Последни новини
Home / Актуално / ВАС потвърди решение на КЗК за шашми и нелоялна конкуренция в автомобилния сектор

ВАС потвърди решение на КЗК за шашми и нелоялна конкуренция в автомобилния сектор

Defakto.bg Върховният административен съд потвърди изводите на  Комисията за защита на конкуренция за нарушение на забраната за нелоялна  конкуренция, извършено от дружеството  „Блимус“ ЕООД със съдействието на  физическите лица Савина Константинова и Александър Витанов.  Това се разбира от  решение от 31 май т.г. на ВАС,  с което съдът  отменя решение на АССО, зачертало констатациите за наличие на недобросъвестни  търговски практики.

Върховните съдии потвърждават акта на  КЗК за нарушение на правилата за нелоялна търговска практика по чл. 29 от Закона за защита на конкуренцията и наложените санкции – имуществена в размер на 4 % от размера на нетните приходи от продажби на „Блимус“, равен на  28 800 лв., а на Савина Константинова и Александър Витанов, като физически  лица, с чието съдействие е извършено нарушението –  парични глоби от 25 000 лв. и 15 000 лв.

С решението си ВАС връща преписката на КЗК с указание да определи максимален размер на санкциите на „Блимус“ ЕООД, С. Константинова и А. Витанов за извършеното нарушение.

 

Предисторията на спора

До средата на 2018 г. Савина Константинова е изпълнителен директор на „Индустриал Комерс Ко“, вносител на автомобилите с марка Хюндай, което дружество е в една икономическа група с „Витоша Ауто“.  Докато все още е директор и преди да напусне групата,
Савина Константинова от името на все още представляваното от нея дружество започва преговори с представител на Кадилак (Cadillac Europe GmbH) относно бъдеща дистрибуция на автомобилите от тази марка.

Савина Константинова

Комуникацията между представителя на Кадилак и Савина Константинова първоначално е водена от нейната служебна електронна поща, докато е била  член на Съвета на директорите на „Индустриал Комерс Ко“ и е продължила на същия имейл адрес до нейното освобождаване от длъжност на 21.06.2018 г.  Към този момент Савина
Константинова е била и акционер в дружеството, притежаващо капитала на „Витоша Ауто“.
От решението на съда става ясно, че в първоначалното съобщение на представителя на Кадилак изрично се посочва, че контактите са намерени от него чрез връзки и базата данни на Инфинити. Самата Савина  Константинова е била част от екипа на „Витоша Ауто“, работил преди години по привличането и установяването на контакт с Инфинити, чийто дистрибутор за България е „Витоша Ауто“.

В  хода на преговорите обаче Савина Константинова, самоволно предлага на Кадилак отношенията да продължат с новосъздаденото дружество „Блимус“, като създава и поддържа Кадилак в заблуждение, че то е свързано по някакъв начин с групата на Индустриал комерс.  Всъщност едноличен собственик на  „Блимус“  е офшорна
фирма, но от анализираните по делото документи, в това число представени от Кадилак обаче се установява, че действителен негов краен собственик се явява Савина Константинова и това обстоятелство е изрично заявено от нея на Кадилак.

Още докато води преговорите от името на икономическата група, без знанието на нейните собственици, Савина Константинова пренасочва отношенията с Кадилак към „Блимус“. Месец и половина след осъществения първоначален контакт между Константинова и представителя на Кадилак кореспонденцията е прехвърлена на друга електронна поща, завършваща вече на наименованието, което е използвано за регистриране на интернет страница и което впоследствие ще бъде фирмата на дружеството „Блимус“.  В крайна сметка „Блимус“ сключва договор за дистрибуция с Кадилак и започва продажбата на автомобили от марката в страната. Поради липсата на търговска история на   „Блимус“ договорът за дистрибуция е с ограничен срок, а извършваната от предложения на Кадилак партньор изглежда не е потръгва особено и впоследствие Кадилак напускат българския пазар за постоянно.

От „Витоша Ауто“ твръдят, че Савина Константинова е манипулирала съдържанието на личната си професионална електронна поща, като е изтривала кореспонденцията с
Кадилак, така че при нейното напускане на икономическата група съдържанието на тази кореспонденция да не е видно.

Разкриването на водените преговори, завършили със сключване на договор за дистрибуция с  „Блимус“ става съвсем случайно, когато на бившата служебна поща на Савина Константинова постъпва един имейл от Кадилак по повод доставката на десет автомобила и издаването на съответните фактури за тях.  Тогава е направена проверка в сървърите, съхраняващи архива на електронната поща и така е разкрита схемата по отнемане на дейността по дистрибуция на автомобилите Кадилак.

