Последни новини
Home / Коментари (page 31)

Коментари

Работата на съдийската КАК – опит за добра новина

Автор: Иван Брегов, ИПИ От 2016 г. насам въпросите за назначаването и повишаването на съдиите намериха нова регламентация с промени в Закона за съдебната власт. Само за 2 г. се реорганизира цялостно работата на Комисията по атестиране и конкурси и новите процедури започват да дават резултат. За това съдим от …

Още »

Контролът върху кореспонденцията на работното място, не може изцяло да ограничава личния живот на служителите

Автор Стефан Станев,  юрист Темата е продиктувана от развитието на новите технологии, които оказват съществено влияние върху всички сфери на личния живот на гражданите, включително и на работното им място.   Това с особено голяма сила важи за неприкосновеността на тяхната кореспонденция.  Въпросът за допустимостта на контрола над кореспонденцията се свежда …

Още »

Голямото въздържане

Иван Брегов, И.П.И Докато правителството заема безпринципни позиции по принципни въпроси относно казуса с нарушаването на европейските ценности от страна на Унгария, необходимата позиция по засягащата и България тема за върховенството на правото се реши не в Министерския съвет, а на 200 метра от него. Зад Централните софийски хали заседава …

Още »

За кожата на един съдия *

Във вторник в дневния ред на заседанието на съдийската колегия на ВСС е казус с поискано откомандироване от Софийския районен съд на магистрат. Настояването на председателите на РС-Пещера и на ОС-Пазарджик е да се прекрати командировката на съдия Лилия Терзиева-Владимирова в СРС, аргументирано с натовареността на съда в Пещера. Казусът …

Още »

Промените в АПК не са само партиен проблем, чакаме и правната общност да се обърне към КС

          Петър Обретенов, адвокат Едно от достойнствата Конституцията от 1991 г. е, че възстанови съществувалия при действието на Търновската конституция Върховен административен съд.  Не напразно някои го наричат малък Конституционен съд. Той упражнява надзор върху законосъобразността на нормативни и индивидуални актове на Министерския съвет и на …

Още »

Някои правни (дали?) въпроси за неправителствените организации *

Автор: Иван Брегов От началото на годината се прилага нов режим относно юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ, популярно назовавани неправителствени организации – НПО). Тяхната регистрация и данните за актуалния им правен статус вече се поддържат от Търговския регистър при Агенция по вписванията вместо от окръжните съдилища в страната. Това …

Още »

На 11 септември: Парламентът готви удар срещу демокрацията чрез преодоляване на ветото върху АПК *

Автор: Александър Кашъмов Горчива символика има в това, че на датата, когато чрез терористични атаки върху хиляди мирни граждани през 2001 г. бе нанесен най-тежкият удар срещу правото на живот и достиженията на съвременната демокрация в историята на съвремието, българските законодатели се готвят да вземат решение, което ще се отрази …

Още »

Камъчета пред каруцата на новия Закон за хората с увреждания*

Автор: Явор Алексиев След дългогодишни мъки, най-накрая се намери правителство, което да предложи за публично обсъждане изцяло нов Закон за хората с увреждания. В него се говори за неща като социална оценка, индивидуален подход, премахване на някои от пречките пред наемането и информационна обезпеченост на провежданите политики – все важни концепции, …

Още »

Съмнителен конкурс на родната администрация за позиция в Съвета на Европа

Липсата на прозрачни правила при  избора на  българската кандидатура  за участие в  институцията за борба с трафика на хора (ГРЕТА), политизират номинацията През м. август се проведе безшумен конкурс за позиция в международен орган, в който България има право да участва чрез свой представител, като страна  ратифицирала европейска конвенция.  Независимо, …

Още »

Виновните почитат жертвите! С това не се свиква.

Лилия Христовска Ден на национален траур! Почитаме десетки жертви,  загубили живота си, вместо да му се радват. След поредната катастрофа,  държавните органи (по правило) се раздвижиха.   Националното следствие започна разследване на  трагедията край Своге –  16 души бяха отскубнати от близките им,  а 21 се борят за живота си по …

Още »