Последни новини
Home / Актуално / СЮБ предлага: Екипи от юристи да разработят концепция за съществени промени на съдебната власт в Конституцията

СЮБ предлага: Екипи от юристи да разработят концепция за съществени промени на съдебната власт в Конституцията

Defakto.bg
Владислав Славов, председател на СЮБ, бивш конституционен съдия

     За  да спре „производството  на юристи – среднисти“,  от дълбока реформа се нуждае и юридическото образование, категорични са от Съюза 

Съдебната система е консервативна и не може да се променя всеки ден и на парче –  това заявяват от Съюза на юристите в България в предложение до  президената, председателя на на 49-то НС,  парламентарните групи,  председателите на Висшия адвокатски съвет и ВСС,  както и до  всички  правни НПО.  То е адресирано и до  министрите на  правосъдието и на образованието и науката.  Писмото е подписано от председателя на организацията Владислав Славов.

„След  повече от 30 години реформа отчитаме изпълнение на стратегиите и препоръките, но във всички нас – юристите, остава усещането, меко казано, за неудовлетвореност и непостигане на желаните резултати и за липса на справедливост, и най-важното не само у нас, но и в българското общество и в европейските ни партньори. 

Днес, ние отново говорим за продължаване на реформата при очевидна неяснота какво всъщност искаме и как да го постигнем“, посочват от  СЮБ.

Юристите  предлагат да се  сформират няколко екипа от изявени юристи – депутати, секретари по правни въпроси на Президента, експерти от МС, МВР и Министерство на правосъдието, научни работници, членове на ВСС, съдии, прокурори и следователи от ВКС, ВАС, ВКП, ВАП и НСлС, адвокати от ВАдвС и представители на правните НПО със задача да разработят ясна концепция за развитието на ВСС, Инспектората, Съда, прокуратуата, следствието, разследващите полицаи.  От Съюза са  категорични, че е абсурдно   проблемите на прокуратура, следствие и разследващи полицаи да се решават самостоятелно.

Накрая, но не   последно място за пореден път СЮБ посочва, че е необходима дълбока и качествена промяна на юридическото образование, „което е в плачевно състояние и произвежда в голямо количество „юристи – среднисти“.  Тъжно е, но с тези кадри и най- перфектната съдебна реформа няма бъдеще.  Категорично трябва да започнем от юридическото образование, казват в писмото си от СЮБ.

От това, което се забелязва до момента изглежда, че  политиците са твърдо решени да направят реформа на  юристите,  без да споменават тяхното участие.

Пълният текст на предложението:

         

         УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

  Събитията, разтърсили съдебната власт през последните дни, превърналата се в политическа „дъвка“ съдебна реформа, изказване на висши държавници, че във ВСС има „квоти на партии“ и изявленията на политици, че е налице възможност за формиране на конституционно мнозинство за промяна на Конституцията на Р България (КРБ) ни задължават, като най-голяма правна НПО отново, защото нямаме отговор на писмо изх. №23/7.04.2022 г., да повторим предложенията си за съществени промени в съдебната власт, които да се обсъдят безусловно публично и при широко участие на гражданското общество.

Само припомняме, че съдебната реформа в България се извършва непрекъснато вече над 30 години. Тя започна с приемането на действащата Конституция, която предвиди нова организация на съдебната власт – създаване на ВСС, възстановяване на ВКС и ВАС, апелативни съдилища и съответни прокуратури, възможност за триинстанционно производство и т.н. Тази промяна вместо в едногодишен срок (§4 ПЗРКРБ), поради бездействие и открита съпротива на законодателната и изпълнителната власти стана за 7-8 години, продължи със „Стратегии за реформиране на българската съдебна система, приемани от МС през 2001, 2003, 2009 и 2014 година без обществено обсъждане и без участие на реформирания!!! (съдебната власт)

Европейската комисия (ЕК) с критични доклади по мониторинга и Венецианската комисия, Съвета на Европа (СЕ) и други международни организации отчитаха доколко се реформира системата и ни даваха мнения, препоръки, съвети и т.н.

Не трябва да пропускаме и данните от доклада на Европейската комисия за ефективност и качество на правосъдието на Съвета на Европа (издание 2022 г.), съгласно които имаме много добро финансиране на съдебната власт в България спрямо 47-те страни членки и сме в челото по брой съдии и прокурори на 100 хил. жители, без да отчитаме съдебните и прокурорски помощници.

През тези 30 години бяха приети и пет поправки на КРБ като четири от тях специално за съдебната власт.

И сега след повече от 30 години реформа отчитаме изпълнение на стратегиите и препоръките, но във всички нас – юристите, остава усещането, меко казано, за неудовлетвореност и непостигане на желаните резултати и за липса на справедливост, и най-важното не само у нас, но и в българското общество и в европейските ни партньори.

Днес, ние отново говорим за продължаване на реформата при очевидна неяснота какво всъщност искаме и как да го постигнем!

