Последни новини
Home / Законът / ВАС окончателно:  Застъпници и наблюдатели в изборния процес не могат да занесмат броенето на бюлетини

ВАС окончателно:  Застъпници и наблюдатели в изборния процес не могат да занесмат броенето на бюлетини

Defakto.bg

Върховният административен съд отмени решение на АССГ, с което бе уважена жалба на  „Демократична България“  срещу указанията на ЦИК и КЗЛД,  които не допуснаха  застъпници  и наблюдатели на партиите  в изборния ден да заснемат процеса на броене на бюлетините и  установяване на изборния резултат. Според съда   указанията ЦИК и КЗЛД не са създали нови правила, а са уточнили прилагането на приетите норми в Изборния  кодекс.

Решението е взето по жалби на КЗЛД и ЦИК,  оспорили  решението на АССГ.

През 2021 г. за изборите от 4 април Демократична България” обжалва пред Върховния административен съд мълчаливата забрана на ЦИК за въвеждане на видеозаснемане и разпространение от броенето на бюлетините в секционните комисии след края на изборния ден. Става дума за решение от 8 февруари, с което ЦИК и КЗЛД издадоха съвместни  указания за обработването и защитата на личните данни в изборния процес.

От „ДБ“ сочат в жалбата си, че изборното помещение, в което се преброяват гласовете е обществено място, а членовете на секционните комисии са длъжностни лица. Заснемането на преброяването на самите бюлетини само по себе си не включва обработването на лични данни, тъй като изборната бюлетина е анонимна. Освен това преброяването на гласовете не разкрива политически убеждения или друга чувствителна информация.

Сред  множество аргументи е посочено, че  дейностите по избиране и формиране на националните представителни органи на държавите членки не са в обхвата на компетентност на ЕС.  Направен е изводът, че Регламент  2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27.04.2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни  не се прилага при  процедурните правила за провеждане на изборите за народно събрание в България. Спорните правила не засягат  предизборна агитация, а се отнасят за процеса на преброяване на бюлетини за гласуване, които са анонимни и по никакъв начин не може да се разкрият политическите убеждения на гражданите, заявиха от ДБ.

На първа инстанция състав на АССГ потвърди жалбата на „ДБ“  като застъпи  тезата, че  под никаква форма правото на ЕС не е приложимо спрямо провеждането на национални избори – за членове на парламент или органи на местно самоуправление на държава – членка.  Съответно, неговите институции не разполагат с компетентност в тази връзка. В частност, по силата на изричния текст на чл.2, т.2, б.»а» от ОРЗД, същият не е приложим спрямо нормативната уредба на изборите за Народно събрание, независимо от формата й.

Този извод на първоинстанционния съд е неправилен, посочва ВАС.  Обработването на лични данни в изборите не са изключени от правото на ЕС, посочва той.  Напомня, че  в отговор на преюдициално запитване от ВАС относно защитата на личните данни във връзка с обработването им,   Съдът на ЕС  е посочил, че  обработването на лични данни при провеждане на избори в една държава членка, не е изключено от приложното поле на регламента.

Върховните съдии отхвърлят и извода на АССГ, че  участниците в изборния процес осъществяват обществена дейност, при това на обществено място.

„Този извод на АССГ е неправилен. Наблюдателите, застъпниците и представителите на партии, коалиции и инициативни комитети са допуснати от законодателя за участие в изборния процес като представители на неправителствени организации. Като такива те действат от името и за сметка на съответната организация с цел постигане на уставните им цели. Те подпомагат и представляват интересите и кандидатите в кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии, т.е. те представляват интересите на описаните правни субекти. Участниците в изборния процес, които имат право да присъстват в изборното помещение след приключване на изборния ден, същите имат ясно разписани права и задължения в ИК. Той изрично посочва обхвата на техните права.

Противно на възприетото от АССГ, изборното помещение не е обществено място дори и в случаите, когато преди съответните избори сградата или мястото, в което се помещава изборното помещение да е била обществена. След определлянето му за изборно помещение за срока и целите на провеждане на съответните избори, предоставените за целите на изборите помещения губят предназначението си за обществено ползване и следват правилата и реда, предвиден в ИК. Достъпът до изборното помещение не е свободен за неограничен кръг лица. Същото се запечатва преди изборния ден, а отварянето на помещението се отваря в присъствието на конкретни лица, за което се съставя протокол. В изборния ден е позволен достъп само на избирателите и на други участници в изборния процес с разрешение на председателя на СИК/РИК/ОИК. След приключване на изборния ден помещението не е общодостъпно.

Предвид на изложеното, неправилно АССГ приема, че се прилагат правилата за видеозаснемане на публично/обществено място. Гаранциите са предвидени в разпоредбата на чл.25д от ЗЗЛД“.

И още: Правата и задълженията им по отношение на обработване на личните данни са ограничени, доколкото правата и задълженията им в изборния процес са изчерпателно и лимитативно изброени. Случаите, когато тези субекти обработват лични данни са изрично определени ИК (право на пряка видимост при установяване на резултатите от гласуването, право получаване на копие от секционния протокол и други). При обработване на лични данни тези субекти не могат да излизат извън предвидените в ИК права и задължения, приемат върховните съдии.

Окончателно съдът приема, че   застъпниците и наблюдателите  по закон имат строго определени  функции  в изборния процес и не могат да излизат извън тях. Категоричен е, че разпоредбите на европейския регламент за защита на личните данни  е приложим в случая.  Така върховните съдии стигат до извода, че извън изрично посочените в закона длъжностни лица, “ всички останали участници в изборния процес не могат да обработват лични данни чрез видеозаснемане и/или разпространение поради несъвместимост на ролята им в изборния процес с целта на обработване на лични данни чрез видеозаснемане в изборния процес. Функциите и ролите на тези участници изборния процес са изрично и лимитативно определени в ИК“, акцентира  ВАС.

С тези съображения съдът отменя решението на  АССГ и отхвърля жалбата на „Демократична България“.

Решението е окончателно.

About De Fakto

Проверете също

СЕС: Кога пътниците няма право да си получат допълнителните разноски, направени след анулиран полет от превозвача

    Полет за връщане ( репатриране), организиран в контекста на мярка за консулска помощ, …

Комитетът на министрите на СЕ поздрави България за приетия механизъм за независимо разследване на главния прокурор

  Комитетът на министрите на СЕ: България прави забележителна реформа за осигуряване на ефективни разследвания, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

16 − fourteen =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.