредитира  показанията на свидетелите Лазов и Илиева, като непротиворечащи на останалия събран по делото доказателствен материал.

Сред аргументите си съдът отбелязва, че   „в показанията им не личи явна тенденциозност по отношение на подсъдимия, тъй като двамата не омаловажават собствената си дейност във „Фирмата“ на Ц.В., с оглед на нейната противоправност, изразяваща се в разходване на парични средства на различни дружества, собственост на лица различни от Ц.В., по негово нареждане, без да са осчетоводявани.  Напротив, сочат активността си в осъществяването на тези действия, извършвайки я само по устното нареждане на лице, което не е официален собственик или управител на дружествата, чиито средства са разходвани от касата “.

Съдът  отбелязва, че свидетелствата  им се подкрепят от справките, отразяващи движението на паричните потоци на касата на „Фирмата“ на Ц.В. и изготвяния дневник за посетителите в сградата на бул. „Цар Борис III“Както вече беше посочено, по отношение на всички парични потоци на касата на „Фирмата“ ежедневно се е изготвявала справка, която се предоставяла на Ц.В.. Действително, тези справки са предадени по делото от свидетеля Л., но съдът отново не констатира проявена тенденциозност от страна свидетеля по отношение на подсъдимия с това си действие, тъй като същите отразяват движението на голям брой парични потоци по банкови сметки на различни юридически лица, така също и платени суми в брой по отношение и на други физически лица, а не само по отношение на О.С..

Обобщава, че няма противоречие относно познанството на подсъдимия със свидетеля Ц.В., както и относно договора за заем, с който било погасено задължение на вестник „Торнадо“, на който подсъдимият бил съиздател, както и че задължението за връщане на този заем не било изпълнено, сочат съдиите.

Сочат, че между страните по делото безпротиворечиво е установено, че на 06.08.2013г. и на 18.03.2014 г. подсъдимият Стефанов е посетил сградата на на бул. „Цар Борис III“., което е доказано както от  показанията на свидетелите,  обясненията на подсъдимия, така и от дневника, в който са се отразявали посетителите в сградата

В мотивите на съда е описана  и  дейността на органите по приходите, извършената ревизия на подсъдимия, резултатите от нея, отменяната на РА с влязло в сила решение на ВАС и аргументите за  това.

Като едно от най-съществените доказателства е прието  заключението на съдебно-счетоводната експертиза за липсата на несъответствие между декларираните доходи и разполагаеми наличности в режим СИО за периода 01.01.2010 г. до 31.12.2014 г. на Огнян Стефанов и съпругата му, и направените от тях разходи.

           И все пак, обвинението остава недоказано 

  Приетите свидетелства на Лазов и Илиева имат значение за установяване на фактите по делото, но въпреки увереността на прокуратурата,  не доказват обвинението й, показват изводите на съда.

Съдът установява непреодолими противоречия по въпроса дали дали подсъдимият Стефанов е получил на 06.08.2013г. парична сума в размер на 100 000.00 лева и на 18.03.2014г. в размер на 150 000.00 лева.  В обясненията си пред съда Стефанов твърди, че на въпросната дата е получавал е посетил адреса на фирмата, но не е получавал посочените от обвинението суми.  Думите му частично са подкрепени от свидетелството на Цветан Василев.

Обратното твърдят прокурорските свидетели Лазов и Илиева, но показанията им не  доказват същността на уговорката за дадените пари,  а от това зависи дали тези е  средства, могат да бъдат третирани като получен доход, който  не е обявен пред данъчните, посочват  съдиите.

В конкретния случай, обвинението се основава на свидетелските показания на Л. и И., от които се установяват единствено съглашения между наредителя на плащането и получателя на сумите, които съглашения обаче могат да имат най-различно естество“, казва   съдът.   Тези средства  могат да представляват както възнаграждение, така и  заем, дарение и др., включително е възможно тези суми да са предадени на подсъдимия, за да ги предаде на друго лице, която хипотеза изключва определянето на тези суми като доход, мотивират извода си  съдиите.

СГС   споделя доводите на представителя на държавното обвинение, изложени в пледоарията му, че получените от подсъдимия Стефанов  суми от 100 000.00 лева и 150 000.00 лева биха могли да представляват доход.  Но не споделя изводите на прокуратурата, че следва да се приеме с категоричност, че са доход, само въз основа на факта, че по делото не са събрани доказателства, които да водят до различен извод!

И още: „ По отношение на първите две деяния не само не се събраха никакви доказателства подкрепящи обвинителната теза, но както беше посочено, от заключението на счетоводната експертиза по несъмнен начин се установи, че разходите на подсъдимия Стефанов и неговата съпруга не надвишават декларираните от тях приходи“.

      Осъдителната присъда не може да почива на предположения

При тази  фактическа обстановка съдът приема, че Огнян Стефанов не е осъществил  състава на престъплението, в което е обвинен.

Признаването на подсъдимия С. за виновен по повдигнатото обвинение, би представлявало съществено нарушение на принципа, че осъдителната присъда не може да почива на предположения.  Същината на този принцип е, че всяко съмнение следва да се тълкува в полза на подсъдимото лице, чиято виновност следва във всички случаи да бъде доказана по категоричен и непораждащ съмнения начин, напомня  съдът.   „Тоест, събраните и приобщени по делото доказателствени материали следва да доказват извода за виновност по начин, изключващ всякакви съмнения в правилността и обосноваността на постановения съдебен акт – хипотеза, каквато в процесния случай не е налице, тъй като по делото не се събраха доказателства, от които да се направи категоричен извод, че получените от подсъдимия пари в брой на 06.08.2013г. и 18.03.2014г. на първо място представляват доход, на следващо, че същият е облагаем“.

Това е така, тъй като не са налице никакви данни относно основанието за предоставянето  на двете суми на подсъдимото лице, подчертава съдът основния  недостаттък на обвинението.

За да се приеме, че деянията, в извършването на които на подсъдимия Огнян  Стефанов е обвинен, са съставомерни, следва да се установят по категоричен и несъмнен начин не само предаването на посочените в обвинението суми, но и основанието за това, като в тежест на държавното обвинение е да докаже тези факти„, заключават  съдиите.

                     Оправдан

Финално съдът  приема за недоказано по категоричен и непораждащ съмнения начин, че получените от подсъдимия Огнян Стефанов парични суми  в размер на 100 000.00 лева и на 150 000.00 лева са доход, както и че е следвало да бъде деклариран и обложен по ЗДДФЛ.

С оглед извода, че обвинението не е доказано от обективна страна съдът намира същото за недоказано и от субективна странаПо изложените съображения съдът постановява  оправдателната си присъдата.

Решението не е окончателно. Може да бъде обжалвано прес САС.

 

 

 

 

About De Fakto

Проверете също

Съдия Красимир Мазгалов, ССБ: Политиците не се отказват да владеят съдебната система като собствен инструмент

„Изненадващ е начинът, по който парламентът прие да извади следствието от прокуратурата. Това е съществена …

Отлагат погребението на Ангел Христов, проверяват как е влязъл в страната, без да е бил задържан

Прокуратурата образува две разследвания по смъртта на Христов Проверяват се обстоятелствата, при които единият от …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

5 × 3 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.