Последни новини
Home / Казуси

Казуси

Обявяването на трите имена и ЕГН на съседи на таблото във входа нарушава правилата за личните данни

Това реши КЗЛД по две жалби срещу домоуправител Любопитен казус, свързан със спорове в етажната собственост, е разгледала и решила Комисията за защита на личните данни. Той е следният: Двама съкооператори са оспорили пред съда решение на Общото събрание на етажната собственост и са настояли за неговата отмяна. Софийският районен …

Още »

Защо съдът осъди собственик на кучета да изгради звукопоглъщаща ограда в имота си

Собственик на кучета от софийското с. Лозен е осъден от съседката си да изгради за своя сметка звукопоглъщаща ограда в имота си, за да не се чува кучешкия им лай от двора на дома му, в  койтото живеят. Наред с това той  трябва да плати и 4000 лв. с лихвите …

Още »

Ако работникът има няколко договора с един работодател, междудневната почивка се определя спрямо всички, а не за всеки поотделно

Когато работник е сключил няколко трудови договора с един и същ работодател, минималната продължителност на междудневна почивка се прилага към тези договори в тяхната цялост, а не към всеки договор поотделно. Това реши Съдът на ЕС по дело C-585/19 Academia de Studii Economice din Bucureşti/Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Capital …

Още »

Непозоваването на нарушeни права по Конвенцията пред националните съдилища е основание за недопустимост на жалбата

  Доц. Светла Маргаритова На 14 януари 2021 г. на страницата на Европейския съд бе обявено решение по допустимост, постановено на 8 декември 2020 г. по делото Aleksandar NEŠKOVIĆ срещу България (жалба № 36803/11). То  заслужава внимание,  тъй като основанието за недопустимост се извежда от непредставянето на аргументи за нарушаване …

Още »

“Апис” събра накуп промените в закона за извънредното положение, в сила от 21 ноември т.г. (събота)

 “АПИС ВРЕМЕ”  публикува  експресен анализ на важни промени в Закона  за извънредното положение (ЗМДПВИП), които влизат в сила от  21.11.2020 г.  (обн., ДВ, бр. 98 от 17.11.2020 г.) Промените засягат трудовото право (възлагане на работа от разстояние без съгласие на работниците и служителите, задължително ползване на платен годишен отпуск, отпадане …

Още »

На вниманието на министър Кирилов: Поради бездействието на държавен съдебен изпълнител Европейският съд осъди България

Доц. Светла Маргаритова На 11 юни 2020 г. комитет от трима съдии постанови решение по делото Ugrinova and Sakazova v. Bulgaria(Application no. 50626/11), в което установи нарушение на чл. 1 от Протокол 1. Дотук се стигна поради нежеланието на държавен съдебен изпълнител да предприеме необходимите действия, които са му вменени …

Още »

Превозвачът не дължи обезщетение, ако полетът е закъснял или отменен заради поведение на пътник

Смущаващото поведение на пътник, ползващ въздушен транспорт, може да представлява „извънредно обстоятелство“, което да освободи превозвача от задължението му да плати обезщетение за отмяната или голямото закъснение на съответния полет или на следващ полет, опериран от него със същото въздухоплавателно средство По  силата на задължението си да вземе разумни мерки, …

Още »

Съдът на ЕС: Само лекари, не и фармацевти, имат право да получават безплатни мостри на лекарствени продукти

Фармацевтичните предприятия не могат да предлагат безплатно на фармацевти мостри на лекарствени продукти, които се отпускат по лекарско предписание Правото на Съюза обаче не забранява на фармацевтите да се предлагат безплатно мостри на лекарствени продукти, за които не се изисква лекарско предписание. Това е решение по дело C-786/18 ratiopharm GmbH/Novartis …

Още »

Произвол на данъчните власти доведе до осъждане на държавата в Страсбург

Доц. Светла Маргаритова На 28 май 2020 г. Европейският съд постанови решението си по делото Antonov v. Bulgaria, в което установи, че правото на собственост на жалбоподателя е било нарушено в резултат на отказа на данъчната администрация в Силистра и Варна да възстанови неправомерно начислената и събрана чрез принудително изпълнение сума в …

Още »

Отказът от „споделената отговорност“ от страна на българските съдилища води до нарушения на Конвенцията

Доц. Светла Маргаритова Това е изводът, който може да бъде направен след постановеното на 14 май решение по делото Bayrakov v. Bulgaria , свързан с липсата на право на обжалване на решението на районния съд при налагането на мярка „задържане в поделенията на МВР за срок  до 25 дни“ на осн. …

Още »