Александър Витанов

Що се отнася до Александър Витанов, който в миналото е бил член на управителния съвет и изпълнителен директор на  „Информационно обслужване“ АД, по делото е установено, че той е подпомагал Савина Константинова в кореспонденцията и в дейността, извършвана от нейно име.  Витанов е бил в трудови отношения с друго дружество от групата, като е подписал декларация за неизвършване на конкурентна дейност за срок от 1 година след напускане на дружеството, но преди изтичането на този срок е сключил договор за консултантски услуги с бъдещия управител на „Блимус“ и е извършвал комуникация с Кадилак.

Няколко месеца преди вписването на „Блимус“ в търговския регистър Александър Витанов регистрира на свое име домейн името blimus.bg. Понастоящем Александър Витанов вече не крие връзките си с „Блимус“ и е вписан за негов управител .

 

Съдът: Безусловно е налице увреждане на интересите на конкурент

ВАС приема за правилно заключението на КЗК за извършено нарушение на правилата на конкуренцията и в частност на разпоредбата на чл. 29 от ЗЗК, поради действия от страна на „Блимус“ ЕООД, свързани с възползване от фактически отношения, контакти и информация за водените преговори с потенциални търговски партньори на „Витоша Ауто“.

Съдът приема, че  е налице увреждане на интересите на конкурент поради факта, че той е лишен от възможност за сключване на договор за дистрибуция с Кадилак и оглед изрично заявеното от представителя на Кадилак, че е осъществил първоначален контакт със Савина Константинова с оглед работа й по договора с Инфинити и като представител на собствениците.   Що се отнася до физическите лица Савина Константинова и Александър Витанов, съдиите заключават, че двамата  нарочно са създали ново дружество с единствената цел да бъдат пренасочена комуникацията и евентуалното подписване на договор за дистрибуция от старото дружество към себе си като еднолични собственици с оглед реализирането на максимална печалба.

Тези действия по отнемане на отношения и сключване на договор с чужд търговски партньор са приети от ВАС като извършени в пълно противоречие с добросъвестната търговска практика при прилагане на правилата за извършването на определена стопанска дейност, респ. като противни на обичайните търговски отношения и добрите нрави, определящи правилата на честната и лоялна конкуренция за съответния пазар.

В решението си  ВАС се  позовава на  практиката на Съда на Европейския съюз, според която,  ако от едно поведение бъдат засегнати повече от едно лице, независимо дали са част от една и съща икономическа група или не, правен интерес от сезиране на КЗК за налагане на санкция за извършеното нарушение има всяко от засегнатите лица.

В подобна хипотеза (обаче) КЗК при изпълнение на правомощието си за определяне на санкции на дружеството – нарушител съгласно разпоредбата на чл. 100, ал. 1, т. 6 ЗЗК не може да  излиза извън максималния възможен размер на възможната санкция за  едно извършено нарушение, а именно 10% от общия оборот за предходната финансова година на предприятие или сдружение на предприятия, с оглед спазване на принципите на пропорционалност и съразмерност.  Това условие се прилага и по отношение на налагането на глоби на физически лица съдействали за извършване на нарушението на правилата на конкуренцията.

От това следва, че е напълно възможно  „Блимус“  ЕООД, Савина Константинова и Александър Витанов да бъдат наказани до достигане на възможния максимум и във връзка с друго производство, което засяга същото противоправно поведение, образувано по искане и на другия участник в икономическата група – Индустриал Комерс Ко“  ЕАД, което понастоящем е все още висящо в съда.
В заключение ВАС приема, че решението на КЗК е  законосъобразен административен акт, както и че: „При това преписката следва да бъде върната на КЗК за изпълнение на правомощието й за определяне на санкция на „Блимус“ ЕООД, С. Константинова и А. Витанов за извършеното нарушение съгласно разпоредбата на чл. 100, ал. 1, т. 6 ЗЗК и с оглед принципите на съразмерност и пропорционалност и дадените указания за налагане на максимален размер на санкциите„.

ВАС осъжда „Блимус“ ЕООД,  представлявано от А. Витанов и С. Константинова  да заплатят  12 500  лева – разноски по делото и 900 лева на КЗК разноски за двете съдебни инстанции.

Решението е окончателно.

About De Fakto

Проверете също

Особено мнение: Защо разпоредбата за отнемане на лиценз по Закона за частната охранителна дейност нарушава Конституцията

Конституционинят съд отхвърли искането на 3-членен състав на ВАС  за съд за установяване на противоконституционност …

Антон Славчев спечели конкурс за прокурор в СГП, Дани Каназирева – извън списъка на печелившите

 Класирането на кандидатите в конкурса за първоначално назначаване и заемане на 10 длъжности „прокурор“ в …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

12 + fourteen =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.