Последни новини
Home / Казуси

Казуси

“Апис” събра накуп промените в закона за извънредното положение, в сила от 21 ноември т.г. (събота)

 “АПИС ВРЕМЕ”  публикува  експресен анализ на важни промени в Закона  за извънредното положение (ЗМДПВИП), които влизат в сила от  21.11.2020 г.  (обн., ДВ, бр. 98 от 17.11.2020 г.) Промените засягат трудовото право (възлагане на работа от разстояние без съгласие на работниците и служителите, задължително ползване на платен годишен отпуск, отпадане …

Още »

На вниманието на министър Кирилов: Поради бездействието на държавен съдебен изпълнител Европейският съд осъди България

Доц. Светла Маргаритова На 11 юни 2020 г. комитет от трима съдии постанови решение по делото Ugrinova and Sakazova v. Bulgaria(Application no. 50626/11), в което установи нарушение на чл. 1 от Протокол 1. Дотук се стигна поради нежеланието на държавен съдебен изпълнител да предприеме необходимите действия, които са му вменени …

Още »

Превозвачът не дължи обезщетение, ако полетът е закъснял или отменен заради поведение на пътник

Смущаващото поведение на пътник, ползващ въздушен транспорт, може да представлява „извънредно обстоятелство“, което да освободи превозвача от задължението му да плати обезщетение за отмяната или голямото закъснение на съответния полет или на следващ полет, опериран от него със същото въздухоплавателно средство По  силата на задължението си да вземе разумни мерки, …

Още »

Съдът на ЕС: Само лекари, не и фармацевти, имат право да получават безплатни мостри на лекарствени продукти

Фармацевтичните предприятия не могат да предлагат безплатно на фармацевти мостри на лекарствени продукти, които се отпускат по лекарско предписание Правото на Съюза обаче не забранява на фармацевтите да се предлагат безплатно мостри на лекарствени продукти, за които не се изисква лекарско предписание. Това е решение по дело C-786/18 ratiopharm GmbH/Novartis …

Още »

Произвол на данъчните власти доведе до осъждане на държавата в Страсбург

Доц. Светла Маргаритова На 28 май 2020 г. Европейският съд постанови решението си по делото Antonov v. Bulgaria, в което установи, че правото на собственост на жалбоподателя е било нарушено в резултат на отказа на данъчната администрация в Силистра и Варна да възстанови неправомерно начислената и събрана чрез принудително изпълнение сума в …

Още »

Отказът от „споделената отговорност“ от страна на българските съдилища води до нарушения на Конвенцията

Доц. Светла Маргаритова Това е изводът, който може да бъде направен след постановеното на 14 май решение по делото Bayrakov v. Bulgaria , свързан с липсата на право на обжалване на решението на районния съд при налагането на мярка „задържане в поделенията на МВР за срок  до 25 дни“ на осн. …

Още »

COVID – 19: Непълното работно време и съответстващото трудово възнаграждение

  Чавдар Христов –юрист, вицепрездент на КНСБ   Една от основните възможности, които предоставя на работодателите Закона за извънредното положение[1] (за по-кратко) в условията на коронакризата е едностранното въвеждане на непълно работно време(чл.138а,новата ал.2 КТ). По нея възникват въпроси и протворечиви мнения относно трудовото възнараждение, което се получава при едностранно …

Още »

КНСБ до Горанов: Защо физическите лица са поставени под риск от К-19, вместо да плащат данъци до 30 юни?!

Защо срокът за подаване на декларации за доходите и плащането на данъка от всички физически лица не бе удължен също до 30 юни тази година, а това бе направено само за еднолични търговци и земеделски стопани, избрали да се облагат като такива. Този въпрос поставя КНСБ в писмо до финансовия …

Още »

Данъчните задължения при извънредно положение (обобщение)

Адвокат Милен Райков На 20 март 2020 г. Народното събрание на Република България прие Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП). Законът беше обнародван в брой 28 на Държавен вестник на 24.03.2020 г. На 6 …

Още »

Задълженията по кредити за периода на извънредното положение

  Адвокат Атанасия Бораджиева – Ангелова Обявеното извънредно положение несъмнено породи затруднения в търговския оборот и във финансовата сигурност, както на търговските дружества, така и на гражданите. Икономическата нестабилност, която е неизбежна последица от случващото се, поставя на преден план въпросите, касаещи обслужването на договорите за кредит, забавянето на вноски, …

Още »