Последни новини
Home / Законът / Шестима от Прокурорската колегия предлагат на ВСС да освободи Иван Гешев от поста главен прокурор (пълен текст на предложението)

Шестима от Прокурорската колегия предлагат на ВСС да освободи Иван Гешев от поста главен прокурор (пълен текст на предложението)

Defakto.bg
Иван Гешев, избран за главен прокурор от ВСС на 24 октомври 2019 г.

Ден след като кандидатът за премиер на ГЕРБ – СДС Мария Габриел даде знак, че  ще иска оставката на Гешев от поста,  на 12 май 2023 г. в деловодството на Висшия съдебен съвет е депозирано предложение от членове на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за предсрочно освобождаване от длъжност на главния прокурор Иван Стоименов Гешев, съобщиха оттам.

 Калина Чапкънова, Йордан Стоев, Гергана  Мутафова,  и Светлана Бошнакова (от парламентарната квота ),  Георги Кузманов и Огнян Дамянов (от професоналната), предлагат Пленумът на Висшия съдебен съвет да установи основание за предсрочно освобождаване на Иван Гешев от длъжността „главен прокурор“, а именно: тежко нарушение на служебните задължения – чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията на Република България, съобщиха от ВСС.

Предлага се също Пленумът на ВСС да предложи на Президента на Република България предсрочното освобождаване на Иван Гешев от длъжността „главен прокурор“.

Тежкото нарушение на служебните задължения на Гешев шестимата кадровици виждат в действията във връзка с разследването на взрива до кортежа на главния прокурор и по-специално в участието на мистичния израелски експерт.  В искането  се описват обстоятелствата около избухналия до автомобила на главния прокурор взрив на 1 май и присъствието на мястото израелски експерт, доведен от зам.-директора на Националното следствие Ясен Тодоров по указание на Иван Гешев.  Цитира се интервю на Тодоров пред БНР,  изявленията в НС на вътрешния министър Демерджиев и последвалите уточнения от заместника на Гешев – Борислав Сарафов.

Към предложението е приложена е  и позицията на Борислав Сарафов, заместник на главния прокурор по разследването и директор на НСлС  до БТА.

Това е трето поред искане за предсрочното отстраняване на главния прокурор Иван Гешев, след като през 2021 г. и 2022 г. то бе поискано последователно от двама министри на правосъдието – Янаки Стоилов и Надежда Йорданова, които бяха подкрепили предложенията си със солидни правни основания.  Тогава  и вносителите на сегашното искане монолитно гласуваха срещу  отсраняването на Гешев.  Сега за  първи път освобождаването от поста се иска от членове на прокурорската колегия на ВСС, а мотив са думите на шефа на следствието за „чуждия експерт по контратероризъм“,  изпратен по устно нареждане на Главния за оглед на местопроизшествието. Първоначално  Сарафов обилно цитираше казаното от израелския експерт за взрива, насочен за убиване и майсторлъка  на бомбаджиите,  но по-късно изглежда се сети, че по закон той не е имал място при разследването на  инцидента.

За да бъде освободен главният прокурор, трябва да има мнозинство от 17 гласа „за“ от 25-те членове на съдебния съвет. В момента ВСС е с трима по -малко. Мандатът на ВСС изтече миналата година, но  Конституционният съд „удължи“ живота му до избора на нови членове. Професионалната квота вече е избрана, но е нужен кабинет и  2/3 мнозинство за излъчване на парламентарната квота в кадровия орган.

Пълният текста на предложението:

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

Настоящото предложение касае предсрочното освобождаване на Иван Стоименов Гешев от длъжността „главен прокурор”, по реда на чл. 175 ал. 5 във връзка с чл. 173 ал. З от Закона за съдебната власт, на основание чл. 129 ал. З т. 5 от Конституцията на Република България поради тежко нарушение на служебните задължения.

Фактическите обстоятелства, на които основаваме предложението до Пленума на Висшия съдебен съвет, са следните:

На 1-ви май 2023 г., около 11,30 ч., на пътя Самоков — София, до автомобила, в който пътува главният прокурор с охрана от НСО, избухва взривно устройство. Образувано е досъдебно производство, като разследването се осъществява от следователи от Националната следствена служба (НСлС), в присъствието на директора на службата и заместник на главния прокурор по разследването Борислав Сарафов. Самият главен прокурор не остава на мястото на взрива и продължава движението си към София.

Районът е отцепен от МВР, а разследващите органи започват оглед на местопроизшествието по реда на НПК. По време на огледа, заместник директорът на  НСлС Ясен Тодоров идва на място, като води със себе си още едно лице — гражданин на държавата Израел, пристигнал у нас, според изявление на министъра на вътрешните работи в Народното събрание, по рано същият ден.  Чуждият гражданин е представен на следователите, които извършват огледа и на директора на службата като „израелски експерт по контратероризъм”, доведен по разпореждане на г-н Иван Гешев. Не им е предоставена информация за него (самоличност, заемана длъжност, опит и т.н.). Той не е държавен служител, нито е ангажиран с разследването по някакъв законен способ, няма и каквото и да е процесуално качество.

