Последни новини
Home / Законът / Втора процедура за подбор на български съдия в ЕСПЧ обяви правосъдното министерство

Втора процедура за подбор на български съдия в ЕСПЧ обяви правосъдното министерство

Defakto.bg

Министреството на правосъдието обяви нов конкурс за  български съдия в Eвpoпeйcĸия cъд пo пpaвaтa нa чoвeĸa в Cтpacбypг, а  министър  Зарков прекрати старата процедура.  Това стана след като нито един от шестимата кандидати не получиха одобрение на предишното  изcлyшвaнe в  комисията,  ръководена от проф.Пламен Панайотов.

Публикувани са условията за провеждане на подбола и критериите, на които трябва да отговарят канидатит. Завяленията и необходимите документи за участие в подбора се подават  в срок до 17.00 ч. на 29 май 2023 г.  в Центъра за административно обслужване на Министерството на правосъдието – София, ул. „Славянска“ № 1 или по електронна поща на адрес: [email protected] .

Миналата година, на 21 декември м.г.  MП пyблиĸyвa процедура зa пpoвeждaнe нa пo пoдбop нa ĸaндидaти зa бългapcĸи cъдия в Eвpoпeйcĸия cъд пo пpaвaтa нa чoвeĸa, тъй като  мaндaтът нa бългapcĸия cъдия в ECΠЧ Йoнĸo Гpoзeв изтичa нa 12 aпpил 2024 г.

Откритата процедурата  беше удължавана  след като първоначално не се явиха достатъчно кандидати. Желаещите първо бяха само трима. Този брой не беше достатъчен, тъй като страната трябва да предостави на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), която избира съдиите в Страсбург, списък с трима класирани и друг с резервни кандидати.

Повторната процедура за подбор на Министерството на правосъдието е мотивирана  отново с предстоящото овакантяване на съдийското място от български съдия в ЕСПЧ.

Тя вклюва:  1/ публикуване на обявление за провеждане на процедура по подбор;  2/ подаване на заявление и документите от кандидатите; 3/ допускане по документи на кандидатите;  4/ писмен тест по английски и френски език за удостоверяване на степента на владеене на съответния чужд език за кандидатите, които не са удостоверили владеенето на езика с документи; 5/ публично събеседване, включително на английски и френски език, с  издържалите писмения тест по чужд език кандидати и с кандидатите, освободени от неговото полагане; 6/ оценяване, класиране и обявяване на определените от Комисията кандидати в основен списък по азбучен ред и в резервен списък съобразно  класирането; 7/ приемане на решение на Министерския съвет за одобряване на националните кандидати в основен и резервен списък.

Критериите, на които трябва да отговарят кандидатите за съдия в ЕСПЧ

а) да притежават високи морални качества според правилата за професионална етика и тези за съдебна етика на ЕСПЧ, включително независимост и безпристрастност;
б) да имат българско гражданство;
в) да имат завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „Право“. Кандидатите, завършили висше юридическо образование в чужбина, признато в Република България по предвидения ред, следва да имат придобита образователно-квалификационна степен, която съответства на „магистър“ по специалността „Право“;
г) да имат задълбочени познания за националната правна система и по международно публично право или европейско право, включително в областта на правата на човека;
д) да имат най-малко 15 години юридически стаж, част от които на длъжност или с ранг съдия във Върховния касационен съд или Върховния административен съд,
или на длъжност съдия в Конституционния съд; или да са юристи с призната компетентност с най-малко 15-годишен професионален опит.
е) да владеят във висока степен един от официалните езици на Съвета на Европа (английски или френски) и в достатъчна степен другия официален език което да позволява пълноценното им участие в работата на ЕСПЧ;
ж) да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
з) да не са навършили 65 години към 21 август 2023 г.;
и) да са в състояние, което позволява пълноценното осъществяване на правомощията на съдия.
2.

Заповедта е съобразена с европейските изисквания с Препоръките, Резолюциите и Насоките на Съвета на Европа, както и докладите на Консултативната група от експерти по кандидатурите за избор на съдии в ЕСПЧ, съобщават отМП.

Имената на класираните от Комисията по подбора кандидати в основен и резервен списък ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на Министерството на правосъдието.    Списъците с имената на класираните кандидати се съгласуват  по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация и се одобряват с решение на  Министерския съвет.

Имената на одобрените кандидати и техните автобиографии се изпращат до Консултативната група от експерти по кандидатурите за избор на съдии в ЕСПЧ. Консултативната група е създадена от Комитета на министрите на Съвета на Европа на 10 ноември 2010 г. (Резолюция CM/Res(2010)26) с цел да съветва държавите страни по Европейската конвенция за правата на човека относно и дали кандидатите за съдия в ЕСПЧ отговарят на условията, посочени в член 21, параграф 1 от Конвенцията. Съгласно условията на член 5, параграф 1 от гореспоменатата резолюция, преди да представят списък с кандидати на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), държавите страни по Конвенцията трябва да препратят имената и автобиографиите на кандидатите на Консултативната група, за да получат нейното мнение. Съдиите се избират от ПАСЕ от списък от трима кандидати, предложени от всяка държава.

Заповед

Декларация личен интерес

CV BG

CV EN

CV FR

About De Fakto

Проверете също

Неделно: Срещу Сарафов се водела „мръсна война“, Гешев бил „заплашван“, Ясен Тодоров – следен от „хора и автомобили“

За страховите преживявания поотделно съобщиха главният прокурор Гешев, заместникът му Борислав Сарафов и заместникът на …

Калин Калпакчиев: Приетият механизъм за контрол върху дейността на главния прокурор е сериозен позитив

Партиите започват да осъзнават, че политически манипулируемата прокуратура се обръща срещу тях Трябва да гледаме …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

4 − 2 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.