Тези проблеми бяха констатирани и обсъдени на Конгреса (ОС) на СЮБ и излизаме със следното предложение до Президента на РБ, до трите власти, до ВАдвС и до гражданското общество: под патронажа на Президента на РБ или на председателя на НС да се сформират няколко екипа от изявени юристи – депутати, секретари по правни въпроси на Президента, експерти от МС, МВР и Министерство на правосъдието, научни работници, членове на ВСС, съдии, прокурори и следователи от ВКС, ВАС, ВКП, ВАП и НСлС, адвокати от ВАдвС и представители на правните НПО със задача да разработят ясна концепция за развитието на:

  • ВСС – структура, състав, постоянно действащ или не, един или два съвета, с колегии или без; намаляване на парламентарната квота и т.н.,

           За съда – модел на пътна карта при съобразяване с добрия пример на страни от ЕС – например 184 съдилища за обезлюдяваща България очевидно са много. СЮБ има „брадясало предложение“ за възстановяване на двуинстанционното производство, за закриване на една от четирите степени съдилища (обединяване на районни и окръжни съдилища и създаване на 50-70 единни първоинстанционни съдилища и 9 апелативни). Доказано в други европейски страни е, че такава промяната гарантира концентрация и специализация на магистрати, респективно чувствително повишаване на качеството на постановяваните актове и бързина на производството. И не на последно място намаляване на финансовата издръжка на системата с около 1/4 от годишния бюджет, или не по-малко от 250 млн. лв.

        За прокуратурата – първо дали да бъде част от съдебната власт, или от изпълнителната, или да бъде самостоятелна структура; статут и правомощия на главния прокурор; с или без главен прокурор; децентрализация, самостоятелност и независимост на прокурорите; възможна обжалваемост на всички актове пред съд; императивна законоустановеност на сроковете за разследване (не повече от 6 месеца и в изключителни случаи – до 9 месеца) и изготвяне на прокурорските актове (не повече от 14 дни и в изключителни случаи до 30 дни) и т.н. Абсурдно е проблемите на прокуратура, следствие и разследващи полицаи да се решават самостоятелно!

           За следователите – дали да остане сегашният модел или да се възстанови старият (което вече стана)с относителна независимост от прокуратурата и т.н.

Не трябва да пропускаме и разследващите полицаи. Дознанието бе възстановено през 2001 г. и състоянието му изисква обсъждане на взаимоотношенията със следствието и прокуратурата; да продължи ли да съществува, да променим ли статута на разследващия полицай с цел оперативна самостоятелност и независимост и т.н.

        За Инспектората към ВСС – избор от съдебната власт с минимално участие на НС, като кандидатурите да се издигат от съдебната власт, а не от НС. Да се помисли за начина на избиране и на двата органа – ВСС и Инспекторат към ВСС. Абсурдно е да се избират от НС с мнозинство 2/3, при положение, че съдиите за КС се избират с обикновено мнозинство! Затова втора година няма редовно избран нов състав на инспектората и на ВСС.

      И накрая, и не на последно място необходимо е дълбока и качествена промяна на юридическото образование, което е в плачевно състояние и произвежда в голямо количество „юристи – среднисти“. Тъжно е, но с тези кадри и най- перфектната съдебна реформа няма бъдеще. Категорично трябва да започнем от юридическото образование.

Тази дейност може да бъде извършена от няколко екипа (отделно за ВСС, за съдилищата и за прокуратура, следствие и разследващи полицаи). Те следва да бъдат ръководени от изявени и признати авторитети. Задължителното участие на депутати от всички парламентарните групи ще гарантира възможност за мнозинство при евентуално налагащи се конституционни промени.

Формирането на такива екипи няма да бъде прецедент. Правили сме го в близкото минало по проблеми за развитието на административното правосъдие, с ръководител проф. Кино Лазаров, на трудовото правосъдие, начело с проф. Васил Мръчков, за търговското правосъдие, с ръководител проф. Живко Сталев и т. н.

Съдебната система е консервативна и не може да се променя всеки ден и на парче. За това трябва ясно и категорично да кажем: Това искаме като резултат и така следва да го постигнем!

 

С УВАЖЕНИЕ, 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:        (ВЛ. СЛАВОВ)

About De Fakto

Проверете също

Министърът на правосъдието смята, че за промените в съдебната власт, не е нужно свикване на Велико народно събрание

Пред Венецианската комисия (ВК) в края на седмицата ще представя становището на вносителите на измененията …

ВСС призова управляващите да подложат на обществено обсъждане промените в Конституцията преди да ги гласуват

Преди конституционната парламентарна комисия да започне  обсъждане на първо четене предложенията на  ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и …

Един коментар

  1. А.Д.Чернева

    Юристи- среднисти, ама вършат работа и изпълняват задачи, после ги възнаграждават……

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

8 − four =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.