Последни новини

Recent Posts

Удължаването на срокове за предаване по ЕЗА, без участие на съдебен орган, води до освобождаване на задържания

Понятието за обстоятелства извън контрола на държавите членки, които правят невъзможно изпълнението на европейска заповед за арест, не обхваща правните пречки, възникнали в резултат от искове, предявени от издирваното лице. Когато съответното лице не е било предадено в предвидените срокове, то трябва да бъде освободено. Това реши СЕС по  дело …

Още »

Андрей Янкулов: Неотложно е парламентът да избере инспекторат и да подготви избора на нов ВСС*

Твърдението на Иван Гешев, че решенията се вземат само от наблюдаващия прокурор, не отговаря на фактическото положение Без промяна на конституцията е невъзможна сериозна реформа на Висшия съдебен съвет И досега прокуратурата не е информирала за резултат от проверката по „Осемте джуджета“ След закриването на специализираните прокуратури и съдилища, поет …

Още »

Съдия Васил Петров: Може ли районният съд да изисква нотариална заверка на подписа на молба за отказ от наследство?  

  Критични бележки към определение № 85 от 20.04.2022 г. по гр.д. № 779/2022 г., ВКС, II о. Васил Петров*   Определението на ВКС  Повод за настоящите бележки е определение № 85 от 20.04.2022 г. по гр.д. № 779/2022 г., ВКС, II о., което повдига важни наследственоправни въпроси и според …

Още »