Последни новини
Home / Казуси

Казуси

СЕС: Кога пътниците няма да си получат допълнителните разноски, направени след анулиран полет от превозвача

    Полет за връщане ( репатриране), организиран в контекста на мярка за консулска помощ, не представлява полет за премаршрутиране, който опериращият въздушен превозвач трябва да предложи на пътниците, чийто полет е бил анулиран. Пътник, който сам се регистрира за този полет за репатриране и плати на организиралата го държава …

Още »

ВКС образува тълкувателно дело за давностния срок за главницата по договор за банков кредит с различни падежи на вноските

Във ВКС е образувано тълкувателно дело за давностния срок за главницата по договор за банков кредит при уговорено погасяване на главното задължение на отделни погасителни вноски с различни падежи, съобщи ВКС   С разпореждане от 07.06.2023 г. на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) е образувано Тълкувателно дело № № …

Още »

Съдия Васил Петров: Издръжка на дете в брачен договор,  допустимо определяне и ред за присъждане*

Д-р Васил Петров,  съдия в Софийския районен съд   1.Увод Семейният кодекс от 2009 г. за първи път уреди сключването на брачни договори, като една от допустимите уговорки в съдържението на брачен договор е тази относно издръжката на децата от брака – чл. 38, ал. 1, т. 7 СК. Другаде …

Още »

Родителите на деца, върнати от училище и градина вкл. и заради карантина, имат право на болничен

Родителите на деца, върнати от детско заведение (детска градина или ясла), вкл. и заради карантина, имат право на болничен лист.  Това е посочено в Кодекса за социално осигуряване, напимни Министерството на здравеопазването. Родителите на ученици до 14 години, които не посещават училище поради въведените противоепидемични ограничения, имат право на месечна …

Още »

ВКС: „Хитрините“ на службите и обвинението не правят негодните спецразузнавателни средства законни!

Хитрините, приложени от ДАНС, а после и от прокуратурата за прикриване на негодността на специални разузнавателни средства не правят събраното с тях законно. Това категорично обявяват в решение по конкретно наказателно дело върховните съдии от ВКС  Валя Рушанова – председател и докладчик, Христина Михова и Татяна Грозданова. В разглеждания случай …

Още »

Обявяването на трите имена и ЕГН на съседи на таблото във входа нарушава правилата за личните данни

Това реши КЗЛД по две жалби срещу домоуправител Любопитен казус, свързан със спорове в етажната собственост, е разгледала и решила Комисията за защита на личните данни. Той е следният: Двама съкооператори са оспорили пред съда решение на Общото събрание на етажната собственост и са настояли за неговата отмяна. Софийският районен …

Още »

Защо съдът осъди собственик на кучета да изгради звукопоглъщаща ограда в имота си

Собственик на кучета от софийското с. Лозен е осъден от съседката си да изгради за своя сметка звукопоглъщаща ограда в имота си, за да не се чува кучешкия им лай от двора на дома му, в  койтото живеят. Наред с това той  трябва да плати и 4000 лв. с лихвите …

Още »

Ако работникът има няколко договора с един работодател, междудневната почивка се определя спрямо всички, а не за всеки поотделно

Когато работник е сключил няколко трудови договора с един и същ работодател, минималната продължителност на междудневна почивка се прилага към тези договори в тяхната цялост, а не към всеки договор поотделно. Това реши Съдът на ЕС по дело C-585/19 Academia de Studii Economice din Bucureşti/Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Capital …

Още »

Непозоваването на нарушeни права по Конвенцията пред националните съдилища е основание за недопустимост на жалбата

  Доц. Светла Маргаритова На 14 януари 2021 г. на страницата на Европейския съд бе обявено решение по допустимост, постановено на 8 декември 2020 г. по делото Aleksandar NEŠKOVIĆ срещу България (жалба № 36803/11). То  заслужава внимание,  тъй като основанието за недопустимост се извежда от непредставянето на аргументи за нарушаване …

Още »

„Апис“ събра накуп промените в закона за извънредното положение, в сила от 21 ноември т.г. (събота)

 „АПИС ВРЕМЕ“  публикува  експресен анализ на важни промени в Закона  за извънредното положение (ЗМДПВИП), които влизат в сила от  21.11.2020 г.  (обн., ДВ, бр. 98 от 17.11.2020 г.) Промените засягат трудовото право (възлагане на работа от разстояние без съгласие на работниците и служителите, задължително ползване на платен годишен отпуск, отпадане …

Още »

На вниманието на министър Кирилов: Поради бездействието на държавен съдебен изпълнител Европейският съд осъди България

Доц. Светла Маргаритова На 11 юни 2020 г. комитет от трима съдии постанови решение по делото Ugrinova and Sakazova v. Bulgaria(Application no. 50626/11), в което установи нарушение на чл. 1 от Протокол 1. Дотук се стигна поради нежеланието на държавен съдебен изпълнител да предприеме необходимите действия, които са му вменени …

Още »

Превозвачът не дължи обезщетение, ако полетът е закъснял или отменен заради поведение на пътник

Смущаващото поведение на пътник, ползващ въздушен транспорт, може да представлява „извънредно обстоятелство“, което да освободи превозвача от задължението му да плати обезщетение за отмяната или голямото закъснение на съответния полет или на следващ полет, опериран от него със същото въздухоплавателно средство По  силата на задължението си да вземе разумни мерки, …

Още »

Съдът на ЕС: Само лекари, не и фармацевти, имат право да получават безплатни мостри на лекарствени продукти

Фармацевтичните предприятия не могат да предлагат безплатно на фармацевти мостри на лекарствени продукти, които се отпускат по лекарско предписание Правото на Съюза обаче не забранява на фармацевтите да се предлагат безплатно мостри на лекарствени продукти, за които не се изисква лекарско предписание. Това е решение по дело C-786/18 ratiopharm GmbH/Novartis …

Още »

Произвол на данъчните власти доведе до осъждане на държавата в Страсбург

Доц. Светла Маргаритова На 28 май 2020 г. Европейският съд постанови решението си по делото Antonov v. Bulgaria, в което установи, че правото на собственост на жалбоподателя е било нарушено в резултат на отказа на данъчната администрация в Силистра и Варна да възстанови неправомерно начислената и събрана чрез принудително изпълнение сума в …

Още »

Отказът от „споделената отговорност“ от страна на българските съдилища води до нарушения на Конвенцията

Доц. Светла Маргаритова Това е изводът, който може да бъде направен след постановеното на 14 май решение по делото Bayrakov v. Bulgaria , свързан с липсата на право на обжалване на решението на районния съд при налагането на мярка „задържане в поделенията на МВР за срок  до 25 дни“ на осн. …

Още »