Последни новини
Home / Коментари

Коментари

Иван Брегов: По-бързият печели реформата

В коалиционното споразумение новата четворна коалиция заложи амбициозни краткосрочни и дългосрочни цели в областта на правосъдието. На този фон обаче Министерският съвет още не е приел и публикувал своята законодателна програма по реда на Закона за нормативните актове. На практика всичко разписано все още е с пожелателен характер. И докато …

Още »

Доц. д-р Радослава Янкулова: Актуално за прекия достъп на гражданите до конституционно правосъдие

 Доц. д-р Радослава Янкулова Юридически Факултет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“   Анотация Статията на доц. д-р Радослава Янкулова ни бе предоставена   от юридическото списание “ Studia iuris“ на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Тя е  посветена на актулната  тема за прекия достъп на гражданите до конституционно правосъдие. Представени са генезисът и основните …

Още »

По каква причина станахме свидетели на една срамна „домашна свада“ между две български институции?!

        Отново Гешев влиза в опасна политическа игра. Докога?          Петър Обретенов Честно казано, никога не съм и мислил, че можем за стигнем до подобно публично излагане на български  институции.     В извънреден брифинг, който не знам защо беше излъчен на живо при прекъсване  …

Още »

Андрей Янкулов: Без реформа на вездесъщата фигура на гл. прокурор, пари по Плана за възстановяване няма да има

Брюксел върнал Плана за възстановяване, като, според вицепремиера Пеканов, в областта на върховенството на закона Европейската комисия (ЕК) поставила въпроса за разследването и наказателната отговорност на главния прокурор. Въпрос, който не можем да решим повече от 10 години след вече до болка познатото решение на Европейския съд за правата на …

Още »

Нов ре-старт за медиацията в България

Нова Стратегия на Националната асоциация на медиаторите за развитие на медиацията 2022 – 2026г. Проф. д-р Добринка Чанкова – член на Управителния съвет на НАМ   Основна информация Националната асоциация на медиаторите (НАМ)  е първото сдружение на  представителите на тази сравнително нова професионална общност  и сфера на дейност в България[1]. …

Още »

Петър Обретенов: Прословутото решение №3 от 2003 г.на КС е препъникамък за реформата на съдебната власт

       На 9 септември т.г. Конситуционният съд допусна за разглеждане по същество искането на МС по въпроса дали е  правомощията на министъра на правосъдието по чл.130в, т.3 КРБ да прави предложения за освобождаване от длъжност на председателя на ВКС, председателя на ВАС и Главния прокурор, в хипотезата на …

Още »

Иван Брегов: Коалиционните усилия в областта на правосъдието

Иван Брегов* Множеството избори за тази календарна година поизмориха обществото ни. Но определено те имат благоприятно влияние в една сфера от политическия живот и държавното управление – проблемите на българските съдилища, прокуратурата и породената от това корупция. За пръв път от 2014 г. насам по-голямата част от парламентарно представените партии …

Още »

Бонусите за натовареност на съдиите са вредни и трябва да бъдат отменени

д-р Васил Петров, съдия в трето гражданско отделение на СРС   Никакви конституции, закони и институционални подредби от друг ранг няма да спасят независимостта на съда и няма да гарантират смело, морално непоклатимо и независимо правосъдие, ако съдиите не постигнат две неща: 1. подкрепа на общественото мнение в трудни моменти …

Още »

Съдия Васил Петров: Наказателната колегия на ВКС не познава косвения контрол за законност на административни актове

  Що е то косвен контрол и има ли то почва в наказателния процес?   Васил Петров, д-р по административно право, съдия в трето гражданско отделение на СРС Шестима върховни съдии от НК на ВКС по повод дела за възобновяване на наказатени производства с наложени наказания за нарушаване на противоепидемични мерки …

Още »

Държавата на КПКОНПИ и кому е нужно „възкресяването“ на Глава трета от Закона за собствеността на гражданите?

Адвокат Георги Атанасов     Въпросът се натрапва след бегъл преглед на искането на главния прокурор и КПКОНПИ до Върховния касационен съд (ВКС) за тълкуване на правни норми от конфискационните закони по т.нар. „гражданска конфискация“. На 12-ата година от първия проект на такъв закон прокуратурата и КПКОНПИ питат ВКС какво …

Още »

Тони Димов: ПЕТ ГОДИНИ РЕГУЛАТОРНА РЕ:ФОРМА В БЪЛГАРИЯ

На 4 ноември 2021 г. се навършват 5 години от началото на регулаторната реформа в България, свързана с въвеждането на съвременните европейски инструменти, гарантиращи качествено законодателството, каквито са оценката на въздействието и обществените консултации в структуриран вид. И това е повод за размисъл и равносметка Допълнителното лого на Центъра за …

Още »

Актуални проблеми относно отговорността на съдилищата за вреди от нарушение на правото на ЕС  

  Адв. Васил Райчев  Отговорността на държавите членки за вреди, причинени на частноправни субекти в резултат на нарушение на правото на ЕС, е установена в общностното право – в чл. 4, пар. 3 от Договора за Европейския съюз /ДЕС/ и в практиката на Съда на ЕС /СЕС/ (Решение от 19.11.1991 …

Още »

Държавата на КПКОНПИ и комичните внушения за решението на Съда на ЕС по „гражданската конфискация“

  Адвокат Георги Атанасов На 28.10.2021 г. в Люксембург бе постановено решението на Съда на Европейския съюз (СЕС) по българското дело С-319, образувано по преюдициално запитване на Софийския градски съд  за приложимостта и тълкуването на нормите на правото на ЕС, които се отнасят до конфискацията на средства и облаги от …

Още »

Петър Обретенов: Някои въпросителни по решението на КС за казуса „Кирил Петков“

Петър Обретенов 1.Очаквано решението на КС по казуса за двойното гражданство на Кирил Петков  завърши със същия краен резултат, с който беше решен в далечната 1995 г. казуса „  Жорж Ганчев”: двойното гражданство е пречка както   за избирането  за депутат, така и за назначаването на дадено лице за министър. Според …

Още »

Съдия: ВАС да изясни противоречивата съдебна практика по прекратяване на дела срещу заповеди за К-19 на здравния министър

По повод формираната противоречива практика в Върховния административен съд за прекратяване на делата против  противоепидемични мерки, съдия Васил Петров  от СРС е изпратил сигнал до звеното за анализ и тълкувателна дейност в Съда. Сигналът е от името на инициативата „Сигнализиран: Правото!“ на сайта „Предизвикай: Правото!“ В него се предлага ВАС …

Още »