Последни новини
Home / Законът / СГС осъди ПРБ да заплати обезщетение от над 120 хил. лв. на бившия кмет на Павел Баня за 8-годишно незаконно обвинение

СГС осъди ПРБ да заплати обезщетение от над 120 хил. лв. на бившия кмет на Павел Баня за 8-годишно незаконно обвинение

Defakto.bg
Бившият кмет на Павел Баня Станимир Радевски след осем години наказателно преследване е окончателно оправдан

Пореден кмет осъди прокуратурата за незаконно обвинение. След близо осем години наказателно преследване бившият кмет на Павел Баня Станимир Радевски получи съдебно признание, че е понесъл неимуществени и имуществени вреди от незаконно обвинение за престъплние по служба. СГС му присъди 120 000 лв за моралните вреди и близо 5 000 лв за имуществени щети. Отделно прокуратурата трябва за заплати и лихви върху присъдените обезщетения плюс съдебните разноски за неуспешния си опит да докаже извършено престпъление.

Фактите

Радевски е задържан на 8 февруари 2013 г. от служителите на регионалния сектор за борба с организираната престъпност  за сериозно закононарушение.  Според разследващите полицаи кметът на Павел баня е превишил правата си, като е прехвърлил на местен бизнесмен 5 общински урегулирани имота заедно с принадлежащите към тях сгради и съоръжения чрез договор срещу вземания. Обвинението е за длъжностно престъпление, в резултат на което общината е ощетена с 803 000 лева. Кметът е задържан за 72 часа.  Едновременно с това с това, Радевски е отстранен е отстранен от длъжност от  Старозагорския окръжен съд  по предложение на Окръжна прокуратура.

Очакванията, че  при такова тежко обвинение прокуратурата ще е подготвена безапелационно да „закове“ кмета – нарушител, обаче не се оправдават.

Обратно, делото срещу Радевски е прекратявано четири пъти и връщано на фаза досъдебно производство поради сериозни процесуални нарушения. Първоначало той е обвинен за длъжностно присвояване, но след серия „доработки“ на 16.01.2018 г. му е повдигнато обвинение за длъжностно престъпление по чл.282, ал.2, предл.2, вр.ал.1, предл.2 НПК.

След внасянето в съда, това обвинение  отново е прекратено в  съдебно заседание на 16.03.2018г. и върнато за отстраняване на съществени процесуални нарушения.

Следва ново преформулиране на длъжностното престъпление (по чл. 282. ал.2. пр.2. вр. ал.1, пр. 3 от НК), по което кметът  е признат на невинен през 2018 г. от Специализирания наказателен съд, приел, че  Радевски не е извършил инкриминираното деяние.

Оправдателната присъда е потвърдена през 2020 г. от АСпНС, а финалната точка слага ВКС,  който в края на същата година окончателно потвърждава оправдателната  присъда на Специализирания наказателен съд.

Междувременно отстраняването от длъжнвост на Радевски е отменено от АС – Пловдив.

След окончателното му признаване за невиновен  той завежда дело по ЗОДОВ пред СГС. Настоява за близо  8-годишото му незаконно наказателно преследване да му бъде пресъдено обезщетение от 300 000 лв за неимуществени и 8 000 лв за имуществени  вреди заедно със законната лихва върху двете суми.  Сочи, че в резултат на прокурорските действия  е  претърплял тежки психологически травми, срам пред съграждантите си,  разбито здраве и сриване на репутацията му.

Прокуратурата оспорва иска и претърпените вреди от  Станимир Радевски, твърди, че за бавното правосъдие е отговорен съдът.

Съдът: Наказателното производство е образувано едва след петото внасяне на обвинителния акт

От  документацията по образуваното срещу кмета наказателно дело за престъпление по служба, СГС установява, че производството срещу Радевски  е продължило 7 години и 10 месеца.

„Едва след петото внасянето на обвинителния акт в съда е образувано наказателно производство, което завършва с постановяване на оправдателна присъда, потвърдена на въззивната и касационните инстанции“, констатира съставът на СГС.  Градският съд приема, че „са налице основания за ангажиране на отговорността на прокуратурата за обезщетяване на имуществени и неимуществените вреди от незаконното обвинение и искът се явява основателен“.

Съгласно чл.2, ал.1, т.3 от ЗОДОВ държавата отговаря за вреди, причинени на граждани от органите на следствието, прокуратурата и съда при обвинение в извършване на престъпление, ако лицето бъде оправдано или ако образуваното наказателно производство бъде прекратено поради това, че деянието не е извършено от лицето или че извършеното деяние не е престъпление, или поради това, че наказателното производство е образувано, след като наказателното преследване е погасено по давност или деянието е амнистирано, е записано в мотивите на съда.

По делото са представени множество  извадки от новинарски сайтове, от които се вижда, че медийният отзвук по делото на Радевски  е бил голям, нещо, което  безспорно се е отразило негативно на общественото мнение.

От изготвената по делото съдебно медицинска експертиза за здравословното състояние на Радевски съдът научава, че той е бил диагностициран със Стеатоза на черния дроб, артериална хипертония II стадий, захарен диабет, втори тип неинсулинозависимост, хронична левкоцитна левкемия.