Държавата Израел няма отношение към посещението му у нас. Въпреки това, по пряко разпореждане и преки устни указания на главния прокурор Иван Гешев, лицето, представено на разследващите органи като „израелски експерт”, е допуснато на самото местопроизшествие, за да огледа непосредствено мястото на взрива. Тези му действия по-късно са описани от Борислав Сарафов и Ясен Тодоров като „визуален оглеД”. След това израелският гражданин напуска мястото на взрива. Според изявления на Ясен Тодоров пред медии, експертът от Израел се е „запознал визуално със случая, дал е и съответните насоки на българските слеДователи”. На 7-ми май 2023 г., в интервю пред БНР, главният прокурор Иван Гешев заявява, че израелският експерт има „богато минало” и че се доверява повече на мнението на този човек, отколкото на българския министър на вътрешните работи. На 9-ти май 2023 г. БТА публикува позиция на директора на НСлС и заместник на главния прокурор по разследването Борислав Сарафов. Според него „този експерт беше Доведен на местопроизшествието от моя заместник г-н Ясен Тодоров по разпорежДане на г-н Гешев изпълнявайки преки указания, с колегшпе ми Дежурни следователи го Допуснахме на местопроизшествието, където той се запозна на място с обстоятелствата около взрива”.

Считаме, че действията на главния прокурор по време на първоначалния оглед на местопроизшествието представляват тежко нарушение на неговите служебни задължения. Съгласно чл. 46 ал. 1 т. 1 от НПК, разследването се ръководи от прокурор (в случая прокурор от СГП). При упражняване на ръководство и надзор, този наблюдаващ прокурор разполага с правомощията по чл. 196 НПК. Разследващи органи по конкретното досъдебно производство са следователи от състава на НСлС. Огледът се провежда от разследващите по правилата на НПК — чл. 155 чл. 156 НПК. В същото време, по време на извършване на това действие по разследването, на мястото на взрива е допуснато външно лице, което няма никакво процесуално качество. То се запознава с обстоятелствата по извършеното престьпление и даже дава „насоки ” на следователите, без на самите тях да е известна дори самоличноспа му и заемата длъжност. Това става по пряко устно разпореждане на главния прокурор Иван Гешев до разследващите органи. Именно това представлява визираното от нас тежко нарушение на служебните задължения по смисъла на чл. 129 ал. З т. 5 от Конституцията, защото:

  • главният прокурор не разполага с правомощия да дава такива преки устни указания на органите на досъдебното производство, на практика той, като административен ръководител, няма правомощия по НПК да осъществява ръководство и надзор над досъдебното производство — компетентност на наблюдаващия прокурор и така е осъществена недопустима и незаконна намеса в разследването;

  • тази намеса в разследването е несъвместима с правомощията на главния прокурор по чл. 126 ал. 2 от Конституцията, тя няма характер на методически указания, а е несъвместима и с разпоредбите на чл. 138 ал. от зсв•,

  • в конкретното досъдебно производство Иван Гешев, независимо от заеманата длъжност „главен прокурор“ има процесуалното качество на пострадал, а при всички случаи е предстоял и разпитьт му като свидетел;

  • по пряко устно разпореждане на главния прокурор, на лице без процесуално качество са станали известни материали по разследването, в нарушение на чл. 198 НПК. Нещо повече, видно от изявленията на г-н Гешев пред БНР, самият той явно е получил такава информация от т. нар. „израелски експерт”, въпреки че по делото е пострадало лице с права, регламентирани в чл. 75 НПК.

Описаната пряка намеса в разследването е особено укорима, като осъществена от най-висшият административен ръководител в системата на държавното обвинение. Тежкото нарушение на служебните задължения е основание за предсрочно освобождаване на Иван Гешев от длъжността „главен прокурор“

Съгласно чл. 175 ал. 1 от ЗСВ, административен ръководител се освобождава предсрочно на основанията по чл. 129 ал. З от Конституцията, а основанието за предсрочно освобождаване на главния прокурор се установява от Пленума на ВСС с решение, прието по реда на чл. 1 73, след което се предлага на Президента неговото освобождаване.

По изложените причини и на основание чл. 175 ал. 5 във връзка с чл. 173 ал. З от ЗСВ, в съответствие с Вътрешните правила за установяване на основание за предсрочно освобождаване от длъжност на председателя на ВКС, председателя на ВАС и главния прокурор (приети с решение на

Пленума на ВСС – протокол №10/24.03.2022 г.),

ПРЕДЛАГАМЕ НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ :

  1. Да установи основание за предсрочно освобождаване на Иван Стоименов Гешев от длъжноспа „главен прокурор“, а именно: тежко нарушение на служебните задьлжения — чл. 129 ал. З т. 5 от Конституцията на Република България.
  2. Да предложи на Президента на Република Бь.лгария предсрочното освобождаване на Иван Стоименов Гешев от дльжностга „главен прокурор“.

Приложение: Позиция на Борислав Сарафов, заместник на главния прокурор по разследването и директор на НСлС – БТА, 08.05.2023 г., с възможност за искане за събиране на допълнителни доказателства по реда на чл. 17 ал. З от цитираните Вътрешни правила.

Вносители членове на Прокурорската колегия, следват подписи.

About De Fakto

Проверете също

Калин Калпакчиев: Приетият механизъм за контрол върху дейността на главния прокурор е сериозен позитив

Партиите започват да осъзнават, че политически манипулируемата прокуратура се обръща срещу тях Трябва да гледаме …

Андрей Янкулов: Срещу европейското правосъдие стои консерватизмът на българската наказателнопроцесуална мисъл

Вероятно ще коментирам по-подробно приетите вчера (петък, 26  май) от парламента промени в НПК и …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

19 − eighteen =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.