По-рано съдия  Цариградска разказа пред Канна Рачева какво на практика означава търговия с влияние и притискане на магистрати.

На 7 октомври 2019 г. съдия Цариградска прочита невярна информация за себе си. „Разпечатах публикацията на хартия и го изпратих към Инспектората на Висшия съдебен съвет (ВСС). С искане да се започне проверка спрямо мен за почтеност и конфликт на интереси, защото аз сама не виждах как мога да обясня това дали е вярно, или не е. Исках да бъде извършена институционална проверка“, разказа тя.

По думите ѝ след нейния отказ да се отведе, Мартин Божанов се афектира и демонстративно ѝ обръща гръб. „Заканително ми каза, че напуска съда. С него имаше и други хора, придружители, единият стоеше до него и беше с тъмни очила“, каза тя.

„На висок тон, така че да бъде чут и отвън, като да отчете задачата, която му е дадена ми каза: „Нали знаеш какво ми се случи, нали знаеш, че бях в инвалидна количка“, допълни тя. Тогава правосъдният министър Данаил Кирилов назначава охрана на съдия Цариградска и специална техника в дома ѝ. ВСС я изслушва, а ГДБОП прави разработка. Годината е вече 2022, а заплахите са спрели.