Изводите

В хода на делото се установи от събраните доказателства, че ищецът е претърпял неимуществени вреди, свързани с воденото срещу него почти 8 години наказателно производство, приема съдът. Без съмнения установява, че той е търпял силни негативни емоции, вследствие на повдигнатото обвинение. „Ищецът е заемал отговорна позиция като кмет на община Павел баня, а престъплението, в което е обвинен„Превишаване на властта и правата с користна цел, от което са могли да настъпят немаловажни вредни последици, се отразява тежко върху доверието и мнението на неговите съграждани“, е изводът на съда. Акцентира, че  според константната съдебна практика, при повдигане на незаконно обвинение срещу лица, които заемат длъжности като кмет, полицай, военен, магистрат и др., последиците върху тях са много по-негативни, заради общественото доверие, което имат гражданите към тях и заради отговорността на техните позиции.

Отстраняването от длъжност на Радевски поради повдигнато обвинение за извършено по служба престъпление, също  е  предизвикало негативен отзвук сред обществото и причинява стрес, срам и дискомфорт на ищеца.

Изготвената по делото СМЕ безспорно установява влошаване на здравословното състояние на ищеца към момента на наказателното преследване, а вещото лице констатира, че стресът  оказва влияние и може само да влошава здравословното състоание.

Съдът отхвърля като неоснователни  възраженията на прокуратурата, че обвинението е внесено в съда, а след това причината за забавянето на производството са действията на съда.

„Факт е,че съдът е връщал многократно делото в досъдебна фаза именно за да бъдат отстранени грешки, допуснати от разследващите органи, които са под прекия надзор на ответника по делото“, сочи СГС.  „Факт е и, че всички актове в тази насока са потвърждавани при инстанционния контрол“,  мотивира се съдът и приема за безспорно е установено, че ищецът е претърпял негативните емоции, изразяващи се в изпитване на стрес, срам, дискомфорт, накърняване на доброто име, честта и достойнството му именно вследствие и на незаконно повдигнатото обвинение за което е настоящия спор.

 За размера на обезщетението

За да определи  справедливо обезщетение съдът преценява, че кметът е бил отстранен от длъжност   само три месеца и срещу него не са приложени по-тежки мерки за неотклонение като „задържане под стража“, както и фактът, че реално няма данни той да не е могъл  да се реализира професионално вследствие накърненото му име от наказателното преследване. Но тъй като престъплението, в което е бил обвинен  е за тежко умишлено престъпление от общ характер, свързано с длъжността, която е заемал, медийният отзвук, който е получило наказателното преследване е голям, и това безспорно се е отразило негативно на общественото мнение,  съдът приема, че сумата от 120 000 лв. се явява достатъчна, за да обезщети претърпените от ищеца неимуществени вреди.

Не се  доказва безспорно, че тежките заболяваният на Радевски   са следствие на незаконното обвинение, по което е бил оправдан., отбелязва съдът.

Стари обвинения

С едно изключение този кмет се очертава да е бил „любимец“ на прокуратурата. От  2011 год. до 2015 год. тя му е повдигнала  6 отделни обвинения за  различни престъпления заедно с настоящето, сочи СГС. По едно е  осъден на пробация за ПТП, при което е загинал човек, четири са били прекратени и по сегашното  оправдан.

“Ето защо не може категорично да се твърди,че всички описани неимуществени вреди и техния интензитет са единствено от незаконното обвинение, по което ищецът е признат на невинен с Присъда №40/19.09.2018г. на Специализирания наказателен съд“, заключава СГС, като отхвърля иска до посканите 300 000 лв. Съдът признава и претърпени имуществени вреди  в размер на 4906.60 лв. като отхвърля остеналата част от сумата до прендираните 8000 лв„

При този изход на делото при уважена на 41 % искова претенция, на ищеца се присъждат и съдебни разноски в размер на 3709 лв.  Според съда заплатеното адвокатско възнаграждение с оглед цената на иска и сложността на делото не е прекомерно. Ищецът следва да заплати по сметка на СГС разноски за експертизата в размер на 266 лв.

Окончателно  осъжда ПРБ да заплати на Станимир Радевски   сумата от 120 000 лв. за неимуществени вреди и  4906.60 лв. за имуществени,  както и на основание чл.86 ЗЗД присъжда законната лихва върху двете суми от 22 декември 2020 г.,  датата на потвърдената от ВКС оправдателна присъда. Прокуратурата е осъдена да заплати и 3709 лв. – разноски по делото.

Решението подлежи на обжалване от страните в двуседмичен срок от съобщението за изготвянето му пред САС.

Още за някои „успехи“ на прокуратурата срещу местните градоначалници тук, тук, тук  тук, тук, тук

About De Fakto

Проверете също

За пореден път ЕСПЧ осъди България за отнемане на активи без да е доказана връзка с извършено престъпление

Yordanov and Others v. Bulgaria(Applications nos. 265/17 and 26473/18),26 september 2023 За пореден път ЕСПЧ …

Европейската прокуратура извърши арести за източване на европейски средства за земеделие

Европейската прокуратура (ЕППО) във вторник извърши арести и обиски у нас  по разседване за източване …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

twenty − 14 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.